Mindful Interpersonal Program IMP relationer
Interpersonell Mindfulness Introduktion

Interpersonell Mindful Program, IMP

Bli mer medveten om vad som händer i mötet med andra människor både professionellt och privat.

I den här introduktionskursen kommer vi att fokusera direkt på medveten närvaro i relationen till andra. Forskning har visat att också hur vi relaterar till oss själva, indirekt påverkar hur vi relaterar till andra.

Förkunskap: Du har mediterat regelbundet i minst 2 år

Kurslängd: 1 helg

Utbildningsort: Stockholm & Malmö

Introduktionen grundar sig i IMP och riktar sig till dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper och som vill få syn på eller fördjupa relationen till dig själv i mötet med andra, finna frihet och bli mer klar över vad som sker i olika möten med andra.

Kursen är också för dig som privat vill finna nya vägar i mötet med andra på arbetet eller till dem du lever närmast.

Bli mer medveten om vad som händer i mötet med andra människor både professionellt och privat.

Vi människor är i grunden flockdjur som är beroende av varandra för vår överlevnad såväl fysiologiskt som psykologiskt.

Det paradoxala är att relationer för många av oss är både det mest underbara och det mest utmanande. Sartre lär ha sagt ”hell is other people” och Rogers ”people are just as wonderful as sunsets if you let them be”.

I svåra möten med andra ”kidnappas” vår uppmärksamhet och vi halkar lätt in i vanemässiga mönster av att exempelvis stänga av, gå i försvar, vara tillags, vilket påverkar kontakten med andra.

I den här introduktionskursen kommer vi att fokusera direkt på medveten närvaro i relationen till andra. Forskning har visat att också hur vi relaterar till oss själva, indirekt påverkar hur vi relaterar till andra.

I mindfulnessbaserade program uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i relation till olika meditativa övningar. I interpersonell mindfulness uppmärksammar vi vad som händer i oss själva i olika möten med varandra. Vi delar den medvetna närvaron för att spegla oss i varandra. Vi delar den medvetna närvaron för att få syn på oss själva.

IMP, Interpersonal Mindfulness Program har vuxit fram som svar på ett behov av verktyg just i utmanande relationella möten i arbetet med olika mindfulnessbaserade grupper och är ett samarbete mellan Center for Mindfulness och Metta Organisation i USA. IMP har sin grund i en interpersonell meditationsteknik kallad Insight Dialogue och i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Som deltagare kommer du att få teoretiskt förankrad kunskap samt praktisk erfarenhet av att utöva mindfulness parvis och i mindre grupper och reflektera i helgrupp.

Vi kommer smaka på och öva att:

 • utforska var du har din uppmärksamhet i mötet med andra
 • pröva möta utmaningar i mötet med andra och få syn på olika mönster och strategier som du använder dig av
 • utforska hur du kan välja var du har din uppmärksamhet för att hitta trygghet, inre frid och frihet i mötet med andra
 • vara öppen och samtidigt centrerad i dig själv i mötet med en grupp eller individ
  och på så vis kunna vara flexibel och arbeta från här och nu i rummet
 • utforska den reflekterande dialogen, som ofta upplevs utmanande för många som leder mindfulnessbaserade program

Interpersonal Mindful Program bygger på sex grundstenar Pause, Relax, Open, Listen Deeply, Trust Emerge ,Speak the truth:

 • Pausa-Mindfulness, bli medveten om vad som pågår inombords i stunden
 • Slappna av- lugn, stilla acceptans
 • Öppna –acceptera både det inre och det yttre i stunden
 • Lyssna djupt – pausa, stillhet, acceptans av inre reaktioner och låta det klinga av
 • Tillit- tillit till att inte veta, vila i tillit till det förgängliga nuet
 • Tala sanning –Pausa, sakta ner, tala utan reaktivitet

Deltagare: max 24

Kursdatum: 
Stockholm 11-12 mars, 2017
Malmö 7-8 oktober, 2017

Tid: kl 10-17, lunch 13-14.30. Du väljer om du vi ta med egen lunch och äta i lokalen eller om du vill gå ut och äta.

Plats:
Stockholm Barnhusgatan 22, 5 tr
Malmö centralt kommer snart

Förkunskap : Du har mediterat regelbundet i minst 2 år.

Pris: 3 900 kr (inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag)

Anmälan: Fyll i formuläret, klicka här…

Lärare: Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Camilla Sköld, leg Sjukgymnast, med Dr i neurovetenskap och har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning. Hon är grundare av Center for Mindfulness Sweden, har lärarcertifiering i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR (originalprogrammet av Jon Kabat-Zinn) och går 2017 också den första formella ”Train-the-Trainers”-utbildningen på Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA.

Camilla är också utbildad i en rad andra evidensbaserade mindfulness och compassionfokuserade program såsom t.ex MBCT, MSC och är certifierad lärare i Samayoga enligt Yoga Alliance.

Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på Center for Mindfulness i Sverige och har undervisat internationellt på CFM i USA. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet sedan 2007, då KI var först i Sverige med att erbjuda en poängkurs inom ramen för alla grundutbildningsprogrammen (ex läkar-, sjukgymnast- psykolog- logopedprogrammen osv).

logo_cfms_2013_2

 

 

 

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.

För att anmäla dig fyller du i formuläret på nedanstående länk.

klicka här…

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .