Mindful Interpersonal Program IMP relationer
Interpersonell Mindfulness Introduktion

Mindfulness i relationer (IMP)

Interpersonel Mindful Program, IMP
Mindfulness i relationer
Medvetna Möten ger Medveten kommunikation

Kursen går för första gången i Sverige och vi erbjuder alla 50 % rabatt som ett introduktionspris.

Datum: Start 11/2 2019

Utbildningsort: Lund

Bli mer medveten om vad som händer i mötet med andra människor både professionellt och privat.
Vad triggar dig i möten med andra och hur gör man för att stanna kvar i kontakt med sig själv?

Interpersonal Mindful Program, Mindfulness i relationer är en fördjupning och vidareutveckling av Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR med fokus på relationer och vad som händer i oss och mellan oss i möten.
Programmet är utvecklat av Center for mindfulness, USA och Metta org.

I den här 8 veckors kursen kommer vi att utforska vad som händer i oss i mötet med andra. Hur kommunicerar du verbalt eller icke verbalt.
Känner du dig trygg och fri i mötet eller emotionellt laddad och agerar i gamla mönster och strategier?

Kursen riktar sig både till privatpersoner och professionella som vill bli mer medvetna om vad som händer i mötet med andra och hur vi kommunicerar både inom oss själva och med andra.

Privat kanske du vill fördjupa din självkännedom och stabilitet i nära relationer. Professionellt jobbar du som samtalsterapeut, handledare, med gruppterapi el olika mindfulnessbaserade program och HR, personal och ledarskapsfrågor.

8 veckors kursen riktar sig till dig som vill bli mer medveten om vad som händer i olika möten. Vad är det som gör att vissa människor triggar oss och vilka strategier väcker det i oss t.ex. att bli tillags, arga eller undvikande. Ju mer klara vi blir över vad som händer inombords, känner igen och kan börja hantera våra triggers ju enklare har vi för att kunna släppa. Släppa istället för att grubbla och bära med oss det som varit vid nästa möte. Vi blir tryggare, klarare och mer närvarande.
Kursen är en spännande och intensiv träning i att förstå oss själva djupare och vad som händer i mötet med olika personer och, grupper. Vi övar att stanna upp och förstå vad som händer inombords och hämta tillbaka oss själva i kroppen, och hur att stanna med oss själva i mötet med andra vilket förebygger empatitrötthet. Vi har med oss mindfulness, kärleksfull vänlighet och medkänsla i upptäckandet.

IMP, Interpersonal Mindfulness Program har vuxit fram som svar på ett behov av verktyg just i utmanande relationella möten i arbetet med olika mindfulnessbaserade grupper och är ett samarbete mellan Center for Mindfulness USA och Metta Organisation i USA. IMP har sin grund i en interpersonell meditationsteknik kallad Insight Dialogue och i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Vi kommer att öva:

 • utforska var du har din uppmärksamhet i mötet med andra och hur att hitta tillbaka till kroppen och här och nu
 • pröva möta utmaningar i mötet med andra och få syn på olika mönster och strategier som du använder dig av
 • utforska mönster och värderingar vi har om oss själva i relation till andra
 • utforska hur du kan välja var du har din uppmärksamhet för att hitta trygghet, inre stillhet och frihet i mötet med andra bli medveten om hur olika miljöer och människor påverkar oss utan att döma eller värder
 • lyssna djupt och bli lyssnad till i närvaro och öppenhet

Hur går det till:
I varje vecka går vi igenom olika teman och kombinerar teori och övningar i par. Vi kommer framförallt att arbeta i par med varandra med sk inquiry, utforskande frågor och omväxlande lyssna och utforska olika frågor som rör olika frågor kring möten och kommunikation och vad som händer inombords. Utgångspunkten är att alla skall jobba tillsammans som både ökar tillit, gemenskap och ger mest spegling i reflektionsövningarna. . Ibland utforskar vi i hel grupp.

Sex grundstenar
Interpersonal Mindful Program bygger på sex grundstenar: Pause, Relax, Open, Listen Deeply, Trust Emerge ,Speak the truth

 • Pausa-Mindfulness, bli medveten om vad som pågår inombords i stunden
 • Slappna av- mjukna kroppen, lugn, stilla acceptans
 • Öppna –acceptera både det inre och det yttre i stunden
 • Lyssna djupt – pausa, stillhet, acceptans av inre reaktioner och låta det klinga av
 • Tillit- tillit till att inte veta, vila i tillit till det förgängliga nuet
 • Tala sanning –Pausa, sakta ner, tala utan reaktivitet

Kursdatum: Start 11/2 2019
Måndagar 11/2, 25/2, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4 och 15/4
Halvdag 23/3 13.30-17.30

Tid: 18-20

Plats: Lund

Förkunskap: Ingen
Det är välkommet med tidigare erfarenhet av mindfulness och meditation.

Kursen går för första gången i Sverige och vi erbjuder alla 50 % rabatt som ett introduktionspris.

Pris: 50% av 5900 inkl moms dvs 2950 inkl moms .
Företag och organisationer 50% 7900 exkl moms dvs 3950% exkl moms.

Max 24 deltagare.

Lärare: Katarina Lundblad

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR ( originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Katarina är en av två i Sverige som är utbildad lärare i Interpersonel Mindful Program. Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se och har gjort ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT och Mannen med hästarna, Berättelser och reflektioner i mindfulness, självmedkänsla, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.Besvara följande frågor så uppriktigt som möjligt
Detta formulär är konfidentiellt och ingen annan än du själv och ansvarig på LevNU kommer att ta del av svaren. Efter programmets slut raderas samtliga ifyllda formulär

PrivatFöretag


Om du vill ha faktura till annan adress än ovan
Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .