Åsa Om interpersonell mindfulness

Om interpersonell mindfulness

Intervju med Åsa Viktorsson som gått 8 v kurs i Mindful Interpersonal Program

”Det viktigaste är den glädje jag kände växa fram varje gång, en stolt glädje”

Jag heter Åsa Viktorsson och arbetar som psykolog på sjukhus inom rehabilitering av personer med långvarig smärta. I arbetet möter jag mycket lidande genom patienternas ord, känslor, kroppar och livssituationer. Många har blivit känsliga och avstängda på samma gång och fått en påverkad självuppfattning.

Vilken kurs har du gått?
Jag har gått 8 veckors Interpersonell mindfulness i Lund, ledd av Katarina.

Vilket är det viktigaste du tar med dig av kursen?
Jag har fått flera viktiga erfarenheter som jag vill lyfta fram. Atmosfären har varit tillåtande och tempo och timing på olika inslag har varit väldigt stödjande för processen. En stark känsla av gemenskap har vuxit fram samtidigt med ett väldigt välfungerande fokus på det egna lyssnandet. Att lyssna på det som blir sagt och upplevt utan vetskap om den andre utanför den pågående situationen. Att lyssna utan kamp. Jag visste inte ens deras namn, en befrielse. Jag mötte många starka känslor och uppfattningar i mig själv och fick möjlighet att hitta förankring i kroppen som går över tidigare meditationserfarenheter.
Det viktigaste är den glädje jag kände växa fram varje gång, en stolt glädje.

Har du användning av kursen privat?
Ofta, dels i olika övningar som jag kan återvända till men särskilt som en varm grundton av kontakt med mig själv. Kanske som en tröst eller nåd?

Har kursen gett dig ett fördjupat förhållningssätt i ditt arbete med patienterna?
Ja, det tycker jag. Särskilt att bromsa upp tillsammans och låta något få klinga utan kommentarer, både det svåra och det starka, och också kunna iaktta hur det växlar tillsammans. Jag har också lärt mig mer om olikheter och värdet av att var och en finner sitt uttryck. Jag har även lättare att lita på våra grundläggande likheter. Vi är alla mycket känsliga.

För mer info om IMP 8 v klicka här…

 

8 V KURS IMP
Start 23/9 Lund
Anmäl dig innan 1/8 och få 25% rabatt 
Mindfulness i relationer är en fördjupning och vidareutveckling av Mindfulness-baserad stressreduktion, MBSR och compassion med fokus på relationer och vad som händer i oss i olika möten.

 

INTRODUKTIONSKURS IMP
1-2/6 Stockholm
Interpersonell Mindfulness, Mindful Interpersonal Program riktar sig till dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper .
Kursledare: Camilla Sköld och Katarina Lundblad

Läs mer…

 

INTRODUKTIONSKURS IMP
1-2/6 Stockholm
Interpersonell Mindfulness, Mindful Interpersonal Program riktar sig till dig som arbetar med individuella samtal eller med grupper .
Kursledare: Camilla Sköld och Katarina Lundblad

 

5-DAGARS INTENSIVKURS I MSC 7-12/6
En kurs för dig som själv upplever, vårdar andra eller yrkesmässigt möter människor med trauma och känslomässigt lidande. Kursen hålls  i retreatform.
Mer info…

meditation-mitt

Är det verkligen sant?

När ditt sinne drar igång som vanligt och värderar, dömer dig eller någon annan.

Pausa medvetet….känn igen….du har varit här många många gånger…

Utforska mindet, tankarna i sig.

Hur reagerar du när dutror på tanken?

Vemskulle du vara just nu utan dentanken?

heart-mitt

Tack

When you argue with reality, you lose, but only 100% of the time.

Byron Katie

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .