Katarina Lundblad och Camilla Sköld leder kursen Mindful Self-Compassion.

Mindful Self-Compassion - Introduktion i självmedkänsla

Ny kompetensutveckling för dig som jobbar med andra människor!

I kursen övar du på att utveckla självmedkänsla som en grundläggande livsinställning, och du får flera värdefulla verktyg för att behandla dig själv med respekt och medkänsla när du har det svårt, misslyckas eller känner dig otillräcklig.

Vad är Självmedkänsla, Mindful Self Compassion?
Självmedkänsla är ett sätt att möta tex självkritiska tankar, och känslor av otillräcklighet med vänlighet, värme, förståelse så att vi kan lugna och trösta oss själva när vi har ont eller känner oss sårade. Självmedkänsla ger oss den trygghet som behövs för att öppna sig för och acceptera smärtsamma känslor så att de kan läkas. Vi ger oss själva medkänsla inte för att känna oss bättre utan för att vi har det jobbigt.

Hur skiljer sig detta från Mindfulness?
I mindfulness fokuserar vi främst på att vara medvetet närvarande i nuet med tankar, känslor och kroppsförnimmelser och i självmedkänsla fokuserar vi främst på hur vi relaterar till oss själva när vi har det utmanande. Mindfulness gör oss medvetna om vår smärta och stress så att vi har möjlighet att välja att möta oss själva med värme, medkänsla och kärleksfullhet.

Vilken nytta kan man ha av kursen?
Många inom vårdande yrken drabbas av s.k. empati trötthet och träningen i självmedkänsla har i forskning visat sig förebygga det. Forskningen har också visat förbättrad återhämtningsförmåga vid akademiskt misslyckade, skilsmässa och kronisk smärta och trauma tex. PTSD.

Du ökar din förmåga att:

  • möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik
  • hantera svåra känslor både egna och andras
  • möta och hantera svåra och problematiska relationer


Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, tillit, trygghet och välbefinnande i livet.

Hur går det till på kursen?
Kursen är upplevelsebaserad introduktion där praktik varvas med teori och reflektion.