Franz-Ruppert-Katarina-Lundblad-Resonancework-Konstellationer

FRIHET KÄRLEK FÖRSONING

WORKSHOP I LUND
Konstellationer, IoPT, Lund

17/1  kl:18-21,  26/3 kl: 11-16
Läs mer…

FÖRELÄSNING OCH PRÖVA PÅ, Kostnadsfritt, Lund
16/2 och 16/3 kl 18-20
Läs mer…
WORKSHOP I STOCKHOLM
18-19 februari 2017
Max 10 deltagare

FÖR VEM?
En workshop för dig som på djupet vill få klarhet och förståelse kring olösta mönster och livsstrategier. Kanske är det något som är aktuellt i ditt liv just nu som du vill släppa taget om, lära dig hantera på nytt sätt, acceptera och försonas med, t ex relationen till någon i familjesystemet, vän eller kollega, förändringar i livet eller förhållandet till dig själv och din kropp.

VAD GER DET?
Det öppnar upp för inre klarhet där känslomässig intrassling, överlevnadsstragegier och lojalitet inte längre står i konflikt med oss själva. Vi får mer hållbar emotionell stabilitet, trygghet, tillit och kan enklare ta beslut som leder framåt i vår egen riktning.

VAD ÄR DET?
Vi utgår från en upplevelsebaserad metod  (konstellationer, Identity oriented Psychotrauma, IoPT, läs mer här, www.franz-ruppert.de) som medvetandegör och läker på flera plan, intellektuellt, känslomässigt, kroppsligt, beteende- och energimässigt. Metoden innefattar medveten närvaro, compassion, vårt anknytningssystem, hjärnans motivationssystem och spegelneuronernas betydelse. Vi använder oss av varandra som representanter för vårt inre där spegling och igenkänning öppnar upp för acceptans och helande.

VEM HAR UTVECKLAT METODEN?
Metoden är utvecklad av Psykologiprofessor Franz Ruppert. Han är inspirerad av neuropsykologi, anknytningsmönster, generationsöverföring av mönster och spegelneuronernas betydelse vid kontakt. Läs mer www.franz-ruppert.de

Katarina är utbildad terapeut i Hellinger Familjekonstellation och terapeut i Rupperts metod, IoPT.

INDIVIDUELLA SESSIONER
Pröva på kostnadsfritt 30 min via skype, i min lokal
Boka via info@levnu.net

meditation-mitt

Släpp, släpp, igen och igen

När du kommer på dig själv med att tänka ifrågasättande eller dömande om dig själv, livet eller någon  annan.
Se det och släpp.
Notera om det kommer tankar om tankarna eller en bekant känslostämning.
Se det och släpp.
Som en inbjudan viska mjukt och kärleksfullt inom dig själv ”stanna i tomhet, stanna i tomhet”.
Andas med det.
Låt det bli en kärleksfull vana.

heart-mitt

Tack

The notion ” I am the body”

is the sleepingpill of the Being.

The belief “ I am a person”

turns the body into the pyamas of the Being

Mooji

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .