Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu
Baskurs I Mindfulness Mindfulnessbaserad Stressreduktion MBSR

Baskurs

En kurs under två dagar för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor.

Förkunskap: Ingen

Datum: 5-6/11 Malmö

I samarbete med Sverigehälsan

En kurs för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Kursen är upplevelsebaserad där övningar och teori varvas och ger grundläggande kunskap inom Mindfulnessbaserad stressreduktion. Omfattande forskning visar att mindfulnessbaserade interventioner är verksamma vid bl a stress, ångest och smärtproblematik. Du får redskap för att förebygga stress och för att hantera och integrera upplevelser och erfarenheter i livet och arbetslivet.

Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. Kursen riktar sig till dig som arbetar både individuellt och med grupper. Mindfulness ger möjlighet till fördjupad självkännedom, ökad närvaro och livskalite i livet.

Forskning visar att Mindfulness kan bidra positivt inom områden såsom:

 • ökad möjlighet att hantera egen och andras stress och smärta
 • snabbare återhämtning
 • ökad möjlighet till medvetna val
 • ökat fokus och mer energi
 • ökad medvetenhet om automatiska kopplingar mellan tankar-känslor-kroppsförnimmelser
 • minskad prestationsångest
 • Ökad medvetenhet och uppmärksamhet
 • Ökad närvaro och lyhördhet i samtal
 • ökad livskvalite; glädje, kreativitet och spontanitet
 • ökad förmåga att hantera utmaningar
 • fördjupad självkännedom
 • förebygger empati utmattning

Så kan du gå vidare:
Sverigehälsans utbildning Instruktör i Mindfulness, 6 dagar – Steg-1 i den certifierade lärarutbildningen i MBSR.

Datum: 5-6/11 Malmö

Upplägg: 2 dgr.

Kursavgift: 4900 SEK inkl. moms.
Ingår kurskompendium

Kursintyg erhålles.

Obligatorisk Litteratur (ingår ej i kursavgiften): Fri från stress med mindfulness, Författare Åsa Palmkron Ragnar, Katarina Lundblad (inköpställen Adlibris, Palmkrons förlag, Bokus)

Anmälningsavgift: 500 SEK inkl moms

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

För mer information: Sverigehälsan, 0200-89 77 89, info@sverigehalsan.se eller gå in på Sverigehälsans hemsida, www.sverigehalsan.se

Hur att gå vidare

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.

Baskurs Solvalla, sept 2019
Denna tredagars kurs borde alla gå, alla som vill lära känna sig själv och som vågar tänka fördomsfritt i tystnad. Det händer något inom en, om man vågar vara öppen och ärlig mot sig själv. Man lär sig vad minfulness är på riktigt. Ingen app eller bok kan förmedla det Katarina och en grupp i stillhet gör.
Eva Roos, Utvecklingschef

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

FOTO
Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .