Ulf Eliasson Intervju Baskurs Instruktörskurs i Mindfulness

Intervju med Ulf Eliasson

Intervju med Ulf Eliasson, behandlare i Järfälla kommun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag heter Ulf Eliasson och jobbar som behandlare i Järfälla kommun. Jag arbetar med vuxna missbrukare och dess anhöriga i enskilda -, par- och gruppsamtal.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER?
Jag har gått i Sverigehälsans baskurs i Mindfulness vt 2017 och MBSR instruktörsutbildning under ht 2017. Båda utbildningarna har gett mig möjligheten att komma underfund med mig själv och utveckla relationen till mig själv. Att stanna upp under vardagen och reflektera vad som händer i mig själv och omkring mig är en insikt och upptäckt jag har tagit med mig från utbildningarna. De 7 attityderna har gett mig en ny kunskap att förfålla mig till.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH EV. KUND-, KLIENT ELLER PATIENTARBETE?
I mitt klientarbete har Mindfulness skapt större förutsättningar så att utfallet av behandlingsarbete ska fungera bättre för klienten över en längre tid. Alliansen mellan mig och klienten fungerar avsevärt bättre exempelvis efter det att vi tillsammans har genomför ett ”Andrum” innan sessionen börjar.

De 7 attityderna använder jag i behandlingsarbetet för att klienten själv kan lära sig att utforska sitt förhållningssätt mot sig själv och andra.

Jag och min kollega, som också har gått dessa kurser, kommer att under våren starta mindfulnessgrupp för vuxna missbrukare.

Jag är mycket glad över att fått möjligheten att lära och öva mig i mindfulness med Katarina Lundblads guidning och min plan är att utbilda mig vidare inom Sverigehälsans regi.

Text och Intervju: Peter Augustsson, Sverigehälsan

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .