Mindfulnessöndagar-Mini-retreat

Mindfulnessöndagar

Mindfulness och självmedkänsla, Mindful self compassion är en inbjudan att möta oss själva med respekt, värme och medkänsla i vardagen. Att påminna oss att alla människor har det svårt ibland, att vi inte är ensamma och att kunna känna medkänsla med oss själva när vi har det svårt.

Ibland är temat för söndagarna Mindfulness och interpersonella relationer.

Förkunskap: Ingen

Kurslängd: Söndag 10-15

Utbildningsort: Lund

RABATT
Du som tidigare gått 8 veckors kurs i MBSR för mig får 50% rabatt, dvs 250 kr/tillfälle.
Det finns 5 rabatterade platser till varje tillfälle, först till kvarn…

Både du som är helt ny eller har lång erfarenhet av meditation, mindfulness och självmedkänsla är varmt välkommen. Alla tränar utifrån sin egen erfarenhet.

Självmedkänsla, compassion
Självmedkänsla, selfcompassion handlar om att känna värme och medkänsla med sig själv när det är svårt som vid till exempel; skamkänslor, prestationsångest eller när man känner sig misslyckad.
Att så gott man kan stanna kvar i kontakt med sig själv.
Självmedkänsla kan på ett enkelt sätt beskrivas som en träning i att bli vän med sig själv och att kunna känna värme och förståelse för sig själv när man har det svårt, att inse att svårigheter och motgångar drabbar alla människor och att träna att se dem utan att döma eller värdera.

Det är en träning att möta oss själva med respekt, värme och medkänsla i vardagen och inte minst vid utmanande situationer i livet.

Studier visar att självmedkänsla kraftigt förbättrar det känslomässiga välmåendet, minskar oro och depression och öppnar upp för att möta oss själva och andra på ett mer kärleksfullt och autentiskt sätt.

Under dagen prövar vi olika grundläggande övningar i självmedkänsla.

Katarina är utbildad i Mindful Self Compassion av grundaren Christopher Germer och i Metta, Loving kindness av Gregory Kramer.

Forskning och Framsteg, Medkänsla och empati är inte samma sak
http://fof.se/tidning/2014/3/artikel/medkansla-och-empati-ar-inte-samma-sak

DN; De vill få oss att sluta hacka på oss själva
http://www.dn.se/insidan/de-vill-fa-oss-att-sluta-hacka-pa-oss-sjalva/

Socialmedicinsk Tidskrift, Självmedkänsla, en vän i nöden
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/983/795

DN, Vara snäll mot sig själv ett sätt att bli klok
http://www.svd.se/vara-snall-mot-sig-sjalv-ett-satt-att-bli-klok/om/idagsidan

SvD, Medkänsla minskar stressen som anhörig
http://www.svd.se/medkansla-minskar-stressen-som-anhorig/om/idagsidan


Mindfulness och interpersonella relationer

En dag där vi speglar oss i möten med olika människor, hur olika möten påverkar om vi är mer närvarande eller har svårare att stanna kvar i kontakt med oss själva. V kommer att med varsamhet nyfikenhet och compassion utforska vad som sker i oss vid olika möten.

I stress och vid utmanande möten med andra ”kidnappas” vår uppmärksamhet och vi halkar lätt in i vanemässiga mönster av att exempelvis stänga av, gå i försvar, vara tillags, vilket påverkar kontakten med andra.

Under den här söndagen kommer vi att fokusera direkt på medveten närvaro i relationen till andra i olika meditativa övningar. Vi delar den medvetna närvaron för att spegla oss i varandra och för att få syn på oss själva.

IMP, Interpersonal Mindfulness Program har vuxit fram som svar på ett behov av verktyg just i utmanande relationella möten i arbetet med olika mindfulnessbaserade grupper och är ett samarbete mellan Center for Mindfulness och Metta Organisation i USA. IMP har sin grund i en interpersonell meditationsteknik kallad Insight Dialogue och i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

  • utforska var du har din uppmärksamhet i mötet med andra
  • pröva möta utmaningar i mötet med andra och få syn på olika mönster och strategier som du använder dig av
  • utforska hur du kan välja var du har din uppmärksamhet för att hitta trygghet, inre frid och frihet i mötet med andra

Under söndagen reflekterar vi över olika frågor och använder oss av mötet med varandra för att bli mer medvetna.. Vi har med oss grundstenarena pausa, slappna av och öppna.

I svåra möten med andra ”kidnappas” vår uppmärksamhet och vi halkar lätt in i vanemässiga mönster av att exempelvis stänga av, gå i försvar, vara tillags, vilket påverkar kontakten med andra.

Söndagen riktar sig dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper och som vill fördjupa relationen till dig själv i mötet med andra.
Söndagen är också för dig som privat vill finna nya vägar att stanna kvar i dig själv i mötet med andra på arbetet eller till dem du lever närmast.

Interpersonal Mindful Program bygger på sex grundstenar Pause, Relax, Open, Listen Deeply, Trust Emerge ,Speak the truth:

  • Pausa-Mindfulness, bli medveten om vad som pågår inombords i stunden
  • Slappna av- lugn, stilla acceptans
  • Öppna –acceptera både det inre och det yttre i stunden
  • Lyssna djupt – pausa, stillhet, acceptans av inre reaktioner och låta det klinga av
  • Tillit- tillit till att inte veta, vila i tillit till det förgängliga nuet
  • Tala sanning –Pausa, sakta ner, tala utan reaktivitet

Datum:
18/2 2018

Tid:
10.00-15.00
Vi tar ca 45-60 min för lunchpaus under dagen. Du kan ta med dig egen lunch (det finns micro och kylskåp) annars finns trevliga cafeer och restauranger i närheten. Te ingår.

Plats: Hälsans Hus, Mårtenstorget 6 i Lund, 046-12 10 90
För närmare vägbeskrivning klicka här…

Kostnad:
PRIVATPERSONER

500 kr per tillfälle, betalas vid ankomst.

FÖRETAG
500 kr per tillfälle exkl moms, faktura skickas ut vid anmälan.

RABATT
Du som tidigare gått 8 veckors kurs i mindfulness, MBSR eller 8 veckors kurs i Självmedkänsla för mig får 50% rabatt, dvs 250 kr/illfälle. Det finns 5 rabatterade platser till varje tillfälle, först till kvarn…

Information: Katarina Lundblad, 070-20 12 310,

OBS! Begränsat antal deltagare pga lokalen storlek. Anmäl dig i god tid så du får plats, gäller både om du vill delta alla söndagar eller bara vid ett enstaka tillfälle.

Avbokning: Senast 48 timmar innan.

Medtag: Vattenflaska, meditationskudde/pall om du har och lämpliga kläder.

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.

Vilket/Vilka Tillfällen? 18/2 2018

Vill du ha friskvårdskvitto? Ja

PrivatFöretag


Om du vill ha faktura till annan adress än ovan
Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .