Hardwiring-Happiness-The-New-Brain-Science

Att vara i kroppen embodyment

Under det senaste tio åren har vår kunskap ökat mycket om vår hjärna hur den fungerar och att vi kan träna om hjärnan. I boken Hardwiring Happiness skriver författaren Rick Hansen att ”vår hjärna är som kardborreband för negativitet och som teflon för det positiva”. Vi förstår mer om trauma och anknytning och de djupgående konsekvenserna av våra överlevnadsstrategier främst freeze, frysa och känslan skam.

Professor Franz Ruppert, Resonancework, Konstellationer  har gjort en modell för trauma som är lätt att förstå där han  beskriver hur vi splittras i främst tre delar; det hälsosamma, det traumatiserade och överlevnadsstrategierna och att det handlar om att stärka det hälsosamma så att vi kan möta det traumatiserade precis som det är. Psoasmusklen som vi mjukar upp i yinyoga öppnar upp för läkning vid djup stress, rädsla  och freeze reaktioner liksom tillit och glädje.  Basen i allt är meditation, mindfulness, medvetenhet och närvaro. Allt syftar till att vi skall komma tillbaka till kontakt med oss själva, att vara i kroppen. Öppna oss för tillit till att underlaget i varje ögonblick bär oss.

Dont change. Accept yourself totally as you are and
then let change happen by itself.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .