Mindfulness Retreat i Lofoten

Följ med oss till Lofoten, 3-8 maj

Vi vandrar ut i naturen och in i oss själva – 5 dagar att gå hem
Camilla Sköld & Katarina Lundblad

Alla som längtar efter att komma till storslagna Lofoten och att vandra i tystnad tillsammans är hjärtligt välkomna!

Vi låter den storslagna och vackra naturen öppna sinnena och hjärta, steg för steg. Naturens råa skönhet, tomhet och naturlighet får spegla samma kvalitéer i oss, i tilliten till det som är, andetag för andetag.

Vi använder oss av meditativ gång för att stanna upp och att lyssna, verkligen lyssna till oss själva och vila med det som är. Att vara i det som är enkelt och naturligt.

Kursen bygger på meditation och mindfulness och ett öppet hjärta.

Läs mer

meditation-mitt

Pröva

Stå upp. Andas en liten stund.

Känn dina fötter. Lägg märke till kontakten med underlaget; tryck, temperatur, material, tyngd….

Gunga långsamt, långsamt från sida till sida en stund. Andas.

Kom till ett stopp i mitten. Hela kroppen står.

Reflektera över allt dina fötter gjort idag.

heart-mitt

Tack

Gå som om du kysser jorden med dina fötter.
Thich Nhat Hahn

 

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .