intervju med deltagare, Mindful Self Compassion

Intervju med Gretel Grönevik

Möt Gretel Grönevik, deltagare i 8 veckors kurs i Mindful Self Compassion, MCS, Självmedkänsla

”Mod att se och möta mig själv”

VEM ÄR DU
Jag är 58 år och jobbar som socialsekreterare. Jobbet har genom åren tagit en stor plats i mitt liv och det är först på senare år som jag upptäckt hur denna lojalitet på många sätt har begränsat mig.

HUR KOM DU I KONTAKT MED SJÄLVMEDKÄNSLA
Genom en god vän som är väl förtrogen med Mindfulness och Självmedkänsla kom jag i kontakt med Katarina och hennes kurser. Jag sökte något som kunde hjälpa mig med den växande upplevelsen av ensamhet och rädsla för relationer med andra människor, både i vänskap och kärlek.

HUR ÖVAR DU SJÄLVMEDKÄNSLA I VARDAGEN
Jag har inte någon vana eller erfarenhet av meditation sedan tidigare, men har trots det kunnat ta emot de övningar vi gjort under kursen. Genom Katarinas ljudfiler fortsätter jag att öva, och de hjälper och påminner mig att ha självmedkänsla med mig i vardagen.

VAD HAR DU UPPTÄCKT
Kursen har gett mig en större medvetenhet om vem jag är och varför jag reagerar som jag gör i vissa situationen. Jag har fått modet att se och möta mig själv på ett mer förlåtande och tillåtande sätt och gruppen och hela kursens intention av ett vänligt och varmt bemötande har varit en förutsättning för att detta skulle kunna ske.

Text och Intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

Läs gärna andra intervjuver med deltagare, klicka här…

8v kurs i Mindful Self Compassion startar 17 januari 2018
Läs mer…

8v kurs i Mindfulnessbaserad Stressreduktion startar 21 januari 2018
Läs mer…

5 dagars intensiv i retreatform 27/4 – 2/5

Mindful Self Compassion tillsammans med Camilla Sköld

Läs mer…

Aktuella forskningsartiklar i Mindful Self Compassion 

Läs mer…

VANDRA MED OSS PÅ STORSLAGNA LOFOTEN, 5-10/6 JUNI
OBS! För boende med magisk berg och havsutsikt anmäl dig innan 28 februari.
Android APP LevNU Mindfulnessövningar
LJUDFILER
Ladda ner gratis Android APP eller lyssna online på övningar i Mindfulness & Mindful Self Compassion, Meditation, Mindful Yoga mm…

Läs mer…

Mannen med hästarna - Bok med berättelser och metaforer för rekflektion i mindfulness självmedkänsla och KBT
NY BOK!
En bok som lockar till eftertanke, igenkänning och skratt.

Berättelser och metaforer för reflektion i mindfulness, självmedkänsla och KBT

Boken ger dig grunderna i mindfulness, självmedkänsla och KBT. 140 berättelser från olika traditioner bjuder in till reflektion, diskussion och förändring.

PRIS: 132 kr + frakt

Läs mer…

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .