Angelica Intervju

Intervju med Angelica

“Ganska snart upptäckte jag att mindfulness, kanske framförallt, var värdefullt för mig som människa och inte bara som yrkesperson.”

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag heter Angelica och arbetar som kurator på Reumatologimottagningen i Lund.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER?
Jag har gått instruktörsutbildningen i mindfulness vintern 2017/2018. Dessförinnan har jag våren 2017 gått Baskursen i mindfulness – acceptans och medveten närvaro. Bägge kurserna för Katarina Lundblad.

När jag började första utbildningen hade jag ingen erfarenhet av mindfulness. Jag hade inställningen att det skulle användas i arbetet, av mig som kurator. Ganska snart upptäckte jag att mindfulness, kanske framförallt, var värdefullt för mig som människa och inte bara som yrkesperson. För mig blev kursen en större utmaning än jag tänkte mig. Det var nytt för mig att ha fokus på mig själv på det sättet, att kunna känna/uppleva och tillåta det som är utan att döma. Jag upplever att kursen har lett till ökad medvetenhet om mig själv och en möjlighet att träna på att möta mig själv med mer vänlighet. Jag tror att det jag har med mig från kurserna kommer kunna vara till stor hjälp i mitt arbete. Dels genom att jag kan hjälpa patienterna att använda sig av mindfulness, men även att det påverkar själva mötet med patienterna. Att jag kan vara ännu mer medveten och närvarande i det som sker i mötet.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH EV. KUND-, KLIENT ELLER PATIENTARBETE?
En erfarenhet jag tar med mig är att mindfulnessövningarna i sig faktiskt inte alltid är så lätta, men att attityderna kan hjälpa en att möta det som kanske känns svårt. Jag tror att ”de 7 attityderna” och vänlighet mot sig själv kommer följa med mig i mitt arbete. Jag tror att de patienter jag möter som bla har bekymmer med smärta och trötthet kommer kunna ha nytta av detta.  Acceptans; ”kan det få vara som det är just nu eftersom det redan är så?” tycker jag är en befriande inställning. Jag tror att de olika övningarna ex kroppscanning, behagliga/obehagliga upplevelser, andningsankaret, yoga osv kommer kunna vara en hjälp för patienterna att ta hand om sig i sin sjukdom.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .