Konstellationer Självmedkänsla

FRIHET KÄRLEK FÖRSONING

Konstellationer – Workshop Lund, Stockholm

Lund, 17/1, 26/3

Stockholm, 18-19 februari 2017
Early Bird, 600 kr innan 18/12
Max 10 deltagare

FÖR VEM?
En workshop för dig som på djupet vill få klarhet och förståelse kring olösta mönster och livsstrategier. Kanske är det något som är aktuellt i ditt liv just nu som du vill släppa taget om, lära dig hantera på nytt sätt, acceptera och försonas med, t ex relationen till någon i familjesystemet, vän eller kollega, förändringar i livet eller förhållandet till dig själv och din kropp.

VAD GER DET?
Det öppnar upp för inre klarhet där känslomässig intrassling, överlevnadsstragegier och lojalitet inte längre står i konflikt med oss själva. Vi får mer hållbar emotionell stabilitet, trygghet, tillit och kan enklare ta beslut som leder framåt i vår egen riktning.

VAD ÄR DET?
Vi utgår från en upplevelsebaserad metod  (konstellationer, Identity oriented Psychotrauma, IoPT, läs mer här, www.franz-ruppert.de) som medvetandegör och läker på flera plan, intellektuellt, känslomässigt, kroppsligt, beteende- och energimässigt. Metoden innefattar medveten närvaro, compassion, vårt anknytningssystem, hjärnans motivationssystem och spegelneuronernas betydelse. Vi använder oss av varandra som representanter för vårt inre där spegling och igenkänning öppnar upp för acceptans och helande.

VEM HAR UTVECKLAT METODEN?
Metoden är utvecklad av Psykologiprofessor Franz Ruppert. Han är inspirerad av neuropsykologi, anknytningsmönster, generationsöverföring av mönster och spegelneuronernas betydelse vid kontakt. Läs mer www.franz-ruppert.de

Katarina är utbildad terapeut i Hellinger Familjekonstellation och terapeut i Rupperts metod, IoPT.

INDIVIDUELLA SESSIONER
Pröva på kostnadsfritt 30 min via skype, i min lokal
Boka via info@levnu.net

meditation-mitt

Tacksamhet i vardagen

Under en dag säg tack till någon du möter i vardagen kanske i en telefonkö, i kassan eller på tåget. När du får en chans säg tack till alla du möter.

Tacket kan vara att säga ordet tack, i en närvarande hand, en vänlig gest som att hålla upp en dörr eller blick eller i ett leende. Eller vad som…

Slösa med det under en dag eller resten av livet.

heart-mitt

Tack

Looking at my life 
I see that only Love 
Has been my soul’s companion 
From deep inside 
My soul cries out: 
Do not wait, surrender 
For the sake of Love

Rumi

 

 

 

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .