Mundekulla retreat ger behörighet i lärarutbildning MBSR

5 dagars Mindfulnessbaserad retreat på Mundekulla, 17-22/9.
För sjätte året kommer vi att ha en fem dagars retreat i tystnad på fina mysiga Mundekulla.

Retreaten ger behörighet till den internationella lärarutbildningen i MBSR och den internationella lärarutbildningen i MSC, Självmedkänsla.

Kursledare: Camilla Sköld, Center for Mindfulness Sweden och Katarina Lundblad, LevNU. Camilla är certifierad lärare i MBSR och Teacher of the Teachers vid CFM, USA Katarina är cert lärare i MBSR

Reatreten ingår i de utbildningar i mindfulnessbaserad stressreduktion som Region Skåne betalar. Sök innan årskiftet, se nedan.

Läs mer om retreaten…

Region Skåne ersätter kostnad för utbildning
Regionfullmäktige i Region Skåne har tagit beslut att erbjuda utbildning i Mindfulness till vårdcentraler i Skåne. Region Skåne ersätter kostnad för utbildning under 2018. Utbildningen ska ha inriktning MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) eller Mindfulnessbaserad KognitivTerapi (MBKT). För att leda patientgrupper i MBSR/MBKT behöver du ha lägst instruktörsutbildning. Det innebär att du först ska gått en grundläggande utbildning i MBSR eller MBKT, därefter en instruktörsutbildning för att ha kompetens att leda patientgrupper i Mindfulness.

8 v kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion, steg 1 i lärarutbildningen i MBSR
Start 16/9 2019, Begränsat antal deltagare.​​​​​​​

Kursen är en intensiv träning och process i mindfulness, Mindfulness baserad stressreduktion, MBSR. För dig som vill träna mindfulness för att integrera i ditt arbetet, i vardagen och livet.
​​​​Mer info…

8 v kurs via skype i mindfulnessbaserad stressreduktion, steg 1 i lärarutbildningen i MBSR,
Start 27/11
Mer info…

Aktuellt, Instruktörskurs i mindfulness, MBSR steg 1 i mindfulnessbaserad stressreduktion
Start Malmö 26-27/11 och 13-14/6 samt Stockholm 28-29/11
Detta är den internationella lärarutbildningen via CFM, USA. Utbildningen uppfyller krav enligt Region Skåne och du kan ansöka om betalning av kostnad via dem.
Mer info…

Kostnadsfri föreläsning, Lund, 16/1, 18-20
Upplevelsebaserad föreläsning och information där du får veta mer om det nya relationella 8 v programmet Interpersonal Mindful Program, 8 v programmet i Mindful Self Compassion, Självmedkänsla och skillnanden mellan 8 v mindfulness och 8 v Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR originalprogrammet från Center for MIndfulness, Medical Clinic, Mass, USA.

Alla tre kurserna ger steg 1 kompetens till den internationella lärarutbildningen i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR. Du kan således ansöka om utbildningspengar från Region Skåne.

Anmälan klicka här…


meditation-mitt

HÄMTA HEM DIG SJÄLV

Varje gång du möter någon hämta hem dig själv i andetaget, i sittställningen
eller i steget.

Om och om igen, tillbaka hem till dig själv.

heart-mitt

Tack

“To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself.”

Thich Nhat Hanh

KALENDER

ONLINE KURSER

8v GRUPP I MINDFULNESSBASERAD STRESSREDUKTION ONLINE 
Start 27/11 Aktuellt

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION ONLINE

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .