Fördjupning och handledning i mindfulness

NY KURS, Interpersonell Mindful Program, IMP

27-28 aug, Stockholm Camilla Sköld, Katarina Lundblad, Stockholm

9 okt, Lund Mindfulnessöndag Interpersonell Mindfulness Program, IMP

Interpersonell Mindful Program, IMP  riktar sig till dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper och som vill fördjupa relationen till dig själv i mötet med andra, finna frihet och bli mer klar över vad som sker i olika möten med andra individuellt eller i gruppprocesser.

I svåra möten med andra ”kidnappas” vår uppmärksamhet och vi halkar lätt in i vanemässiga mönster av att exempelvis stänga av, gå i försvar, vara tillags, vilket påverkar kontakten med andra.

Kursen är också för dig som privat vill finna nya vägar att stanna kvar i dig själv i mötet med andra på arbetet eller till dem du lever närmast.

IMP har vuxit fram som svar på ett behov av verktyg i utmanande relationella möten i arbetet med olika mindfulnessbaserade grupper . IMP har sin grund i en interpersonell meditationsteknik kallad Insight Dialogue och i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Läs mer

meditation-mitt

Pausa – Vila – Öppna

Utforska med nyfikenhet och vänlighet hur under och överlägsenhet väcks i dig i mötet med olika människor.  Se det, känn igen situationer, personer som triggar, notera hur det känns och var. Uppmärksamma speciellt hur  huvudet pratar.

Pausa – Mindfulness, andning och medvetenhet om.

Vila – Vila i dig själv, acceptera, kom tillbaka till dig själv.

Öppna – Accceptera, Låt vara, släpp taget.

 

heart-mitt

Tack

People are just as wonderful as sunsets if you let them be.
When I look at a sunset,
I don’t find myself saying,
”Soften the orange a bit on the right hand corner.”
I don’t try to control a sunset.
I watch with awe as it unfolds.

Carl R. Rogers

 

 

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .