Retreat i Mindfulness

Komma hem – Helgretreat i Varberg

Både du som är ny och mer erfaren är välkommen. Under helgen gör vi både stilla, rörliga meditationer, dans, yoga samt inquiry, utforskande frågor. Vid fint väder är vi utomhus för bla meditativ gång och sinnliga övningar som öppnar upp. Hjärtat tillsammans med acceptans, compassion och nyfikenhet är i fokus. Ibland är vi i tystnad.

Datum: 15-17 april
Plats: Varberg
Kursledare: Katarina Lundblad

Läs mer

meditation-mitt

Pröva

Lägg gärna handen på hjärtat.

Förnim andningen där det är som enklast. Vila där en stund.

Låt allt som känns under handen vara som det är.

Andas in alla tankar, fysiska förnimmelser och känslor i hjärtat.
Precis som de är.

Andas ut allt och släpp till en större närvaro.

Stanna med det så länge du vill.

heart-mitt

Tack

I want to know
if you know
how to melt into that fierce heat of living
falling toward
the center of your longing.

David Whyte

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .