8 v Kurser och sessioner live online 50% under våren

8 v Kurser och sessioner live online 50% under våren

STRESSHANTERING – FÖREBYGG – ÅTERHÄMTA
Hantera oro och ovisshet, öppna för tillit och tacksamhet

 

NYA 8 KURSER LIVE VIA SKYPE

Mindful Self Compassion, MSC
Start 23/4 och start 4/5
Läs mer…

Minfulness, MBSR
Start 19/4
Max 8 deltagare
Läs mer…

 

SAMTAL OCH KONSTELLATIONER ONLINE

Integrativa terapeutiska samtal med kroppen och Här och Nu som utgångspunkt. Läs mer…

Konstellationer
Läs mer…

 

NYTT
SMAKVANDRING MED MINDFULNESS
21 maj i Romeleskogen, Skåne
Läs mer…

MEDVETET OCH HÅLLBART LEDARSKAP
Utvecklas som ledare och människa
Start 22 okt 2020, Lund
Läs mer…


meditation-mitt

Övning – Pausa medvetet

När som och varsom i vardagen, Pausa medvetet.

Bli medveten om tankeflödet just nu, låt det passera av sig själv.

Bli medveten om kroppen just nu. Öppna kroppen; släpp hakan en millimeter, öppna bröstkorgen.

Bli medveten om vad du upplever känslomässigt just nu. Öppna dig för känslan. Andas ut.

Lyssna på ljudfil-  Andrum 3 min…

Alla kostnadsfria ljudfiler… 

heart-mitt

Tack

It only takes a reminder to breathe,
a moment to be still, and just like that,
something in me settles, softens,
makes space for imperfection.

Donna Faulds

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .