Mundekulla retreat

Mundekulla Mindfulnessbaserad Retreat

5 dagar i tystnad, 5 dagar att komma hem.

Retreaten ger behörighet till lärarutbildningen i Mindfulnessbaserad Stress reduktion, MBSR och självmedkänsla, Mindful Selfcompassion, MSC utbildningen.

Kursledare: Katarina Lundblad och Camilla Sköld

meditation-mitt

Stanna upp några andetag vid något som är vackert i vardagen, något naturligt. Kanske synen och doften en blomma, en skalbagge, ett blad som gungar på en gren eller ett moln. Vad som helst som fångar din uppmärksamhet som du upplever som vackert. Ta in med alla dina sinnen. Drick. Insup.

Kan du känna skönheten inombords? Var i kroppen känner du den?
Andas med den. Drick. Njut.

 

heart-mitt

Tack

Through you nature becomes aware of itself.
Nature has been waiting for you, as it were, for millions of years.

Eckhart Tolle

Läs mer

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .