Introduktion i självmedkänsla Mindful Selfcompassion utveckla behandla
Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Metoden bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, kärleksfull vänlighet, medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning. Mindful Self Compassion passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self har goda effekter vid oro,ångest, nedstämdhet, prestationsångest, vid relationsproblem dålig självkänsla, självkritik och stress.
Forskning visar att Mindful Self Compassion, självmedkänsla gynnar återhämtning, resiliens, inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.
Läs mer: Center for mindful self compassion www.centerformsc.org
Introduktion i självmedkänsla

Orienteringskurs i MSC

Orienteringskurs i MSC
Mindful selfcompassion, 2 dgr

Ny kompetensutveckling för dig som arbetar med andra människor.
För professionella vårdgivare och personlig utveckling

Förebygg empatitrötthet och utveckla din självmedkänsla.

Förkunskap: Ingen

Datum: 10-11/12

Utbildningsort: Malmö

Kompletteringskurs för instruktörer - Baskurs - 8 veckors Lärarutbildning i samarbete med SverigehälsanI samarbete med Sverigehälsan

DELTAGARRÖST, klicka här…

Kursen riktar sig speciellt till professionella som arbetar med andra människor inom hälsa och utveckling inom t ex vård och omsorg, socialt behandlingsarbete, individualterapi, HR och ledarskap eller inom pedagogiskt inriktat arbete.

För dig som kommer privat kan kursen bidra till att förebygga vårdgivartrötthet och att fördjupa din medkänsla och självmedkänsla.

I kursen varvar vi fakta, teori och forskning med övningar och reflektion.

Vad är Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla?
Mindful Self Compassion kan beskrivas som ett varmhjärtat sätt att möta oss själva när det är utmanande och svårt. Metoden har sin utgångspunkt i modern hjärnforskning och bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, compassion och kärleksfull vänlighet med inslag av anknytningsteori. Det ger oss mod att se våra mänskliga tillkortakommanden, att motivera oss med självmedkänsla istället för kritik och att möta oss själva och andra med värme och omsorg. Självmedkänsla är en inre resurs som kan kultiveras och stärkas.

När vi kritiserar oss själva uppfattar hjärnan det som ett hot vilket ger ett stresspåslag som aktiverar våra överlevnadsstrategier. Självkritik har tydliga samband med stress och psykisk ohälsa. Mindful Self Compassion är en inbjudan till en mer stöttande och vänlig inställning till sig själv.

Kristin Neff, psykologiprofessor och en av grundarna till Mindful Self Compassion, Självmedkänsla ger denna förklaring:

”Att när vi lider, ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon vi verkligen älskar”.

Hon nämner tre komponenter i Självmedkänsla:

Allmänmänskligt
Vetskapen om att svårigheter och motgångar är något som drabbar alla människor.

Kärleksfull vänlighet
övning i att känna värme och förståelse för sig själv när man har det svårt.

Mindfulness
Övning i att se svårigheter utan att översköljas av dem. Att varken stänga av svåra känslor eller att dränkas av dem.

I kursen ingår:

 • att få verktyg för att förebygga vårdgivartrötthet, empatiutmattning.
 • att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik.
 • att reglera svåra känslor.
 • att mentalisera dvs förstå och sätta ord på våra känsloreaktioner
 • att hantera utmanande relationer, både gamla och nya
 • att få grundläggande kunskap om vårt hot och trygghetssystem
 • att lära sig hur man återhämtar sig snabbare från stress, resiliens
 • att uppleva glädje och njutning medvetet, sk savouring.

Forskning visar att övande i Mindful Self Compassion minskar bl.a. ångest, depression, prestationsångest, perfektionism och skam. Självmedkänsla ökar vår  copingförmåga och mentala återhämtning vid stress.

Kursmaterialet är baserat på Kristin Neffs och Christopher Germers 8 veckors program om Mindfull self Compassion, Självmedkänsla.

Vad säger forskningen?

Forskning i självmedkänsla har bl a skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskning visar också hur träning i självmedkänsla ökar livsstillfredställelse, glädje, tacksamhet, nyfikenhet, självförtroende. Träningen bidrar till bättre coping och mental återhämtning, t ex vid stress. Träning i självmedkänsla ger den känslomässigt stödjande miljö som behövs för att förändras, växa och se klarare.

Några områden där självmedkänsla kan bidra positivt är:

 • I arbete med personal och medarbetare på din arbetsplats
  Skälvmedkänsla påverkar vår motivation och bidrar till ett öppet arbetsklimat, ökad kreativitet och arbetsglädje, någonting som främjar samarbetet vid stress och höga krav. Många av oss tror att självkritik är ett effektivt sätt att utvecklas men i själva verket bidrar självkritik i högre grad till stress än till utveckling.
 • I samtal och behandling
  Att i bjuda till och lyfta upp värme, vänlighet, mindre självkritik i samtalet som ett förhållningssätt och prova övningar som bygger upp våra inre resurser och vår tillit. Du fördjupar din förmåga att lyssna med empati, acceptans och förståelse. Vårt förhållningssätt stimulerar känslor av samhörighet, tillhörighet och trygghet. I självmedkänsla inbjuder vi till öppenhet gentemot oss själva som öppnar för att minska egna prestationsmönster och för öka egen närvaro, medvetenhet och klarhet.
 • Privat/personligt
  Mindre självkritik, ökad medkänsla, minskad prestationskrav,  och tex. se i grått, ökad tillit, trygghet till sig själv, andra och livet, ökad glädje, mindre skam och skuld.

Kurslängd: 2 dagar

Datum: 10-11/12 2018

Plats: Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3 i Malmö

Pris: 4 500 kr inkl. moms. (för företag exkl. moms)

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

För mer information: Sverigehälsan, 0200-89 77 89, info@sverigehalsan.se eller gå in på Sverigehälsans hemsida, www.sverigehalsan.se

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.

Artiklar

Agneta Lagercrantz i Modern Psykologi

Frustrationen av att inte räcka till är gigantisk – SVD

Ny metod lättar det dåliga samvetet hos vårdpersonal – SVD

Att inte hinna med sliter ont på min själ – SVD

Odla din självmedkänsla – Modern Psykologi

Självmedkänsla för chefer och ledare – Arbetsliv

Självmedkänsla gör att chefen orkar – Prevent

Chefer behöver kunna styra sin empati – Prevent

Mindful Self-Compassion – Introduktion i självmedkänsla

Därför behöver vårdgivare professionella och privata Mindful Self Compassion – Huffington Post

Medkänsla och Empati är inte samma sak – Forskning & Framsteg

De vill få oss att sluta hacka på oss själva, DN

Vad är självmedkänsla – SVD

Vara snäll mot sig själv, ett sätt att bli klok – SVD

Medkänsla minskar stressen som anhörig – SVD

Compassion not soft skill – Institute for Mindful Leadership

Forskningsartiklar

A Pilo Study and Randomized Controlled Trial of the Mindful Self-Compassion Program

Self-Compassion in Clinica Practice

Kristin Neffs hemsida med mycket forskning, se länk www.self-compassion.org

Hemsida: center for mindful selfcompassion www.centerformsc.org

Boktips:
The Mindful Path to Self-Compassion Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions Christopher Germer, PhD

Self-Compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind Kristin Neff, PhD

The power of self-compassion, Mary Weldford, Paul Gilbert

Självmedkänsla : hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra av Agneta Lagercrantz

Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson Sofia Viotti

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .