Fördjupning och handledning i mindfulness

NY KURS INTERPERSONELL MINDFUL PROGRAM, IMP

27-28 aug, Stockholm

Kursledare Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Kursen ges för första gången i Sverige

Interpersonell Mindful Program, IMP riktar sig till dig som arbetar med grupper eller med individuella samtal och som vill fördjupa relationen till dig själv i mötet med andra, finna frihet och bli mer klar över vad som sker i olika mötet med andra. En bärande del av kursen är sk. self inquiry, utforskande frågor som vi riktar in mot oss själva.

I stress och svåra möten med andra ”kidnappas” vår uppmärksamhet och vi halkar lätt in i vanemässiga mönster av att exempelvis stänga av, gå i försvar, vara tillags, vilket påverkar kontakten med oss själva och andra.

IMP har vuxit fram som svar på ett behov av verktyg i utmanande relationella möten i arbetet med olika mindfulnessbaserade grupper.

Kursen är framtagen av Center for Mindfulness, USA och Metta Organisation, USA.

Läs mer

meditation-mitt

Övning Pausa – Vila – Öppna

Utforska med nyfikenhet och vänlighet hur under och överlägsenhet väcks i dig i mötet med olika människor. Se det, känn igen situationer, personer som triggar. Notera tankeflödet och vilka känslor som väcks

Pausa – Bli medveten om vad som väckts. Sätt namn på känslan och var du känner den t.ex. obehag i magen, känsla av att inte duga och underlägsenhet.


Vila med
– Mjukna runt området som är triggat. Andas.

Öppna – Acceptera att det är som det är just nu.

heart-mitt

Tack

When you are content to be simply yourself and don´t compare or compete, everybody will respect you.

Lao Tzu

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .