Intervju Anette Olsson

Intervju med Anette Olsson

Anette Olsson, specialistsjuksköterska inom psykiatrin

Anette Olsson, specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Från kursen tar jag med mig att försöka möta mig själv med mer acceptans och mindre självkritik, att ta mer hand om mig själv.

Patienterna tycker att det är hjälpsamt att vara mer vänliga mot sig själva och mindre stränga och självkritiska. T.ex att använda sina egna händer som tröst och lindring. Att öva sig att prata med en vänlig röst till sig själv kan vara lugnande om du har svåra värdelöshetstankar och självskadebeteende.

Från kursen tar jag med mig att försöka möta mig själv med mer acceptans och mindre självkritik, jag tar mer hand om mig själv. Patienterna tycker att det är hjälpsamt att försöka vara mer vänliga mot sig själv och inte så stränga och självkritiska. Tex att ta mjukt på sig själv och ha en vänlig röst till sig själv vilket kan vara mycket svårt om du har svåra värdelöshetstankar och självskadebeteende.

INTRODUKTIONSKURS I SJÄLVMEDKÄNSLA MINDFUL SELFCOMPASSION
Kursen kan bidra positivt i alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra. Kursen är användbar för alla som som arbetar med människors utveckling och hälsa, inom t ex vård och omsorg, socialt behandlingsarbete, individualterapi, HR och ledarskap eller inom pedagogiskt inriktat arbete.
Malmö 7-8 maj 2018

Läs mer…

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .