Franz-Ruppert-Katarina-Lundblad-Resonancework-Konstellationer

LevNU erbjuder Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer i grupp, max 8 deltagare. Det finns också möjlighet att gå individuellt.
Vi möts i min lokal eller via skype.

Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer är en klargörande och kraftfull terapeutisk metod som kan synliggöra bakomliggande, och ofta omedvetna orsaker till inre stridigheter, stress och ångest och blockeringar i våra liv.
Vi arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv och har med oss tidigare generationer i vårt sätt att se på bakomliggande orsak och dynamik.

Vårt anknytningsmönster är ett grundläggande fundament i Identity oriented Psychotrauma, (IoPT). Metoden öppnar upp för ökad förståelse, försoning och mer frihet och utrymme att välja medvetet hur vi vill gå vidare i livet.

För att åskådligöra dynamiken använder vi oss av träfigurer eller människor som får representera symptom eller olika personer i vårt familjesystem.

Metoden vänder sig till dig som vill möta dig själv på ett djupare sätt och komma i kontakt tidiga känslor från barndomen som tex: skam och skuld, rädsla, brist på tillit och som vill förändra mönster och beteenden som är kopplade till tillit och självkänsla.

Kanske är det något som är aktuellt i ditt liv just nu som du vill försonas med och lära dig hantera på ett nytt sätt; relationen till någon i familjesystemet, vän eller kollega, förändringar i livet eller förhållandet till dig själv och din kropp.

För dig som upplever:

  • Fysisk och känslomässig stumhet och avstänghet.
  • Svårigheter och brist på tillit i nära relationer med dig själv, familj eller vänner.
  • Svårförklarliga och diffusa känslor av brist på tillit, skam, skuld och ångest.
  • Oförklarlig rädsla och sömnsvårigheter.

Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer är utvecklad av psykoterapeut och psykologiprofessor Frans Ruppert . Metoden bygger på kunskapen om att vi kan bära omedvetna mönster med oss i flera generationer som kanske kommer upp som fysiska symptom eller diffusa känslor och beteenden. I anknytningsprocessen får vi med oss inre modeller som speglar hur vi uppfattar bla vårt eget värde och tilltron till livet som kan skapa intrassling och hinder för oss i relationen med oss själva och andra människor. Vi börja undvika, isolera oss eller har svårt att ta emot, släppa taget och håller fast i.

I Professor Franz Rupperts modell förklaras hur vårt psyke splittar sig i tre delar vid trauma; den hälsosamma delen, den traumatiserade och överlevnadsdelen.

I Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer arbetar vi för att den traumatiserade delen skall upplevas fysiskt och bli sedd och erkänd som den är. Detta kan endast ske genom att den hälsosamma delen stärks gradvis genom ökad tillit, kontakt och grundning.

 

Franz-Ruppert-Split-trauma

Om du vill läsa mer om metoden, klicka här…

Länkar

Youtube:

Föredrag:

Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer är en klargörande och kraftfull terapeutisk metod som synliggör de bakomliggande, och ofta omedvetna orsakerna till blockeringar, inre stridigheter och problem i våra liv.

Vi arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv och har med oss tidigare generationer i vårt sätt att se på bakomliggande orsak och dynamik liksom vårt anknytningsmönster.

Vi har med oss mindfulness och ser på verkligheten som den är, tränar oss att stanna kvar i kontakt och uppleva direkt i kroppen utan analys eller tolkning.
Compassion och acceptans är fundament i mötet vilket öppnar upp för integrering, förståelse och läkning på olika nivåer

Vi använder oss av oss deltagarna i gruppen som representanter för vårt familjesystem och av träfigurer.

 

Resonancework-Grupp-Konstellationer

Du är välkommen att komma med kostnadsfritt som representant för att lära känna arbetssättet.

Metoden Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer på psykologiprofessor, Dr Franz Rupperts arbete.

Läs om Franz Ruppert och metoden www.franzruppert.com

Pröva på Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationsarbete Kostandsfritt.
30 min per person
Du bokar tid innan och vi arbetar via figurer eller med representation av en fysisk person

Datum: Måndagar och torsdag fm

Kontakt: info@levnu.net

Anmälan: Boka ditt intresse för konstellationer i grupp. Kontakta mig på info@levnu.net, 070-2012310

Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellaltionsarbete, öppen grupp

Boka egen konstellation, plats för: 4 personer, 800 kr privatpersoner per tillfälle, företag 1200 exkl moms per tillfälle.

Representant: kostnadsfritt

Adress: Hälsans Hus, Mårtenstorget 6, Lund

Anmälan: Boka ditt intresse för konstellationer i grupp. Kontakta mig på info@levnu.net, 070-2012310

Katarina Lundblad är terapuetutbildad socionom, lärare i mindfulness och internationellt certifierad konstellatör, utbildad av Dr Albrecht Mahr i Familjekonstellation vid Psykosyntesakademin, Stockholm, internationell certifieringsutbildning i Systemiska Konstellationer vid Inst. för Flergenerationstrauma, Oslo. Hon går nu Advanced Training i Identity oriented Psychotrauma, (IoPT) för psykologiprofessor Franz Ruppert sedan 2011. Katarina går regelbundet i handledningsgrupper ledda av psykoterapeut Marta Thorsheím i Oslo och Franz Ruppert i Munchen.

De senaste sex åren har Katarina har deltagit i ett tiotal internationella workshops.

Vilket/Vilka Tillfällen? 31/128/227/3

PrivatFöretag


Om du vill ha faktura till annan adress än ovan
Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .