Mindfulness och compassion baserade terapeutiska samtal där kroppen är i fokus

Ha kroppen med dig i samtalet

Möta och omfamna skam med kärleksfull närvaro

I samtalet är kroppen med och det vi upplever i stunden både fysiskt, energimässigt, känslomässigt och mentalt utgångspunkten.
Jag integrerar samtal med Identity oriented Psyckotrauma ( IoPT), kroppsterapetiska tekniker och mindfulness och självmedkänsla (MSC).

Läs mer

meditation-mitt

Möt dig själv med kärleksfullhet vid utmanande känslor

Pausa och bli medveten om vad du känner just nu.

Förnim andningen, dina fötter och påminn dig om att hela kroppen är med i ståendet, sittandet etc uppmärksamma och omfamna med tillit, värme och nyfikenhet vad det väcker i dig; tankar, känslor, fysiska förnimmelser och beteende.

Om möjligt lägg en hand, händerna på hjärtat och kanske på den platsen där det känns utmanande just nu.

Andas, mjukna i kroppen, känn fötterna.

Viska tyst inuti; Jag bryr mig om vad du känner just nu. Jag stannar här.

Det är ok, det är ok.

heart-mitt

Tack

From the unnamed vastness beneath the mind, I breathe my way to wholeness and healing.
Inhalation. Exhalation.
Each Breath a yes, and a letting go, a journey, and a coming home.


Danna Faulds

 

 

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .