Identity oriented Psychotrauma IoPT Individuella Konstellationer
Franz-Ruppert-Katarina-Lundblad-Resonancework-Konstellationer

Franz Ruppert & Katarina Lundblad

LevNU erbjuder Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer. Vi möts i min lokal eller via skype.
Det finns också möjlighet att gå i grupp, max 8 deltagare.

Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer är en klargörande och kraftfull terapeutisk metod som kan synliggöra bakomliggande, och ofta omedvetna orsaker till inre stridigheter, stress och ångest och blockeringar i våra liv.
Vi arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv och har med oss tidigare generationer i vårt sätt att se på bakomliggande orsak och dynamik.

Vårt anknytningsmönster är ett grundläggande fundament i Identity oriented Psychotrauma, (IoPT). Metoden är klargörande, skapar ökad förståelse och mer frihet och utrymme att medvetet välja hur vi vill gå vidare i livet.

För att tydliggöra dynamiken använder vi oss av träfigurer eller människor som får representera olika personer i vårt familjesystem.

Metoden vänder sig till dig som vill möta dig själv på ett djupare sätt och komma i kontakt tidiga känslor som tex: skam och skuld och som vill förändra mönster och beteenden som är kopplade till tillit och självkänsla.

Kanske är det något som är aktuellt i ditt liv just nu som du vill försonas med och lära dig hantera på ett nytt sätt; en relation, förändringar i livet eller förhållandet till dig själv och din kropp.

För dig som upplever:

  • Fysisk och känslomässig stumhet och avstänghet.
  • Svårigheter och brist på tillit i nära relationer med dig själv, familj eller vänner.
  • Svårförklarliga och diffusa känslor av brist på tillit, skam, skuld och ångest.
  • Oförklarlig rädsla och sömnsvårigheter.

Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer är utvecklad av den tyske psykoterapeuten och psykologiprofessor Frans Ruppert . Metoden bygger på kunskapen om att vi kan bära omedvetna mönster med oss i flera generationer som kanske kommer upp som fysiska symptom eller diffusa känslor och beteenden. I anknytningsprocessen får vi med oss inre modeller som speglar hur vi uppfattar bla vårt eget värde och tilltron till livet som kan skapa intrassling och hinder för oss i relationen med oss själva och andra människor.Vi börja undvika, isolera oss eller har svårt att ta emot, släppa taget och håller fast i.

Enligt Professor Franz Rupperts modell splittar vårt psyke sig i tre delar vid trauma; den hälsosamma delen, den traumatiserade och överlevnadsdelen.

I Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer arbetar vi för att den traumatiserade delen skall bli sedd och erkänd som den är och upplevas fysiskt så gott man kan,

Detta kan endast ske genom att den hälsosamma delen stärks gradvis genom ökad tillit, kontakt, acceptans, compassion och grundning.

Franz-Ruppert-Split-trauma

Vi möts fysiskt eller via skype 60 min.

Som klient kommer du med en intention, d.v.s. den förändring du önskar och vill arbeta mot. För att illustrera och tydliggöra dynamiken i din problematik är både klient och terapeut aktivt deltagande och är med och representerar en person eller symptom. Ibland använder vi träfigurer som representanter. Vi ser på dynamiken mellan dig och det du valt att titta på, och får en inblick i vad som är bakomliggande orsak till symptomen.

Resonancework-Konstellationer-Katarina-Lundblad-LevNU

Tonvikt ligger på att vara i kontakt med vad som händer i kroppen här och nu och att se och möta det som är i stunden; fysiskt, känslomässigt, tankar/bilder och förhålla sig till det så gott vi kan.

Hur många gånger?
En konstellation är en början till att se och utforska ett beteende eller symptom, och genom det öppna upp för en process. Vi brukar rekommendera att man bokar minst tre tillfällen med tid emellan för att följa upp och integrera. En förändringsprocess att se klarare, komma till insikt, acceptera och försonas tar sin tid och är en individuell process.

Vi har med oss mindfulness och compassion som ett stöd i att vara i kontakt och stanna med det som är, bli mer medveten och se klarare. Vi utgår från den direkta upplevelsen i kroppen här och nu.
Medkänsla, vänlighet och acceptans är fundament i mötet vilket öppnar upp för integrering, förståelse och läkning på olika nivåer.

Tillsammans kommer vi överens om antal tillfällen, varje session är
60 min.

Kostnad: Privat 800 inkl moms, företag 1000 exkl moms.

Kontakta: Katarina Lundblad, 070-20 12 310, info[at]levnu.net

Pröva på Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationsarbete Kostandsfritt.
30 min per person
Boka tid via mejl eller mobil. Vi arbetar via figurer eller med representation av en fysisk person

Datum: 4 jan, 25 jan och 8 feb
18.00-20.00

Fördelar med webbsamtal:

  • Du kan vara hemma eller där du känner dig bekväm.
  • Det finns större möjligheter att bestämma tid.
  • Det är tidsbesparande, man behöver inte ta sig till en viss plats.
  • Du är fysiskt i Sverige eller utomlands.
  • Det finns också möjlighet att träffas under resor eller sjukdom.
  • Underlättar om du har svårt att själv ta dig till sessionen.

Så här går det till med Skype samtal:
Vi använder webbkamera viah Skype.

Skype går att ladda ner gratis, klicka här…

Samtal via Internet kräver dels en internetuppkoppling(desto snabbare desto bättre) en dator med en webbkamera, högtalar och mikrofon.

Katarina Lundblad är terapuetutbildad socionom, lärare i mindfulness och internationellt certifierad konstellatör, utbildad av Dr Albrecht Mahr i Familjekonstellation vid Psykosyntesakademin, Stockholm, internationell certifieringsutbildning i Systemiska Konstellationer vid Inst. för Flergenerationstrauma, Oslo. Hon går nu Advanced Training i Resonancework för psykologiprofessor Franz Ruppert sedan 2011. Katarina går regelbundet i handledningsgrupper ledda av psykoterapeut Marta Thorsheím i Oslo och Franz Ruppert i Munchen.

De senaste sex åren har Katarina har deltagit i ett tiotal internationella workshops.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .