VANDRINGSRETREAT I LOFOTEN storslagna naturen öppna sinnen
Mindfulness Retreat i Lofoten

VANDRINGSRETREAT I LOFOTEN

Vi låter den storslagna och vackra naturen öppna sinnen och hjärta, steg för steg.
Naturens råa skönhet, tomhet och naturlighet får spegla samma kvalitéer i oss, i tillit till det som är, andetag för andetag.

Läs mer…

meditation-mitt

Gå mot våren med alla sinnen

Pausa då och då.

Känn dina fötter.

Tyngden mot marken.

Ta in ljud. Andas.

Ta in färger och former. Andas.

Ta in dofter. Andas

heart-mitt

Tack

Walk and touch peace every moment.
Walk and touch happiness every moment.
Each step brings a fresh breeze.
Each step makes a flower bloom under our feet.
Kiss the Earth with your feet.
Print on Earth your love and happiness.

Thich Nhat Hahn
 Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .