Föreläsning IOPT Katarina Lundblad LevNU

Föreläsning, Öppet Hus

Kostnadsfritt

Kurslängd: kl 18-20

Ort: Lund

För alla som är nyfikna på metoden.

Vi utgår från en upplevelsebaserad metod (konstellationer, Identity oriented Psychotrauma, IoPT, läs mer här, www.franz-ruppert.de) som medvetandegör och läker på flera plan, intellektuellt, känslomässigt, kroppsligt, beteende- och energimässigt. Metoden innefattar medveten närvaro, compassion, vårt anknytningssystem, hjärnans motivationssystem och spegelneuronernas betydelse. Vi använder oss av varandra som representanter för vårt inre där spegling och igenkänning bidrar till den egna individuella processen.

 

Vem har utvecklat metoden?

Metoden är utvecklad av Psykologiprofessor Franz Ruppert. Han är inspirerad av neuropsykologi, anknytningsmönster, generationsöverföring av mönster och spegelneuronernas betydelse vid kontakt. Läs mer www.franz-ruppert.de

Det öppnar upp för inre klarhet där känslomässig intrassling, överlevnadsstrategier och lojalitet inte längre står i konflikt med oss själva. Vi får mer hållbar emotionell stabilitet, trygghet, tillit och kan enklare ta beslut som leder framåt i vår egen riktning.

Kostnadsfri föreläsning

Datum:

Tid:
18:00-20:00

Plats: IOGT, Bantorget 5, Lund
För närmare vägbeskrivning klicka här…

Information: Katarina Lundblad, 070-20 12 310, info@levnu.net

Katarina Lundblad, är terapuetutbildad socionom, lärare i mindfulness och internationellt certifierad konstellatör, utbildad av Dr Albrecht Mahr i Familjekonstellation vid Psykosyntesakademin, Stockholm, internationell certifieringsutbildning i Systemiska Konstellationer vid Inst. för Flergenerationstrauma, Oslo. Hon går nu Advanced Training i Identity oriented Psychotrauma, (IoPT) för psykologiprofessor Franz Ruppert sedan 2011. Katarina går regelbundet i handledningsgrupper ledda av psykoterapeut Marta Thorsheím i Oslo och Franz Ruppert i Munchen.

De senaste sex åren har Katarina har deltagit i ett tiotal internationella workshops.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon nummer (obligatorisk)

Ditt meddelande

Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .