Tyst retreat på Mundekulla, nya 8 v kurser online live

Tyst retreat på Mundekulla, nya 8 v kurser online live

KOM HEM TILL DIG SJÄLV
Fem dagars retreat på Mundkeulla
1-6 sept 2020

Under fem dagar öppnar vi upp för att komma djupare hem till oss själva. Att öppna oss för livet som det är just nu, att vila inåt i det tomma öppna  hjärtat är den röda tråden som kommer att leda oss igenom hela retreaten. Resan inåt, tillbaka till oss själva understödjs av den mjuka gröna mossan och skogen på Mundekulla, den befriande och  tillåtande atmosfären att få lov att släppa taget och vara sig själv och såklart den ljuvliga vegetariska maten.
Läs mer…

 

8 V KURS ONLINE LIVE VIA SKYPE MINDFULNESS (MBSR) 50%
Start 24/5
Läs mer…

8 V KURS ONLINE LIVE VIA SKYPE I MINDFUL SELF COMPASSION 50%
Start 8 juli
Läs mer…

STRESSHANTERING FÖR PROFESSIONELLA, LIVE ONLINE
Start 28/5
Läs mer…

5 DAGARS KURS I RETREATFORM I MINDFUL SELF COMPASSION
12-17 juni
Kursledare Camilla Sköld Center for Mindfulness Sweden och Katarina
Läs mer…


meditation-mitt

Övning – Öppna hjärtat i tillit

Varje gång du kommer på att du känner utanförskap, känner dig ensam, otrygg, osäker, rädd eller orolig.

Viska mjukt till dig själv ”Det är ok. Jag stannar här med dig.”

Lyssna på ljudfil –  Öppna ditt hjärta 11 min…

Kostandsfri ljudfiler i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR… 

heart-mitt

Tack

Just love
until you
and the beloved
become one.

Ram Das

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .