Identity oriented Psychotrauma IoPT

Identity oriented Psychotrauma

Malin Sparrman Bildterapeut
Intervju med Malin Sparrman – bildterapeut

VEM ÄR DU?
Jag heter Malin Sparrman och arbetar som bildterapeut i Lomma. Intresset för min egen och andras personliga utveckling liksom kärleken för kreativa processer är något som alltid har funnits inom mig och som jag också förenat i mitt arbete som bildterapeut. Därutöver läser jag gärna, sjunger i gospelkör och vill vara i naturen där jag finner både inspiration, ro och kraft.

VAD HAR IoPT GETT DIG PRIVAT OCH PROFESSIONELLT?
Som terapeut tycker jag det är självklart att jobba med mina egna mönster och beteenden, om jag ska kunna hjälpa andra med dessa saker. Här har jag funnit IoPT helt unikt i sin användbarhet. Metoden innebär en fantastisk möjlighet att frigöra sig själv och sin egen energi på det mest effektiva sätt. Med IoPT har jag kunnat se mönster som grundat sig i omedveten insnärjdhet, vilket är omöjligt att komma åt med t ex samtalsterapi.

Jag har fått hjälp att se och förstå känslomässiga bindningar som funnits i min familj under flera generationer. Med den klarheten har det kommit helande och inre förändring liksom en vidare förståelse och ödmjukhet för människans komplexitet, något jag har nytta av både när jag jobbar och i livet för övrigt.

I sessionerna med Katarina har jag vilat tryggt i respektfullhet och värdighet. Jag fick precis det stöd och den vägledning jag behövde för att våga ge mig in i de sårbara processer det kan innebär att blottlägga det omedvetna. Det har stärkt mig i min vägledning av andra och inspirerat mig mycket som bildterapeut där jag arbetar med liknande processer som i IoPT.

MalinMaria Sparrman
Kurser för grupper i frigörande måleri individuella sessioner i Bildterapi
Holistic Lifestyle, Lomma
0735-997739, malin@holisticlifestyle.se

Text och intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

Identity oriented Psychotrauma IoPT Traumaterapi

Advanced training IoPT, Oslo 2016

Identity oriented Psyckotrauma, IoPT

Katarina har utbildat sig inom IoPT de senaste åtta åren och har handledning av grundaren Franz Ruppert.

Det är en banbrytande terapi skapad av psykologiprofessor Franz Ruppert och bygger på modern hjärnforskning, våra anknytingsmönster, Ruppert traumamodell, kroppsmedvetenhet och compassion. Det är en bodyoriented upplevelsebaserad terapi som hjälper oss att komma i känslomässig kontakt med omedveten intrassling.

Rekommenderad läsning: Early Trauma, Trauma, fear and love av Franz Ruppert.

Lyssna gärna på:

Franz ruppert, basic of trauma 1, 9.18 min, lyssna här…

The Inprint, Gabor Maté, 2.50 min, lyssna här…

In Utero 2.50 min, lyssna här…

Vill du boka session eller prova 30 min

Kontakta Katarina: info@levnu.net

Läs mer om IoPT…


meditation-mitt

Övning

​​​​​​​I möten med människor som stressar. Notera nyfiket.

Utforska med medkänsla vad som pågår inombords:

Fysiskt? Känslor? Hur pratar tankarna?

Har upplevelsen av din ålder förändrats, dvs känner du dig plötsligt yngre? Hur gammal?

Hämta dig tillbaka till här och nu. Känn fötterna, andas och notera var i kroppen du är närvarande, här.

Det är okej…det är okej….

heart-mitt

Tack

There is neither Past nor Future. There is only the Present.

Ramana Maharshi

KALENDER

VÅRA KURSER

BASKURS  Aktuellt
9-10/4 och 14/5 i Malmö
4-5/10 i Stockholm

8v KURS I MINDFULNESS, MBSR

MINDFULNESS INSTRUKTÖR steg1 Aktuellt
Start 31/5-1/6 i Stockholm
Start 18-19/6 i Malmö

VIDAREUTBILDNING FÖR  Nytt
Malmö 15-16/10
Stockholm 31/10-1/11

INSTRUKTÖRER I MBSR

8v KURS i SJÄLVMEDKÄNSLA

MINDFULNESSSÖNDAGAR

8v GRUPP I MINDFULNESSBASERAD

STRESSREDUKTION ONLINE Aktuellt

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION ONLINE

VÅRA RETREATER

MINDFULNESS RETREAT
I LOFOTEN

Vi vandrar ut i naturen och in i oss själva
5 dagar att gå hem
5-10 juni 2018

INTENSIVKURS I MINDFUL SELF COMPASSION (MSC)  Nytt Datum
5 dagar i retreatform
17-22/10, Stockholm

MINDFULNESSBASERAD RETREAT PÅ MUNDEKULLA
Kärleksfull vänlighet, acceptans och försoning.
10-15/11

INDIVIDUELLA SESSIONER

TERAPEUTISKA SAMTAL

KONSTELLATIONER, IDENTITY ORIENTED PSYCHOTRAUMA (IoPT)
Prova på Individuellt kostnadsfritt

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .