Pernilla Intervju Mindful Self Compassion MSC

Möt Pernilla deltagare 8 v kurs i MSC

Självmedkänsla är en omfamnande, tillåtande, förlåtande vinge.

VEM ÄR DU
Jag heter Pernilla, är utbildad socionom och jobbar som sjukhuskurator. Frågor som rör vår existens och läkande har alltid intresserat mig.

HUR KOM DU I KONTAKT MED SJÄLVMEDKÄNSLA
Mindfulness kom in i mitt liv för tio år sedan då jag hade det tufft i arbetslivet samtidigt som jag var mamma till två små tjejer födda relativt tätt inpå varandra. Mindfulness hjälpte mig att förankra mig i min kropp och i min vardag. Självmedkänsla var en naturlig fortsättning på mindfulness och något av en saknad pusselbit.

HUR ÖVAR DU SJÄLVMEDKÄNSLA I VARDAGEN
Självmedkänsla har blivit en omfamnande, tillåtande, förlåtande vinge som bär mig genom dagen. När livet skälver och utmanar i det lilla såväl som i det stora, leder självmedkänslan mig hem till den trygga och tillåtande plats i mitt inre där jag kan andas ut och fylla min brunn.

VAD HAR DU UPPTÄCKT FÖR EGEN DEL OCH I DITT ARBETE
När jag hyser medkänsla med mig själv, är det så mycket lättare att möta människor i kris och utsatta livssituationer med medkänsla. Jag ser det som ett inre odlande som fortgår dag för dag. MSC har gjort mig mer uppmärksam på min kropps signaler och på mina behov. För mig har självmedkänsla bidragit till en ökad känsla av meningsfullhet och förhöjd livsglädje. Kan jag sprida frön av medkänsla i min vardag är jag innerligt tacksam.

HUR ARBETAR DU MED SJÄLVMEDKÄNSLA OCH HUR TAS DET EMOT
Det medkännande förhållningssättet är en stor tillgång i mitt arbete. Jag möter människor som har drabbats av sjukdom, vilket för många innebär ett överaktiverat hot- och stresspåslag, ofta med upplevelsen av ensamhet och isolering. Genom att öka förståelsen för det allmänmänskliga i lidandet, kan känslan av samhörighet istället för isolering, växa fram. Validerandet i MSC ser jag som djupt läkande, och att få vara delaktig i att stödja patienter mot en ökad inre trygghet, tillit och egenomsorg är den rikaste av gåvor.

Text och intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

 

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .