Aktuella kurser MBSR

Emma Seger Kurator

Möt Emma Seger kurator som arbetar med patienter i livets slutskede och med medveten närvaro som förhållningssätt.

”Jag upplever mig ha en större kroppslig och emotionell närvaro, och jag lyssnar på ett djupare plan”.

Mitt namn är Emma Seger och jag är utbildad socionom , avspännings och stresspedagog  samt instruktör i mindfulness via  Sverigehälsan.  Jag arbetar som kurator inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) med patienter i livets slutskede. Palliativ vård är en helhetsomhändertagande vård där målet är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. Inom palliativ vård samarbetar olika yrkesgrupper såsom sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist och kurator.

När jag möter patienter är det den värsta tiden i deras liv. Ofta har de fått ett sjukdomsbesked att de har en obotlig, livshotande sjukdom. Min roll som kurator handlar mycket om att hjälpa patienter att sätta ord på vad de känner, tänker och upplever. Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som innefattar psykologiskt, socialt och andligt/ existentiellt stöd. Jag vill dela med mig om hur mindfulness har påverkat mitt sätt att möta patienter i livets slutskede.

Att möta patienter i livets slutskede är en väldigt unik och intim upplevelse. Jag blir inbjuden i deras livsvärld, i deras innersta känslovrå, i deras hem och ofta tillsammans med deras familjer. Patienterna jag möter står inför en situation de aldrig har hanterat förut. Vad en person behöver i denna situation skiljer sig åt, men en gemensam nämnare för många är att känna trygghet.
Mitt sätt att förmedla trygghet påverkas mycket av den tillit jag känner till mig själv i mötet med patienten. Jag har genom att öva medveten närvaro tydligare lärt mig tolka vad som händer i mötet med patienten och jag har lättare att hantera svåra känslor som uppstår i ett möte.

Ofta använder jag det förhållningssätt som finns inom mindfulness när jag samtalar kring det som är svårt. Ett exempel på detta är att i de känslor och tankar som finns inför döden så behöver inget ”fixas” och detta tillåtande förhållningssätt är otroligt välgörande. Patienten tillåts känna de känslorna som är där för stunden och vi utforskar tillsammans den känslan, med respekt för patientens gränser.

För mig har det också spelat en avgörande roll att förstå att jag hjälper en annan person allra bäst när jag tar hand om det som händer i mig i ett möte med en patient. Det kan till exempel innebära att jag efter ett svårt samtal tar en liten promenad för att rensa tankarna innan jag åker till nästa patient.

Jag upplever också att den närvaro vi övat i mindfulness fört mig närmare patienterna på så sätt att jag är närvarande på ett helt annat sätt. Jag upplever mig ha en större kroppslig och emotionell närvaro, och jag upplever att jag lyssnar på ett djupare plan. Det är som att patienternas tankar, känslor och upplevelser når mig djupare – och genom det kan jag bemöta på ett sätt tillbaka som även når dem djupare. I det uppstår ett väldigt fint möte och min upplevelse är att samtalen blir meningsfullare och får ett större värde för både patienten och mig som kurator.

Region Skåne ersätter kostnad för utbildning
Regionfullmäktige i Region Skåne har tagit beslut att erbjuda utbildning i Mindfulness till vårdcentraler i Skåne. Region Skåne ersätter kostnad för utbildning under 2018. Utbildningen ska ha inriktning MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) eller Mindfulnessbaserad KognitivTerapi (MBKT). För att leda patientgrupper i MBSR/MBKT behöver du ha lägst instruktörsutbildning. Det innebär att du först ska gått en grundläggande utbildning i MBSR eller MBKT, därefter en instruktörsutbildning för att ha kompetens att leda patientgrupper i Mindfulness.

Våra kurser Instruktör i mindfulness, lärarutbildningen och 8 v kurs och 8 v kurs via skype ger alla steg 1 kompetens i den internationella lärarutbildningen i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR (originalprogrammet från CFM, USA)

8 v kurs via skype i mindfulnessbaserad stressreduktion
Start 27 nov, Begränsat antal deltagare.​​​​​​​

Kursen är för dig som vill träna mindfulness för att integrera i ditt arbetet, i vardagen och livet.
​​​​Mer info…

Aktuellt, Instruktörskurs i mindfulness, MBSR steg 1 i mindfulnessbaserad stressreduktion
Detta är den internationella lärarutbildningen via CFM, USA. Utbildningen uppfyller krav enligt Region Skåne och du kan ansöka om betalning av kostnad via dem.
Mer info…

Kostnadsfri föreläsning, Lund, 8/11, 18-20
Nytt 8 v program om mindfulness och relationer
Mindful Interpersonal Program

Välkommen till en kostnadsfri kväll där jag berättar om det nya 8 v programmet i mindfulness och relationer, Mindful Interpersonal Program ett 8 v program utvecklat av Center for Mindfulness, USA och Metta Org, USA som startar vt 2019. Under kvällen får du också veta mer om mindful self compassion, självmedkänsla ett program där vi övar att möta oss själva med självmedkänsla och värme istället för kritik och värderande. I programmet närmar vi oss skam och självkritik med vänlig kärleksfullhet. Du får också veta mer om skillnaden mellan ett 8 v program i mindfulness och ett 8 v program i mindfulnessbaserad stressreduktion (originalprogrammet enligt CFM, USA).
Anmäl dig via info@levnu.net, ange 8/11, namn och mobilnummer.


meditation-mitt

NJUT, TA IN, DRICK MED ALLA SINNEN

Känn fötterna och kroppen som andas.

Se dig runt med vid mjuk blick, ta in alla höstens färger och former, ta in dofter, vinden, löven som dallrar.

Marinera dig i skönheten. Den inre och den yttre.

heart-mitt

Tack

Om Tack är den enda bönen du säger så räcker det.

Meister Eckhart

KALENDER

Start 2/11 2019

ONLINE KURSER

8v GRUPP I MINDFULNESSBASERAD STRESSREDUKTION ONLINE

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION ONLINE Nytt

Start 23/10

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .