Möt Maria kursdeltagare i orienteringskurs i Mindful Self Compassion.

Intervju med Maria

Möt Maria deltagare i Orienteringskurs i Mindful Self Compassion

Skillnaden på empati och medkänsla tog mig på sängen och slungade mig rätt in i insikten var all min energi går åt. Jag är så empatisk att jag inte har någon ork till självmedkänsla…

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag är en nyfiken entreprenör som har dåligt med tålamod för stillastående verksamheter/individer. Jag är 44 år, har en smart snart sju år gammal kille och arbetar med inflytandefrågor för personer med psykisk ohälsa och deras nätverk. Är anställd som BISAM – Brukarinflytandesamordnare av Ystad kommun, och verkar i de fem kommunerna SJYSST – Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Skurup, Tomelilla.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER.
Jag gick Mindful SelfCompassion för Katrina Lundblad i våras. Den stora insikten blev när jag kom på att ”Jag måste tro på det jag känner”. Att minska min dömande sida, stärka min självmedkänsla genom att lyssna på mitt självmedkännande jag. Skillnaden på empati och medkänsla tog mig på sängen och slungade mig rätt in i insikten var all min energi går åt. Jag är så empatisk att jag inte har någon ork till självmedkänsla…..

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH HUR TÄNKER DU/ANVÄNDER DET I EV. KUND/KLIENT/PATIENT ARBETE?
Framförallt konsten att lyssna utan att känna empati och att jag måste lösa situationen som personen hamnat i. Att jag kan lyssna aktivt utan att analysera allt som sägs. Att ”slippa prata” och bara vara insåg jag tydigt nu att när jag har den rollen i mitt arbete så trivs jag och kan prestera. Jag kan också då vara mer tydlig i det jag vill förmedla till övriga.

Jag har redan börjat planera för att lyfta in Self Compassion som en del av våra kommande återhämtningsutbildningar som är både för brukare, anhöriga, personal, ja, vem som. Det känns så självklart nu att vi måste börja med oss själva innan vi kan stötta andra. Jag har sagt det i jobbet förut, men när jag satt/låg i övningarna på kursen insåg jag att jo, det ÄR så vi måste jobba.

Intervju: Sverigehälsan

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .