Pausa-Vila-Öppna Samtal och Interpersonella Relationer

Pausa, vara, vila och öppna –stanna kvar i dig själv

De flesta kan nog känna igen hur lätt vi tappar kontakten med oss själva, ”hamnar utanför” i möten med olika människor. Kanske är det en person vi ” vill ha” eller är rädd att förlora, kanske är det en en grupp som trycker på olika knappar inom oss och vi triggas och går i reaktion.

Blixtsnabbt så stänger vi av och tappar vår öppenhet och intimitet med oss själva. Musklerna spänds och andningen minskar. Vi kan medvetet träna oss i att pausa, vara, och öppna oss för oss själva, andra och det som är i stunden. Om vi vill.

Pausa, stanna upp i ögonblicket och bli medveten om vad du känner och tänker, bryt automatiken och landa i nuet, agera istället för att reagera. Vila, vara med acceptans, vänlighet och lyhördhet. Notera var i kroppen du är öppen och var det känns spänt eller stängt. Andas och låt ev. hållande smälta, släppa.

Öppna, expandera din öppenhet, ta in andra människor och omgivningen.

Säg tack till dig själv för din villighet och mod att träna.

meditation-mitt

Vad händer i mig just nu?

Pausa

Vara, vila

Öppna

heart-mitt

Tack

Vad händer i mig just nu? Hur kan jag stanna kvar och vara, vila, öppna mig för det som är?

I kroppsorienterade Terapeutiska samtal utforskar vi hur vi relaterar till oss själva och andra, när vi har tillit och hur vi tappar den, i Resonancework, Konstellationer utforskar vi generationsbundna mönster och hur vårt anknytningsmönster präglar oss. I vår nya helgkurs Interpersonell Mindfulness utforskar vi vad som händer i oss i olika möten med människor professionellt och i vardagen.

Ta av den skottsäkra västen
som har skyddat ditt hjärta.
Istället för att skydda dig orsakar den dig smärta.

Dorothy Hunt

Terapeutiska Samtal

-där kroppen är med

Läs mer

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .