God Jul LevNU Katarina Lundblad

Kostnadsfri onlinekurs i Mindful Eating

Tack till alla som jag mött under året som berikat och fördjupat mig som människa, som öppnat mitt hjärta och fått mig att förstå allas vår likhet och olikhet, vår rädsla och vår längtan till oss själva lite mer. Tack.

Katarina Lundblad, LevNU

Mindful Eating Bok
KOSTNADSFRI ONLINEKURS I MINDFUL EATING

Kursen bygger på mindfulness, självmedkänsla och KBT.

I e-kursen kommer du att möta åtta teman i mindful eating: beslut, mättnad, stress, hunger, sug, kroppen, drivkrafter och glädje. Du kan arbeta med varje tema en vecka eller längre. Välj den tid som passar dig.

I varje del tränar du särskilt på en av åtta mindfulness-attityder: beslut, beginners mind, inte sträva, tillit, let go, inte döma, compassion och acceptans.

8 v kurs online i Mindful Eating, klicka här…

Bok i mindful eating, klicka här…

8 V KURSER VT 2019

8 veckors kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR start 30 jan
Kursen ger steg 1 behörighet till den internationella lärarutbildningen i MBSR.

Du som arbetar inom Region Skåne kan söka ersättning för kursen.
Ansökan Region Skåne klicka här…

Information och anmälan 8 v kurs i mbsr, läs mer…

Region Skåne ersätter kostnad för utbildning
Regionfullmäktige i Region Skåne har tagit beslut att erbjuda utbildning i Mindfulness till vårdcentraler i Skåne. Region Skåne ersätter kostnad för utbildning under 2018. Utbildningen ska ha inriktning MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) eller Mindfulnessbaserad KognitivTerapi (MBKT). För att leda patientgrupper i MBSR/MBKT behöver du ha lägst instruktörsutbildning. Det innebär att du först ska gått en grundläggande utbildning i MBSR eller MBKT, därefter en instruktörsutbildning för att ha kompetens att leda patientgrupper i Mindfulness.

NYTT, 8 v kurs i Relationell Mindfulness, Mindful Interpersonal ProgramProgrammet går för första gången i Sverige.
Start 11/2, läs mer…
Intervju med Camilla Sköld om programmet, klicka här…

2 dagars grundutbildning i Mindful Self Compassion, Självmedkänsla
Malmö 10-11/12, läs mer…


meditation-mitt

TA EMOT DIG SJÄLV MED VÄNLIGHET, VÄRME OCH KÄRLEK

Ta emot dig själv med vänlighet, värme och kärlek igen och igen.

När du känner dig arg, dålig, missunnsam, irriterad, besviken, ledsen, rädd eller avundsjuk.

Ta emot dig själv med vänlighet, värme och kärlek igen och igen.

När du stängt av eller stänger ute någon annan.

Ta emot dig själv med vänlighet, värme och kärlek.

heart-mitt

Tack

“Lyssna min vän. Den som älskar förstår.”

Kabir

KALENDER

VIDAREUTBILDNING FÖR INSTRUKTÖRER I MBSR
Stockholm 6-7/2 2019

GRUNDKURS I SJÄLVMEDKÄNSLA Aktuellt
Malmö 7-8/5

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION
Start 11/9 2019 i Lund

INTERPERSONEL MINDFUL PROGRAM, IMP Nytt
Start 11/2 2019

INTRODUKTIONSKURS I IMP Nytt
Start 1-2/6 2019 i Lund

ONLINE KURSER

8v GRUPP I MINDFULNESSBASERAD STRESSREDUKTION ONLINE 
Start 27/11 Aktuellt

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION ONLINE

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .