Introduktion i självmedkänsla Mindful Selfcompassion utveckla behandla
Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Metoden bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, kärleksfull vänlighet, medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning. Mindful Self Compassion passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self har goda effekter vid oro,ångest, nedstämdhet, prestationsångest, vid relationsproblem dålig självkänsla, självkritik och stress.
Forskning visar att Mindful Self Compassion, självmedkänsla gynnar återhämtning, resiliens, inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.
Läs mer: Center for mindful self compassion www.centerformsc.org
Introduktion i självmedkänsla

Introduktionskurs i självmedkänsla

Introduktionskurs i självmedkänsla
Mindful selfcompassion

För professionellt bruk och för egen privat utveckling

Utveckla din självmedkänsla och dig själv som redskap/instrument i ditt arbete.

Förkunskap: Ingen

Datum: 7-8 maj

Utbildningsort: Malmö

Kompletteringskurs för instruktörer - Baskurs - 8 veckors Lärarutbildning i samarbete med SverigehälsanI samarbete med Sverigehälsan

DELTAGARRÖST, klicka här…

Kursen kan bidra positivt i alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra. Kursen är användbar för alla som som arbetar med människors utveckling och hälsa, inom t ex vård och omsorg, socialt behandlingsarbete, individualterapi, HR och ledarskap eller inom pedagogiskt inriktat arbete.

Kursens syfte

Kursen ger dig kunskap och egen praktisk träning inom självmedkänsla, MSC. Kursen introducerar dig till teori och forskning inom området och vi går igenom och prövar grundläggande övningar med ett tydligt fokus på övningens syfte, intention och hur på hur du kan använda dig av den, både professionellt och i ditt övriga liv. Kursens syfte är att ge dig praktisk och tillämpningsbar kunskap inom självmedkänsla som du kan använda varje dag i din yrkesutövning och i ditt privatliv.

Vad kan kursen ge dig?

Forskning i självmedkänsla har bl a skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskning visar också hur träning i självmedkänsla ökar livsstillfredställelse, glädje, tacksamhet, nyfikenhet, självförtroende. Träningen bidrar till bättre coping och mental återhämtning, t ex vid stress. Träning i självmedkänsla ger den känslomässigt stödjande miljö som behövs för att förändras, växa och se klarare.

Några områden där självmedkänsla kan bidra positivt är:

 • I arbete med personal och medarbetare på din arbetsplats
  Skälvmedkänsla påverkar vår motivation och bidrar till ett öppet arbetsklimat, ökad kreativitet och arbetsglädje, någonting som främjar samarbetet vid stress och höga krav. Många av oss tror att självkritik är ett effektivt sätt att utvecklas men i själva verket bidrar självkritik i högre grad till stress än till utveckling.
 • I samtal och behandling
  Att i bjuda till och lyfta upp värme, vänlighet, mindre självkritik i samtalet som ett förhållningssätt och prova övningar som bygger upp våra inre resurser och vår tillit. Du fördjupar din förmåga att lyssna med empati, acceptans och förståelse. Vårt förhållningssätt stimulerar känslor av samhörighet, tillhörighet och trygghet. I självmedkänsla inbjuder vi till öppenhet gentemot oss själva som öppnar för att minska egna prestationsmönster och för öka egen närvaro, medvetenhet och klarhet.
 • Privat/personligt
  Mindre självkritik, ökad mekänsla, minskad prestationskrav,  och tex. se i grått, ökad tillit, trygghet till sig själv, andra och livet, ökad glädje, mindre skam och skuld.

Hur kan jag använda utbildningen?

 • motivera dig själv med uppmuntran istället för med kritik
 • hantera svåra känslor med större lätthet
 • transformera problematiska relationer, både gamla och nya
 • övningar i självmedkänsla för vardagen

Kursmaterialet är baserat på Kristin Neffs och Christopher Germers program om självmedkänsla.

Kurslängd: 2 dagar

Datum: 7-8 maj 2018

Plats: Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3 i Malmö

Pris: 4 500 kr inkl. moms. (för företag exkl. moms)

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

För mer information: Sverigehälsan, 0200-89 77 89, info@sverigehalsan.se eller gå in på Sverigehälsans hemsida, www.sverigehalsan.se

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.

Artiklar

Agneta Lagercrantz i Modern Psykologi

Frustrationen av att inte räcka till är gigantisk – SVD

Ny metod lättar det dåliga samvetet hos vårdpersonal – SVD

Att inte hinna med sliter ont på min själ – SVD

Odla din självmedkänsla – Modern Psykologi

Självmedkänsla för chefer och ledare – Arbetsliv

Självmedkänsla gör att chefen orkar – Prevent

Chefer behöver kunna styra sin empati – Prevent

Mindful Self-Compassion – Introduktion i självmedkänsla

Därför behöver vårdgivare professionella och privata Mindful Self Compassion – Huffington Post

Medkänsla och Empati är inte samma sak – Forskning & Framsteg

De vill få oss att sluta hacka på oss själva, DN

Vad är självmedkänsla – SVD

Vara snäll mot sig själv, ett sätt att bli klok – SVD

Medkänsla minskar stressen som anhörig – SVD

Compassion not soft skill – Institute for Mindful Leadership

Forskningsartiklar

A Pilo Study and Randomized Controlled Trial of the Mindful Self-Compassion Program

Self-Compassion in Clinica Practice

Kristin Neffs hemsida med mycket forskning, se länk www.self-compassion.org

Hemsida: center for mindful selfcompassion www.centerformsc.org

Boktips:
The Mindful Path to Self-Compassion Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions Christopher Germer, PhD

Self-Compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind Kristin Neff, PhD

The power of self-compassion, Mary Weldford, Paul Gilbert

Självmedkänsla : hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra av Agneta Lagercrantz

Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson Sofia Viotti

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .