Mindfulness i relationer

Introduktionskurs i IMP

Introduktionskurs i Interpersonell Mindfulness, IMP
Mindfulness i relationer
Medvetna Möten ger Medveten kommunikation

Datum: 1-2/6 2019

Utbildningsort: Stockholm

Introduktionen grundar sig i IMP och riktar sig till dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper och som vill få syn på eller fördjupa relationen till dig själv i mötet med andra, finna frihet och bli mer klar över vad som sker i olika möten med andra.

Kursen är också för dig som privat vill finna nya vägar i mötet med andra på arbetet eller till dem du lever närmast.

Camilla Sköld

Foto: Heidi Backman

Möt Camilla Sköld, internationell utbildare i mindfulnessbaserad stressreduktion som berättar om det nya 8 v programmet Interpersonell Mindfulness (IMP)

”Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar
sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade. Detta sätt är inte bara djupt berikande utan vi får energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t.ex empatiutmattning.”

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Camilla Sköld, leg Sjukgymn och med Dr i neurovetenskap, har grundläggande kognitiv psykoterapeututbildning med relationell inriktning och lärarcertifiering i det evidensbaserade originalprogrammet, Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA.

Jag är grundare av CFM-Sweden och vi ger certifierande lärarutbildning i MBSR sedan 2008 och kommer erbjuda lärarutbildning i Mindfulness-Baserad Kognitiv Terapi från 2019. Jag undervisar även andra program såsom Mindful Self-Compassion, Interpersonal Mindfulness Program. Jag är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som var den första i Sverige när den startade 2007.

När jag åkte iväg på min första retreat i relationellt arbete, hade jag inga speciella förväntningar. Jag utövade ju redan meditation. Det kom dock att bli en omvälvande resa. Jag fick möta min exman i flera olika skepnader när vi gjorde övningar tillsammans. Det kraftfulla i arbetet är det som händer i ögonblicket mellan mig och den andre. Att speglas om och om igen av olika personer och få ny respons på gamla teman, är så läkande.

Berätta om den nya 8-veckorskursen, Interpersonal Mindfulness Program, IMP. Vad innebär relationell mindfulness?

Om vi mediterar gör vi kanske det mest ensamma på vår kammare, för att bygga upp lugn och koncentration. Men i vardagen, i kontakt med andra kan det vara väldigt utmanande att behålla lugnet och koncentrationen som kan kännas så självklar när vi sitter hemma på kudden.

Som människor är vi väldigt känsliga och översköljs dagligen av en flod kontakter. Vår värld skapas genom att beröra och bli berörda, känna, uppfatta och tänka. Skulle det vara möjligt att vara mer medvetet närvarande i dessa vardagsögonblick som faktiskt oftast är tillsammans med andra?

Från födelsen är vi gjorda för att känna in andra och en brist i denna förmåga är en enorm källa till stress. Med stöd från varandras medvetna närvaro och vänliga intention att uppmärksamma blir själva samtals-akten i IMP en möjlighet att få syn på automatiserade mönster som aktiveras speciellt i nära relationer. Vi kan också komma till insikt om vår inneboende kapacitet för kärlek, glädje och visdom.

Att bara vara närvarande i sig själv, i utforskandet av den andre, är läkande i sig. Inom terapi pratar man om att generella faktorer är det som påverkar utfallet av terapi allra mest. I IMP övar vi dessa generella faktorer genom medveten närvaro i själva relationsögonblicket. Vi utforskar tillsammans  teman som olikheter, att ge och ta emot, roller, hinder såsom t.ex ilska och tvivel men även goda egenskaper som medkänsla och kärleksfullhet.

I utövandet får vi syn på automatiserade mönster, trossatser vi har och roller vi tar i olika relationer såsom i familjen, bland vänner, på jobbet osv. Vi speglas från olika håll genom att bli hörda och sedda av nya personer om och om igen. Den här sortens möten i medveten närvaro aktiverar empatisk medkänsla genom att våra hjärtan öppnas. Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade. Detta sätt är inte bara djupt berikande utan vi får energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t.ex empatiutmattning.

Vilka vänder sig programmet till?

Till alla som vill lära sig att finnas till för andra utan att förlora sig själv i både goda och mer utmanande möten.

Om du arbetar med individuell terapi eller med grupper är denna form av utövande en mycket bra träning i att stanna i och med dig själv när egna sårbara mönster aktiveras och överlevnadsstrategier som att tillhöra gruppen tar över. I mötet kan detta komma till uttryck genom att t.ex. vara till lags, prestera, vara perfekt osv.

Varifrån kommer programmet?

Florence Meleo Meyer och Phillys Higgs IMP

Florence Meleo Meyer & Phillys Higgs

Det är ett samarbete mellan Center for Mindfulness (CFM), University of Massachusetts Medical School och Metta Organization (Insight Dialouge) i USA.  Programmet är utvecklat av Florence Meleo-Meyer tidigare huvudlärare och utbildningschef vid CFM och Phillys Higgs MBSR-lärare och en av huvudlärarna i Insight Dialouge. Kursen kom till som ett svar på behovet, av att människor som länge arbetat med individuella samtal och grupper i mindfulnessbaserad metodik önskade fördjupa och utveckla sin medvetenhet om gruppprocessen och vad som händer i oss och i möten med olika personer.

Det fanns också önskemål om att öva den infrågande dialogen, s.k ”inquiry” som följer efter olika övningar, där många som leder program upplever det utmanande att ställa reflekterande direkta frågor ifrån ögonblicket. Just detta sätt att följa upp är annorlunda än såsom vi vanligtvis ställer frågor, där svaren ofta kommer från ”min berättelse om mig själv” och inte från det som är just nu.

Vad är skillnaden mellan mindfulnessbaserade program (t.ex MBSR, MBCT), program inriktade på medkänsla (t.ex MSC) och interpersonella mindfulness-program (t.ex IMP)?

I IMP utforskar vi oftast parvis som en gemensam meditation. Vad som händer i oss och mellan oss utifrån olika specifika frågor. Upplägget kan vara att utifrån exempelvis frågan – vilka roller har jag på min arbetsplats? Sedan får man fem minuter att prata medvetet närvarande utifrån frågan och den andre lyssnar i närvaro. Vi växlar vem som talar och vem som lyssnar och slutligen reflekterar man gemensamt om upptäcker och insikter.

I IMP är det relationen som är i fokus för vår uppmärksamhet. I mindfulnessbaserade program är fokus att bli medveten om vad som pågår i tillvaron, inom oss och runt omkring oss och i compassion-program fokuseras hur vi tar hand om oss själva i mötet med svåra känslor.

I den här introduktionskursen kommer vi att fokusera direkt på medveten närvaro i relationen till andra. Forskning har visat att också hur vi relaterar till oss själva, indirekt påverkar hur vi relaterar till andra.

I mindfulnessbaserade program uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i relation till olika meditativa övningar. I interpersonell mindfulness uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i olika möten med varandra. Vi delar den medvetna närvaron för att spegla oss i varandra. Vi delar den medvetna närvaron för att få syn på oss själva.

Detta gör vi genom så kallad ”inquiry”, utforskande frågor som vi  vänder till oss själva och ut i mötet med någon annan. Detta sätt att fråga in är det som man använder i den reflekterande dialogen när man undervisar olika mindfulnessbaserade program t.ex MBSR, MBCT, MSC osv.

Som deltagare kommer du att få teoretiskt förankrad kunskap samt praktisk erfarenhet av att utöva mindfulness parvis och i mindre grupper och reflektera i helgrupp.

Vi kommer smaka på och öva att:

  • utforska var du har din uppmärksamhet i mötet med andra
  • pröva möta utmaningar i mötet med andra och få syn på olika mönster och strategier som du använder dig av
  • utforska hur du kan välja var du har din uppmärksamhet för att hitta trygghet, inre frid och frihet i mötet med andra
  • vara öppen och samtidigt centrerad i dig själv i mötet med en grupp eller individ
    och på så vis kunna vara flexibel och arbeta från här och nu i rummet
  • utforska den reflekterande dialogen, som ofta upplevs utmanande för många som leder mindfulnessbaserade program

Kursdatum: 1-2 juni 2019

Tid: kl 10-17, lunch 13-14.30. Du väljer om du vill ta med egen lunch och äta i lokalen eller om du vill gå ut.

Plats: Stockholm

Pris: 4 900 kr (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag)

Deltagare: max 24

Lärare: Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Camilla Sköld, leg Sjukgymnast, med Dr i neurovetenskap och har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning. Hon är grundare av Center for Mindfulness Sweden, har lärarcertifiering i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR (originalprogrammet av Jon Kabat-Zinn) och går 2017 också den första formella ”Train-the-Trainers”-utbildningen på Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA.

Camilla är också utbildad i en rad andra evidensbaserade mindfulness och compassionfokuserade program såsom t.ex MBCT, MSC och är certifierad lärare i Samayoga enligt Yoga Alliance.

Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på Center for Mindfulness i Sverige och har undervisat internationellt på CFM i USA. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet sedan 2007, då KI var först i Sverige med att erbjuda en poängkurs inom ramen för alla grundutbildningsprogrammen (ex läkar-, sjukgymnast- psykolog- logopedprogrammen osv).

logo_cfms_2013_2

 

 

 

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.Besvara följande frågor så uppriktigt som möjligt
Detta formulär är konfidentiellt och ingen annan än du själv och ansvarig på LevNU kommer att ta del av svaren. Efter programmets slut raderas samtliga ifyllda formulär

PrivatFöretag


Om du vill ha faktura till annan adress än ovan
Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .