8 veckors kurser LevNU

8 veckors kurser

Mindfulnessbaserad stressreduktion, start 4/9

Gå fler gånger, student-& pensionärsrabatt: 40% rabatt
Läs mer…

Mindful Self Compassion, Självmedkänsla, start 6/9

Gå fler gånger, student-& pensionärsrabatt: 40% rabatt
Läs mer…

Båda kurserna är internationellt godkända steg 1 kurser och ger behörighet till lärutbildningen i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla.

NYTT! KOSTNADSFRIA LJUDFILER

I MINDFUL SELF COMPASSION, SJÄLVMEDKÄNSLA
Lyssna här…

meditation-mitt

Öppna dig för att ta emot kärlek och vänlighet

Övningen finns snart som gratis ljudfil.

Sitt eller ligg ner.

Känn att kroppen andas av sig själv. Vila i det.

Visualisera tre varelser som du tycker om, känner tillit och trygghet till.

Möt ansikte för ansikte en stund. Öppna dig för att ta emot kärlek och vänlighet från var och en av dem. Kanske genom att mjukt möta ögonen, känna deras kärleksfulla närvaro eller genom att andas tillsammans.

Inbjudan är att bara ta emot.

heart-mitt

Tack

To be beautiful means to be yourself.
You don´t need to be accepted by others.
You need to accept yourself.

Thich Nhat Hahn

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .