Interpersonal Mindfulness Program, IMP

Interpersonal Mindfulness Program

Öka medvetenheten i mötet med andra
Stockholm 11-12 mars 2017
Malmö 7-8 oktober 2017

IMP riktar sig till dig som arbetar med individer eller grupper, t ex med mindfulnessbaserade program. Du vill fördjupa relationen till dig själv och blir mer medveten i det professionella mötet med andra. Kursen är också för dig som vill bli mer närvarande i mötet med dem du lever med eller arbetar närmast. Kursen är två heldagar med smakprov ur delar av 8-veckorsprogrammet i IMP.

Pris: 3900 kr (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag)

Kursledare: Katarina Lundblad och Camilla Sköld.

Läs mer…

meditation-mitt

Precis som jag – compassion övning

Välj en person och visualisera i ditt inre. Det kan vara en relation där ni har bra kontakt eller en relation som är lite svårare.

Se, känn denna person framför dig med alla dina sinnen.
Viska med mjuk varm röst.

Precis som jag, söker han/hon (namnet) lycka i sitt liv.
Andas

Precis som jag, försöker han/(namnet) hon undvika lidande i sitt liv.
Andas

Precis som jag har han/hon (namnet) sorg, lidande och förtvivlan inombords.
Andas

Precis som jag försöker han/hon (namnet) få sina önskningar och behov uppfyllda.
Andas

Precis som jag vill/hon (namnet) lära sig lita på sig själv och livet självt.
Andas

heart-mitt

Tack

Come empty handed to the dwelling place of your own heart,
not knowing what to expect,
not caring if you find an innocent child,
a roaring tiger, a vast emptiness or the river of your drowning.
Not caring if you find nothing at all or everything your heart’s desired.

Dorothy Hunt

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .