— Intervju med Pernilla

Pernilla Intervju Mindful Self Compassion MSC
Intervju med Pernilla – Sjukhuskkurator

Deltagare i Mindful Self Compassion, MSC, Självemedkänsla

Självmedkänsla är en omfamnande, tillåtande, förlåtande vinge.

VEM ÄR DU?

Jag heter Pernilla, är utbildad socionom och jobbar som sjukhuskurator. Frågor som rör vår existens och läkande har alltid intresserat mig.

HUR KOM DU I KONTAKT MED SJÄLVMEDKÄNSLA

Mindfulness kom in i mitt liv för tio år sedan då jag hade det tufft i arbetslivet samtidigt som jag var mamma till två små tjejer födda relativt tätt inpå varandra. Mindfulness hjälpte mig att förankra mig i min kropp och i min vardag. Självmedkänsla var en naturlig fortsättning på mindfulness och något av en saknad pusselbit.

HUR ÖVAR DU SJÄLVMEDKÄNSLA I VARDAGEN

Självmedkänsla har blivit en omfamnande, tillåtande, förlåtande vinge som bär mig genom dagen. När livet skälver och utmanar i det lilla såväl som i det stora, leder självmedkänslan mig hem till den trygga och tillåtande plats i mitt inre där jag kan andas ut och fylla min brunn.

VAD HAR DU UPPTÄCKT FÖR EGEN DEL OCH I DITT ARBETE

När jag hyser medkänsla med mig själv, är det så mycket lättare att möta människor i kris och utsatta livssituationer med medkänsla. Jag ser det som ett inre odlande som fortgår dag för dag. MSC har gjort mig mer uppmärksam på min kropps signaler och på mina behov. För mig har självmedkänsla bidragit till en ökad känsla av meningsfullhet och förhöjd livsglädje. Kan jag sprida frön av medkänsla i min vardag är jag innerligt tacksam.

HUR ARBETAR DU MED SJÄLVMEDKÄNSLA OCH HUR TAS DET EMOT

Det medkännande förhållningssättet är en stor tillgång i mitt arbete. Jag möter människor som har drabbats av sjukdom, vilket för många innebär ett överaktiverat hot- och stresspåslag, ofta med upplevelsen av ensamhet och isolering. Genom att öka förståelsen för det allmänmänskliga i lidandet, kan känslan av samhörighet istället för isolering, växa fram. Validerandet i MSC ser jag som djupt läkande, och att få vara delaktig i att stödja patienter mot en ökad inre trygghet, tillit och egenomsorg är den rikaste av gåvor.

Text och intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

Ny kursstart i vår

Mindfulnessbaserad stressreduktion, 8 v kurs online
Start 23/4, max 6 pers
läs mer…

Nya kursstarter i höst

8 v kurs i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla
Start 26/9
läs mer…

8 v kurs i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR
Start 1/10
läs mer…

5 dagars intnesivkurs i Mundful Self Compassion
Nytt datum,17-22/10
läs mer…

Mindfulness retreat i Lofoten

5-10/6
Vi vandrar ut i naturen och in i oss själva – 5 dagar att gå hem

Läs rartikel av Sara Hammarkrantz i senaste Hälsa

Video ”Beautiful Island Lofoten of Norway”, klicka här…

Samtal med kroppen i fokus

LevNU erbjuder terapetuiska samtal med bas i mindfulness, meditation och självmedkänsla.
Vi möts i min lokal eller via skype.
Mer info…

KALENDER

VÅRA KURSER

BASKURS
27-28/9 i Malmö
4-5/10 i Stockholm

8v KURS I MINDFULNESS, MBSR
Start 1/10

MINDFULNESS INSTRUKTÖR steg1 Aktuellt
Start 31/5-1/6 i Stockholm
Start 18-19/6 i Malmö

VIDAREUTBILDNING FÖR  Nytt
Malmö 15-16/10
Stockholm 31/10-1/11

INSTRUKTÖRER I MBSR

8v KURS i SJÄLVMEDKÄNSLA
Start 26/9

8v GRUPP I MINDFULNESSBASERAD

STRESSREDUKTION ONLINE Aktuellt
Start 23/4, 18-20

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION ONLINE

VÅRA RETREATER

MINDFULNESS RETREAT
I LOFOTEN

Vi vandrar ut i naturen och in i oss själva
5 dagar att gå hem
5-10 juni 2018

INTENSIVKURS I MINDFUL SELF COMPASSION (MSC)  Nytt Datum
5 dagar i retreatform
17-22/10, Stockholm

MINDFULNESSBASERAD RETREAT PÅ MUNDEKULLA
Kärleksfull vänlighet, acceptans och försoning.
10-15/11

INDIVIDUELLA SESSIONER

TERAPEUTISKA SAMTAL

KONSTELLATIONER, IDENTITY ORIENTED PSYCHOTRAUMA (IoPT)
Prova på Individuellt kostnadsfritt

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .