Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu
Finland Baskurs MBSR

En kurs under tre dagar för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. Läs intervju med deltagare här.

Förkunskap: Ingen

Kursdatum 2020:
16-18/9, Solvalla.
30/9-2/10 & 20-22/11, Norrvalla.

Kursdatum 2021: 25-27/1, Solvalla

I samarbete med Folkhälsan
Folkhälsan Finland

En kurs för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Kursen är upplevelsebaserad där övningar och teori varvas och ger grundläggande kunskap inom Mindfulnessbaserad stressreduktion. Omfattande forskning visar att mindfulnessbaserade interventioner är verksamma vid bl a stress, ångest och smärtproblematik. Du får redskap för att förebygga stress och för att hantera och integrera upplevelser och erfarenheter i livet och arbetslivet.

Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. Kursen riktar sig till dig som arbetar både individuellt och med grupper. Mindfulness ger möjlighet till fördjupad självkännedom, ökad närvaro och livskalite i livet.

Forskning visar att Mindfulness kan bidra positivt inom områden såsom:

 • ökad möjlighet att hantera egen och andras stress och smärta
 • snabbare återhämtning
 • ökad möjlighet till medvetna val
 • ökat fokus och mer energi
 • ökad medvetenhet om automatiska kopplingar mellan tankar-känslor-kroppsförnimmelser
 • minskad prestationsångest
 • Ökad medvetenhet och uppmärksamhet
 • Ökad närvaro och lyhördhet i samtal
 • ökad livskvalite; glädje, kreativitet och spontanitet
 • ökad förmåga att hantera utmaningar
 • fördjupad självkännedom
 • förebygger empati utmattning

Så kan du gå vidare:
Sverigehälsans utbildning Instruktör i Mindfulness, 6 dagar – Steg-1 i den certifierade lärarutbildningen i MBSR.

Kursdatum 2020:
16-18/9, Solvalla.
30/9-2/10 & 20-22/11, Norrvalla.

Kursdatum 2021: 25-27/1, Solvalla

Plats: Solvalla Idrottsinstitut, visa på karta eller Norrvalla, visa på karta

Upplägg: 3 dgr.

Kursavgift: 510€.
Ingår kurskompendium

Kursintyg erhålles.

Obligatorisk Litteratur (ingår ej i kursavgiften): Fri från stress med mindfulness, Författare Åsa Palmkron Ragnar, Katarina Lundblad (inköpställen Adlibris, Palmkrons förlag, Bokus)

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, www.folkhalsan.fi

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

Kontakt:
Solvalla – Karoliina Laaksoharju, karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi eller 050-4908818

Norvalla – Nina Boström, nina.bostrom@folkhalsan.fi eller 050-3584371

Läs mer om kursen 30/9-2/10 …

Läs mer om kursen 20-22/11 …

Hur att gå vidare

Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i MBSR vid Center for mindfulness, Medical School, USA. Hon är socionom, har grundläggande psykoterapiutbildning, är även utbildad lärare i Mindful Self Compassion, Mindfulness baserad kognitiv terapi, Interpersonal Mindfulness Program, Mindful Eating och är utbildad traumaterapeut. Hon har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit flera böcker i mindfulness och självmedkänsla bl.a. ”Fri från stress med mindfulness” och den senaste boken ”Mannen med hästarna – Berättelser och metaforer i mindfulness, självmedkänsla, KBT”.

Baskurs Solvalla, sept 2019
Denna tredagars kurs borde alla gå, alla som vill lära känna sig själv och som vågar tänka fördomsfritt i tystnad. Det händer något inom en, om man vågar vara öppen och ärlig mot sig själv. Man lär sig vad minfulness är på riktigt. Ingen app eller bok kan förmedla det Katarina och en grupp i stillhet gör.
Eva Roos, Utvecklingschef

FOTO
Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .