Komma nära sig själv. Vara i kontakt.

Att komma nära sig själv, att tillåta livet låter ju både som en självklarhet och ändå är det för många av oss vår största utmaning.

Vad innebär det att vara nära, intim med sig själv i ögonblicket? Under ett halvår, en gång i veckan har jag utforskat frågan med en amerikansk kollega och jag har upptäckt många illusioner och trossatser som jag inte ens kunnat föreställa mig. Framförallt har jag upptäckt hur oerhört snabbt hjärnan fjärmar sig från (aversion) känslor som är utmanande innan jag nästan hunnit uppfatta dem tex; känslan av ensamhet, värdelöshet eller skam. Kanske känner någon igen att fast vi distraherar oss eller trycker ner en känsla så försvinner inte utan vi känner nu istället motståndet med ett subtilt värderande som lager för lager orsakar obehag, smärta och stress. Smärta + motstånd =lidande.

Inbjudan är att ha med sig nyfikenhet och stor värme och självmedkänsla och närma oss det vi inte har lust att känna men ändå känner fast vi på olika sätt blockerar eller distraherar oss. Att möta den råa känslan precis som den är och ha en medkänsla för människan dvs vi själva som har det svårt, utmanande, just nu. Öppen i stängdheten, öppen i motståndet och öppen i tvivel. Öppen för oss själva precis som vi är oavsett hur vi är i ögonblicket . Visshet och erfarenhet visar att det gör oss mer levande , kärleksfulla och tacksamma.

Rumi säger “Keep looking at the bandage place, that´s where the light enters”.
Jag bugar mig för den längtan jag har inombords som får mig att fortsätta se, känna, vara I kontakt. Oavsett. Droppe för droppe.

meditation-mitt

Övning Pausa –Möta – Självmedkänsla.

Håll samman händerna en liten stund. Förnim handflata som möter handflata.
Pausa. Andas.

Håll händerna om dina armar.
Pausa. Andas.

Viska ditt namn mjukt och tyst.
Pausa. Andas.

Viska Jag ser dig. Jag vill lära känna dig. Det är ok.
Pausa. Andas.

heart-mitt

Tack

Det går inte att kontrollera livet.
Försök kontrollera en blixt eller en stormvind.
Det enda trygga är att tillåta allt, det vilda och det sköra, rädsla, fantasier, misslyckanden och framgångar.

Danna Faulds

Mindfulnessöndagar

Vi utforskar närhet, självmedkänsla och intimitet med oss själva i mindfulnessöndagar
med självmedkänsla, i samtal och i Resoanccework,
Konstellationer där vi utforskar anknytningsmönster och trauma.

Läs mer

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .