Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu
Stresshantering för professionella Online

En kurs för dig som arbetar med människors utveckling och vill lära dig enkla konkreta redskap som kan användas direkt i ditt arbete och i vardagen. Fokus ligger på att förebygga och återhämta sig från stress. Kursen bygger på de evidensbaserade metoderna Medveten närvaro, Självmedkänsla och KBT.

Förkunskap: Ingen

Startdatum: VT 2021

Online live 6 ggr i grupp och 1 individuellt samtal

Kursen är godkänd för friskvårdsbidrag.

Klicka här för pdf-fil om kursen…

En kurs för dig som leder andra och arbetar med människors utveckling och som vill lära dig enkla konkreta redskap som kan användas direkt i ditt arbete och i vardagen med fokus på att förebygga och återhämta sig från stress.

  • Medvetet pausa mitt i stress och oro
  • Hjärnans hot och trygghetssystem
  • Hur stress påverkar tankar, känslor, kropp och beteende
  • Hantera utmanande tankar och känslor
  • Öka glädje och tillit

Kursen bygger på de evidensbaserade metoderna Medveten närvaro, Självmedkänsla och KB, vilka visat sig effektiva mot stress och oro, inre prestationskrav, självkritik, empati utmattning och för hållbar återhämtning, tillit och glädje.

Kursen är upplevelsebaserad med förankring i kortare teoriavsnitt. Utöver de sex kurstillfällena ingår inledande individuellt samtal om behov och förväntningar samt hemuppgifter. Även ljudfiler och annat kursmaterial ingår.

Upplägg:
6 online live träffar i grupp à 45 min och 1 individuellt samtal à 30 min.

Datum: VT 2021

Tid: 9-9.45

Max antal deltagare: 12 st

Var: Du behöver en dator med kamera och vi ses via konferensverktyget Zoom

Teknik: Testas dagen före första träffen genom att en Zoom-länk mailas ut som man klickar in sig på.

Kontakt: Katarina Lundblad info@levnu.net, tfn 070-201 23 10

Kostnad: Privat 2500 kr inkl. moms, företag 5500 kr exkl. moms. Kursen är godkänd för friskvårdsbidrag.

Klicka här för pdf-fil om kursen…

Katarina Lundblad, steg 1 psykoterapi KBT, coach, Leg hälso-sjukhuskurator och en av få svenskar som har lärarcertifiering i mindfulness, (MBSR) vid Center for mindfulness, USA. Hon är också utbildad i Mindful Self –Compassion och Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi. Katarina har omfattande erfarenhet av att arbeta med grupp- och individutveckling. Hon är medförfattare till flera böcker i mindfuness och självmedkänsla. Läs mer om Katarina och hennes verksamhet på www.levnu.net.

PrivatFöretag


Om du vill ha faktura till annan adress
Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .