Nyhetsbrev Nyår 2018

Nya kostnadsfria ljudfiler i mindful eating

Till det som varit. Tack. Till det som skall komma. Ja.

Dag Hammarskjöld

Ett gott Nytt strålande år i tillit och tacksamhet till oss alla.

Mindful Eating Bok
MINDFUL EATING

KOSTNADSFRIA LJUDFILER
Ljudfiler Mindful Eating, klicka här…

KOSTNADSFRI 8 v KURS ONLINE
Kursen bygger på mindfulness, självmedkänsla och KBT. Du har tillgång till kursen obegränsad tid.
klicka här…

BOK, klicka här…

8 V KURSER VT 2019

8 veckors kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR start 30 jan
Kursen ger steg 1 behörighet till den internationella lärarutbildningen i MBSR.
Information och anmälan 8 v kurs i mbsr, läs mer…

NYTT, 8 v kurs i Relationell Mindfulness, Interpersonal Mindful Program
ProgramProgrammet går för första gången i Sverige.
Start 11/2, läs mer…
Intervju med Camilla Sköl, Center for Mindfulness Sweden, om programmet, klicka här…

Två dagars introduktionskurs i Interpersonal Mindful Program
1-2/6
Läs mer…


meditation-mitt

ETT ANDETAG

Pröva att vara med fullt ut i ett eller ett par andetag.
Inse djupt att just denna inandning och just denna utandning
är unik och aldrig kommer igen.

heart-mitt

Tack

Realize deeply that the present moment is all you will ever have.

Eckhart Tolle

KALENDER

VIDAREUTBILDNING FÖR INSTRUKTÖRER I MBSR
Stockholm 6-7/2 2019

GRUNDKURS I SJÄLVMEDKÄNSLA 
23-24/5 2019 i Malmö

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION
Start 11/9 2019 i Lund

INTERPERSONEL MINDFUL PROGRAM, IMP Nytt
Start 11/2 2019

INTRODUKTIONSKURS I IMP Nytt
Start 1-2/6 2019 i Lund

ONLINE KURSER

8v GRUPP I MINDFULNESSBASERAD STRESSREDUKTION ONLINE 
Start 27/11 Aktuellt

8v KURS I MINDFUL SELF COMPASSION ONLINE

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .