Intervju med Malin, Tyst retreat på Mundekulla

Malin Friman
Intervju med Malin Friman

Deltagare i Instrukörskursen, steg 1 i mindfulness, MBSR

Kursen har gett mig djupare förståelse för hur jag kan bemöta personer på ett mer närvarande, medkännande och empatiskt sätt, samtidigt som jag också finns där för mig själv

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED?
Mitt namn är Malin Friman och jag läser till Arbetsterapeut på Lunds Universitet. Jag tar examen i juni 2019.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT?
Jag går kursen Instruktör i Mindfulness, steg 1 MBSR på Sverigehälsan i Malmö.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH HUR ANVÄNDER DU MINDFULNESS VID PATIENTARBETE INDIVIDUELLT OCH I GRUPP?
Från kursen tar jag med mig många nya erfarenheter och fler tror jag att det lär bli innan kursen är slut.

Framförallt tar jag med mig en djupare förståelse och engagemang för min egen personliga utveckling inom mindfulness och hur betydelsefullt det är att jag som instruktör själv kan erfara och uppleva. I mindfulness måste vi först uppleva för att förstå och därför är det viktigt att jag som instruktör har trygghet och tillit till, och i, mitt eget mindfulnessutövande. Denna trygghet och tillit har jag utforskat, förstärkt och anknutit till på ett djupare plan under kursen.

Att utöva mindfulness i grupp är väldigt värdefullt då vi tillsammans delar en känsla av tillhörighet, trygghet, förståelse och vänskap. Dessa möten har hjälpt mig att utvecklas både som person och som instruktör.

I mitt framtida arbete som Arbetsterapeut och Mindfulnessinstruktör hoppas jag kunna använda mina erfarenheter från kursen i både det individuella patientarbetet samt hålla i mindfulnessgrupper. Om en person kan vara mer närvarande i sina dagliga aktiviteter, som sker i en unik kontext, kan detta ha stor betydelse för individens vardag avseende bland annat upplevelse av hälsa, mening och engagemang. Kursen har gett mig djupare förståelse för hur jag kan bemöta personer på ett mer närvarande, medkännande och empatiskt sätt, samtidigt som jag också finns där för mig själv.

Jag ser verkligen framemot att fortsätta min utveckling.

Text och intervju: Sverigehälsan

8 v kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, start 1/10
Mer info…

5 dagars tyst retreat i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR Mundekulla, 10-15/11
Mer info…


meditation-mitt

​​​​​​​Utforska vad händer i mötet med andra

Notera med vänlig öppenhet vad som händer med dig i mötet med olika människor.

När känns det tryggt, behagligt, öppet och när känns det mer stängt och utmanande?

Hur påverkas kontakten med dig själv, andning, ögonkontakt?

Öva att uppmärksamma vad som händer utan att döma och att hämta tillbaka dig själv igen och igen; fötterna, andningen, en hand på kroppen.

heart-mitt

Tack

“A human being has so many skins inside,
covering the depths of the heart.
We know so many things,
but we don’t know ourselves”

Meister Echart

KALENDER
Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .