Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA.
Läs mer: www.umassmed.edu
Finland Instruktörskurs MBSR

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, både i grupp och individuellt. Läs intervju med deltagare här.

Förkunskap: Folkhälsans baskurs eller likvärdig kurs i mindfulness

Start: 9-11/12 2020

Kurslängd: 3 + 3 dagar

I samarbete med Folkhälsan
Folkhälsan Finland

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, både i grupp och individuellt. Utbildningen ger dig konkreta och tillämpningsbara verktyg för att lära människor att hantera och förebygga stress, smärta, ångest och oro. Som mindfulnessinstruktör hos oss får du en värdefull grund som du kan använda dig av oavsett vilket yrkesområde du kommer ifrån. Utbildningen ger dig teoretisk kunskap, praktisk träning i att leda och fördjupad egen träning samt ger dig förutsättningar att som mindfulnessinstruktör integrera mindfulness i ditt arbete inom terapi, sjukvård, vård och behandling socialt arbete och skola.

Hur kan jag använda utbildningen? Den egna träningen är central, oavsett om du arbetar med individer eller grupper. Målgrupp utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med människors utveckling. Deltagare i utbildningen har bl a varit vårdpersonal, psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, lärare och behandlare. Många av våra deltagare går utbildningen för sin egen personliga utvecklings skull. Forksning visar att Mindfulness är ett verkningsfullt sätt att förebygga vårgivartrötthet compassion fatigue och smärta och stress.

Utbildningen lär dig att integrera mindfulness i ditt yrkesmässiga möte med klienter, patienter, elever eller personal, både individuellt och i grupp. Övandet i mindfulness öppnar upp för ökat fokus, glädje, medkänsla och energi och du får enklare att stanna upp och möta stress, smärta, ångest, nedstämdhet och sorg hos dig själv och andra.

Kursen är uppdelad i 6 undervisningstillfällen med teori, övande, rundervisning och reflektion. Mellan de båda undervisningsblocken 3+3 dagar får du övningar och obligatoriska reflektioner för att integrera övandet i vardagen. Vissa reflektionsuppgifter är obligatoriska och skall lämnas in skriftligt till läraren. Du kommer också att få göra en kort presentation av mindfulness inför en mindre grupp deltagare.

Upplägg och Innehåll:
Vi träffas under 6 heldagar, 3+3 dagar, varav en dag kommer att vara i tystnad. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller alla övningar i Center for mindfulness originalprogram vid Center for Mindfulness, USA. Mellan utbildningstillfället får du övningar både s k formella övningar och vardagsträning som följs upp vid nästa tillfälle. Under de första dagarna går vi igenom åttaveckorsprogrammets intention, upplägg och innehåll. Vi tränar praktiskt och introducerar olika teman, t ex stress och hjärnan, möta olika känslotoner, stress i möten med andra människor. Exempel på övningar är; kroppscanning, mindful yoga, andingsmeditationer, möta olika könslortoner, utforska obehagligt, neutralt och behagligt, meditation med ljud och gående meditation. En dag i tystnad ingår där vi fördjupar vårt utövande och stanna i den medvetna närvaron under en sammanhållen heldag. Mot slutet av utbildningen kopplar vi träningen till vårt yrkesliv och vår vardag.

För att erhålla utbildningsbevis krävs hundra procents närvaro. Missade tillfällen tas igen vid senare termin eller kurs.

Ny kursstart 9-11/12 2020

Datum modul 1
Onsdag 9 dec 2020 kl. 9-18:00
Torsdag 10 dec 2020 kl. 9-18:00
Fredag 11 dec 2020 kl. 9-13:00

Datum modul 2
Fredag 22 jan 2021 kl. 9-18:00
Lördag 23 jan 2021 kl. 9-18:00
Söndag 24 jan 2021 kl. 9-13:00

Förkunskap: Solvallas baskurs eller likvärdig kurs i mindfulness

Plats: Solvalla Idrottsinstitut, Nouxvägen 82 , 02820 Esbo Visa på karta

Upplägg: 3 + 3 dagar.

Kursavgift: 1500€.

Ingår i kursen: Kurskompendium, gratis ljudfiler.

Kurskod: 38SI0019486

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

Kontakt: Karoliina Laaksoharju, karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi eller 050-4908818

Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i MBSR vid Center for mindfulness, Medical School, USA. Hon är socionom, har grundläggande psykoterapiutbildning, är även utbildad lärare i Mindful Self Compassion, Mindfulness baserad kognitiv terapi, Interpersonal Mindfulness Program, Mindful Eating och är utbildad traumaterapeut. Hon har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit flera böcker i mindfulness och självmedkänsla bl.a. ”Fri från stress med mindfulness” och den senaste boken ”Mannen med hästarna – Berättelser och metaforer i mindfulness, självmedkänsla, KBT”.

Anmälan:

Se info https://www.folkhalsan.fi/kurser/kurser/instruktorsutbildning-i-mindfulness-/

Kontaktperson: Karoliina Laaksoharju, karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi eller 050-4908818

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .