8 veckors kurs i mindfulness, MBSR

Steg 1, ger behörighet till den internationellt godkända lärarutbildningen i mindfulness, MBSR vid CFM, USA

Läs mer

meditation-mitt

Övning

Se och känn ett ögonblick där du själv tog emot omtänksamhet eller såg någon annan vara vänlig och spontant generös mot någon annan levande varelse.

Kanske på tåget, hemma, i affären, på cafe eller på jobbet. Känn ögonblicket i ditt hjärta här och nu.

Utforska; vem eller vad slappnar av när vi öppnar oss för att ta emot.

heart-mitt

Tack

Gratitude is not a passive response to something given to us,
gratitude is being awake in the presence of everything.

David Whyte

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .