Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är originalprogrammet från Jon Kabat Zinn, UMass Medical School, USA. Internationellt är MBSR programmet det mest beforskade programmet i världen. Katarina Lundblad är en av några få i Sverige som är certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion via Center for mindfulness, USA. Läs mer: www.umassmed.edu
Mindfulness Instruktör

 

Instruktörskurs i mindfulness, steg 1 i den internationella lärarutbildningen via Center for mindfulness, USA. Kursen bygger på fördjupad egen övning och förståelse, teori, praktisk träning i att leda och reflektion och dialog. Kursen riktar sig till dig som vill leda grupper i mindfulness och integrera i annan gruppbehandling, som vill implementera mindfulness i det individuella samtalet och som vill fördjupa dig i mindfulness som en del i din personliga utveckling och yrkesmässiga kompetens.

Förkunskap: Sverigehälsans baskurs, 8 v kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR eller likvärdig kurs.

Kurslängd: 6 heldagar, upplagt på 2+2+2 dagar

Malmö start 8-9/10 2020 Nytt datum!

Stockholm start 15-16/10 2020 samt den 6-7/5 2021

I samarbete med Sverigehälsan.

Mindfulness, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbasrad metod för snabbare återhämtning och för att hantera stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår livskvalite, vår känsla av tillit, glädje och medkänsla. Du får fördjupad erfarenhet och kunskap att leda individer och grupper i mindfulness.

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, både i grupp och individuellt. Du får konkreta och tillämpningsbara verktyg för att lära människor att hantera egen och andras stress, smärta ångest och oro. Som mindfulnessinstruktör hos oss får du en värdefull grund, teoretisk, praktisk och upplevelsebaserad som du kan använda dig av oavsett vilket yrkesområde du kommer ifrån. Du får förutsättningar att som mindfulnessinstruktör integrera mindfulness i ditt arbete för egen del, i det individuella möter, i mindfulnessgrupper och i andra grupper där mindfulness är integrerat.

Vad kan du göra efter Instruktörskursen?
Sverigehälsans instruktörsutbildning ger internationell steg1 behörighet i den certifierade lärarutbildningen enligt Center for Mindfulness i USA standard som är baserad på omfattande vetenskaplig evidens och är det mest beforskade programmet i världen på smärta och stress. Sverigehälsan är de enda i Sverige som ger denna steg1 behörighet. Efter avslutad steg1 är man behörig att leda 8-veckorskurser i mindfulness som är baserad på övningarna i MBSR-programmet men med frihet att ändra innehåll och längd på sessionerna för att anpassa till olika förutsättningar och patientgrupper. För att leda 8-veckorsprogram i MBSR som strikt följer en manual och kräver ytterligare instruktörskompetens och erfarenhet, behöver man gå två steg till, sammanlagt 9 dagar sk Practicum www.cfms.se och 8 dagar Advanced Teacher Training www.cfms.se I Sverige ges dessa utbildningar av Camilla Sköld, Center for Mindfulness Sweden www.cfms.se

Unikt för kursen till mindfulnessinstruktör hos oss:

  • Håller hög kvalitet genom förankring i och koppling till det evidensbaserade MBSR-programmet.
  • En av Sveriges mest erfarna lärare i mindfulness leder kursen. Katarina Lundblad är en av några få som är certifierad lärare via Center for mindfulness, USA undervisar sedan flera år både hos oss och på Center for Mindfulness Sweden, CfM-Sweden.
  • Går du denna utbildning och sedan önskar fördjupa dig ytterligare samverkar vi med CfM-Sweden, Camilla Sköld som ger certifierande lärarutbildning i MBSR. CfM-Sweden arbetar för och följer internationella guidelines avseende innehåll och kvalité på lärarutbildning i mindfulnessbaserad metodik.

Den egna träningen är central, oavsett om du arbetar med individer eller grupper.

Mbsr-träning

Vi träffas under 6 heldagar, 2+2+2 dagar, varav en dag kommer att vara i tystnad. Programmet är upplevelsebaserat och varvar övningar, teori, träning i att leda övningar och reflektion i smågrupper och helgrupp för bästa möjliga förståelse och lärande. Sättet kursen leds är en del av lärandet av hur man lär ut mindfulness dvs man går från övning till eget utforskande, att dela med sig, reflektera i helgrupp till att vi pratar om övningen och dess intention.
Kursen bygger på grundinnehållet i originalprogrammet mindfulnessbaserad stressreduktion av professor emeritus Jon Kabat Zinn vid Center for mindfulness USA. MBSR är det mest beforskade programmet i världen. Mellan varje utbildningstillfälle får du träningsuppgifter, både s k formella övningar och vardagsträning som följs upp vid nästa tillfälle. Du får tillgång till gratis ljudfiler på alla övningar vi gör.

Under de första dagarna går vi igenom åttaveckorsprogrammet upplägg, intention och innehåll. Du får information MBSR-programmets teoribakgrund och aktuell forskning. Vid varje tillfälle introduceras olika teman som tex: embodyment- vara i kroppen, hur att hantera och möta stressande tankeflöde, stressreaktivitet och hur att bryta automatiska reaktionskedjor, olika känslotoner: behagligt, obehagligt och neutralt. Under den tysta dagen får vi möjlighet att fördjupa vårt utövande och stanna i den medvetna närvaron under en sammanhållen heldag. Du får öva i att leda andra och hur att lägga upp ett kursprogram för olika grupper.

Som en röd tråd genom kursdagarna har vi med oss 9 mindfulnessattityder bla acceptans och släppa taget.

Mot slutet av utbildningen kopplar vi träningen till vårt yrkesliv och vår vardag.
Den röda tråden i utbildningen är:
– Intention
– Uppmärksamhet
– Attityder

Litteratur och kursmaterial
Omfattande kurskompendium samt kostnadsfria ljudfiler på alla övningar i mindfulnessbaserad stressreduktion ingår i kursavgiften och länkar till specifika youtube klipp.
Kursintyg Instruktör i mindfulness, steg 1.

Rekommenderad litteratur:
Jon Kabat-Zinns ”Vart du än går är du där” .
Jon Kabat-Zinns “Full Catastrophe Living” från 2013 med uppdaterad forskning
Mark Williams, John Teasdale, Zindel Seagal, Jon Kabat Zinn “Mindfulness en väg ut ur nedstämdhet”
Sarah Silverton, The mindfulness breakthrough
Fri från stress med mindfulness, Åsa Palmkron Ragnar, Katarina Lundblad

Obligatoriskt
För att erhålla utbildningsbevis krävs hundra procents närvaro. Missade tillfällen tas igen vid senare termin och kurs.

Inbjudan är att se Instruktörskursen som en början till något som är en livslång träning. Tidigare erfarenhet av vipassanameditation eller zazen, Sverigehälsans baskurs, 8 veckors kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion är värdfullt.

Kurstid: 6 dagar fördelat på block om två dagar

Kurser 2020
Stockholm: 15-16/10, 26-27/11, 4-5/2 2021

Malmö: 8-9/10, 24-25/11 samt 14-15/1 2021 Nya datum!

Kurser 2021
Stockholm: 6-7/5, 7-8/6, 19-20/8

Tid:
Dag 1: 09.00 – 16.30
Dag 2: 09.00 – 16.30

För att erhålla utbildningsbevis krävs hundra procents närvaro. Missade tillfällen tas igen vid senare termin och kurs

Plats Malmö: Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3, Malmö

Plats Stockholm: Sverigehälsan, Hammarby fabriksväg 61, Stockholm

Hos vissa utbildningsanordnare kan utbildningen ekvivaleras som egenterapi i den grundläggande psykoterapiutbildningen i kognitiv beteendeterapi (tidigare Steg-1). Bedömningen görs av respektive utbildningsanordnare.

Kursavgift: 14 400 kr inkl. moms

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

För mer information: Sverigehälsan, 0200-89 77 89, info@sverigehalsan.se eller gå in på Sverigehälsans hemsida, Sverigehälsan

Hur att gå vidare:

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.

Katarina är klar, tydlig, varm och kunnig person. Hon förmedelar mindfulnessvisdom från en plats av djup egen erfarenhet samt flera års studier. Katarina gör det på ett lekfullt och seriöst sätt. Hon ser varje människa och kan leda dem rätt samt lyfter varsamt fram deras utvecklingspotential i ljuset. Det är ett ”hårt” arbete att gå i hennes grupper men samtidigt väldigt roligt. Det är de som gör henne så trovärdig och inspirerande.
Jeannette Unger Skou
Senior adviser, f.d. chef, f.d. utvecklingsstrateg beteendevetare, M.A. Art therapi (adjunkt i psykologi, religion och filosofi), Lärare i mindfulness steg 1

Det märks att Katarina har en enorm erfarenhet av människor i olika situationer i livet. Hon har en intuitiv förmåga att fånga upp kursdeltagarna där de befinner sig just då vilket skapar en trygg miljö.med möjlighet för var och en att utvecklas vidare.

Kursen gav mig en ökad närhet till mig själv, självkännedom och med det större glädje och öppenhet inför livet.
Fiffi Boman
leg läk Specialist i skolhälsovård

Mindfulnessutbildningen har tillfört mig en trygghet både i mitt arbete och privat. Jag har fått en förståelse i vad mindfulness innebär, vilken effekt det kan ge, och känner att jag kan förklara det på ett begripligt vis åt mina klienter och på så vis få dom att känna sig trygga med sin mindfulnessträning.

När det gäller mig själv tar jag med mig orden ”you don´t have to like it you just have to do it” och känner lugn trots att det vissa dagar inte alls känns kul att göra övningar och jag inte alls känner mig mindful men det är ok, jag vet att jag behöver göra det ändå. Jag har lagt ner min strävan efter att det ska vara på ett viss sätt och då försvinner även prestationsångesten eftersom det är som det är och inget jag kan eller behöver styra jag behöver bara göra det.

Tack Katarina för att du gett mig många nya användbara verktyg i livet
Jana Bjuhr
Hälsoutvecklare Företagshälsovården LKAB

Mindfulness är till nytta för mig både som behandlare och chef.
Det ger mig lugn och kraft samt distans till oväsentligheter.
Katarina Lundblad är suverän som kursledare.Katarina har en förmåga att skapa en trygg grupp med sitt empatiska sätt.Hon är en färdledare som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.Deltagarna känner sig då också kompetenta att våga prova på och förmedla sina synpunkter.
Jag rekommenderar varmt Katarina Lundblad och hennes utbildning till instruktör i Mindfulness.

Gunborg Flygare
Socionom & gruppchef, Socialförvaltningen i Kiruna

För mig har mindfulness inneburit omvälvande upplevelser som är svåra att sätta ord på. Jag har fått insikter som bottnar i kroppen. Dessa erfarenheter är av en mer djupgående karaktär än den intellektuella kunskap jag redan hade, och som inte ledde till önskade förändringar. Nu vet jag hur jag ska göra för att leva insikterna. Jag vet att den sortens medvetenhet, där inte bara huvudet utan även kroppen får vara med, är det som behövs för att livet ska kunna förändras.
Catharina Björnstedt
Diakon
Svenska kyrkan i Danderyd

Etter å ha gjennomført introduksjonskurset i Mindfulness MBSR, har jeg lært mer om å være tilstede her og nå, om å være tilstede i øyeblikket. Og jeg har lært mer om å romme det som til enhver tid dukker opp av tanker, følelser og kroppslige fenomener. Jeg har fått viktige nøkler til å leve mer tilstede i meg selv og i min egen kropp, og jeg erfarer at jeg håndterer stress og utfordringer på en ny og mer hensiktsmessig måte etter å ha deltatt ved kurset.

Kursets form med mye praktiske øvelser, alene eller sammen med andre kursdeltagere, i tillegg til Katarinas aktive tilstedeværelse, bidro til trygge rammer. Jeg har hatt god nytte av kurset i mitt arbeide med andre mennesker. Jeg har fått faglig påfyll i tillegg til personlig utvikling.
Ingunn N. Rojahn
Gestaltterapeut MNGF og coach

Mindfulnesskurs med Katarina har gitt meg mange ”a-ha”-opplevelser. Jeg har lært å takle mine kroniske smerter bedre, og jeg kjenner at jeg er ”på plass i meg selv” på en ny måte. Det har gitt meg en ny dimmensjon i hverdagen. Kunnskapen jeg har tilegnet meg fra mindfullness-kursene kan jeg gi videre til alle mine klienter, både i jobben som terapeut og som sosialrådgiver.

Katarina er inspirerende som kursholder – med sitt engasjement, sitt nærvær, sin ærlighet og sin kjærlighet.
Grete Bentseng
Terapeut, Sosialrådgiver och Mindfulness Instruktör

Det har været et helt igennem utroligt godt kursus, jeg føler mig meget beriget.

Jeg har oplevet at Katarina i sin undervisning trækker tråde fra både spirituel praksis, forskningsbaseret viden og faglig erfaring, og at hun formår at formidle essensen af mindfulness med stort nærvær og solid jordforbindelse.

Dybden i de erfaringer og erkendelser jeg har gjort mig, blev hjulpet på vej af de rammer kurset blev afholdt i. Dharma Mountains er et sted med en meget smuk beliggenhed og en kraftfuld energi og stemning, præget af nærvær og omsorg, både i forplejningen og indretningen.
Jeppe Budde
Psykolog og Mindfulness, MBSR og MBCT-instruktør

Etter å ha kommet i kontakt med Katarina Lundblad og hennes formidling av Mindfulness er det som om jeg har funnet mitt hjem innen tilstedeværelse og meditasjon. Det som tidligere ble strevsomt til tider og noe jeg ikke fikk helt til, har nå blitt et spennende utforskningsområde i mitt liv.

Jeg er siviløkonom, coach, coachtrener, karriererådgiver og nå også instruktør innen Mindfulness og startet min meditasjonskarriere for over 10 år siden. Etter å ha blitt kjent med Mindfulness gjennom Katarina har det gjort noe med hele min tilnærming til meditasjon og ikke minst til meg selv. Jeg har tatt kursene ”Mindfulness Instruktørutdanning” og ”Fordypning i Mindfulness”.

Katarina er varm, tilstede og gir mye av seg selv. Ikke bare lærer vi teknikker og øver på hvordan vi leder en gruppe, men dialogen og involveringen av alle deltakerne gjør at kurset nærmest får en terapeutisk vri. Dette har medført at jeg har fått kunnskap på et dypere nivå og ikke bare intellektuelt.

Jeg vil varmt anbefale kursene til Katarina. For meg har de vært transformative.
Cille Saastad,

Jeg hadde tidligere gått på et par kurs, tatt midfulyogalærer utdanning og praktisert mindfulness en stund før jeg meldt meg på instruktørkurset til Katarina. Før jeg tok dette kurset hadde jeg hele tiden følelsen av at noe manglet, at jeg ikke fikk helt grepet på mindulness. Jeg hadde mange spørsmål jeg strevde med å finne svar på. Katarinas tilnærming til MBSR var ekte og autentisk og gjennom praksis og samtale opplevde jeg at jeg fikk både svar på mine spørsmål samt en følelse av at sløret ble borte. Gjennom Katarinas tilstedeværelse erfarte jeg at min bevissthet økte, og at jeg kunne se og oppleve meg selv med og gjennom alle de 7 holdninger/atityder. For meg ble denne utdanningen en stor ”bli ny” opplevelse. I takknemlighet anbefaler jeg Katarinas kurs på det varmeste.

Torill Winnie Kvig
Veileder, yogalærer og nå MBSR instruktør

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

FOTO
Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .