Interpersonell Mindfulness Introduktion

Interpersonal Mindfulness Program, IMP

Datum: Start VT 2021.

Utbildningsort: Lund

Bli mer medveten om vad som händer i mötet med andra människor både professionellt och privat. Vad triggar dig i möten med andra och hur gör man för att stanna kvar i kontakt med sig själv?

Interpersonal Mindfulness Program är en fördjupning och vidareutveckling av Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR med fokus på relationer och vad som händer i oss och mellan oss i möten. Programmet är utvecklat av Center for mindfulness, USA och Metta org.

I den här 8 veckorskursen kommer vi att utforska vad som händer i oss i mötet med andra. Hur kommunicerar du verbalt eller icke verbalt? Känner du dig trygg och fri i mötet eller emotionellt laddad och agerar i gamla mönster och strategier?

Kursen riktar sig både till privatpersoner och professionella som vill bli mer medvetna om vad som händer i mötet med andra och hur vi kommunicerar både inom oss själva och med andra.

Privat kanske du vill fördjupa din självkännedom och stabilitet i nära relationer. Professionellt jobbar du som samtalsterapeut, handledare, med gruppterapi el olika mindfulnessbaserade program och HR, personal och ledarskapsfrågor.

8-veckorskursen riktar sig till dig som vill bli mer medveten om vad som händer i olika möten. Vad är det som gör att vissa människor triggar oss och vilka strategier väcker det i oss t.ex. att bli tillags, arga eller undvikande. Ju mer klara vi blir över vad som händer inombords, känner igen och kan börja hantera våra triggers ju enklare har vi för att kunna släppa. Släppa istället för att grubbla och bära med oss det som varit vid nästa möte. Vi blir tryggare, klarare och mer närvarande.
Kursen är en spännande och intensiv träning i att förstå oss själva djupare och vad som händer i mötet med olika personer och, grupper. Vi övar att stanna upp och förstå vad som händer inombords och hämta tillbaka oss själva i kroppen, och hur att stanna med oss själva i mötet med andra vilket förebygger empatitrötthet. Vi har med oss mindfulness, kärleksfull vänlighet och medkänsla i upptäckandet.

IMP, Interpersonal Mindfulness Program har vuxit fram som svar på ett behov av verktyg just i utmanande relationella möten i arbetet med olika mindfulnessbaserade grupper och är ett samarbete mellan Center for Mindfulness USA och Metta Organisation i USA. IMP har sin grund i en interpersonell meditationsteknik kallad Insight Dialogue och i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Camilla Sköld

Foto: Heidi Backman

Möt Camilla Sköld, internationell utbildare i mindfulnessbaserad stressreduktion som berättar om det nya 8 v programmet Interpersonell Mindfulness (IMP)

”Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar
sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade. Detta sätt är inte bara djupt berikande utan vi får energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t.ex empatiutmattning.”

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Camilla Sköld, leg Sjukgymn och med Dr i neurovetenskap, har grundläggande kognitiv psykoterapeututbildning med relationell inriktning och lärarcertifiering i det evidensbaserade originalprogrammet, Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA.

Jag är grundare av CFM-Sweden och vi ger certifierande lärarutbildning i MBSR sedan 2008 och kommer erbjuda lärarutbildning i Mindfulness-Baserad Kognitiv Terapi från 2019. Jag undervisar även andra program såsom Mindful Self-Compassion, Interpersonal Mindfulness Program. Jag är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som var den första i Sverige när den startade 2007.

När jag åkte iväg på min första retreat i relationellt arbete, hade jag inga speciella förväntningar. Jag utövade ju redan meditation. Det kom dock att bli en omvälvande resa. Jag fick möta min exman i flera olika skepnader när vi gjorde övningar tillsammans. Det kraftfulla i arbetet är det som händer i ögonblicket mellan mig och den andre. Att speglas om och om igen av olika personer och få ny respons på gamla teman, är så läkande.

Berätta om den nya 8-veckorskursen, Interpersonal Mindfulness Program, IMP. Vad innebär relationell mindfulness?

Om vi mediterar gör vi kanske det mest ensamma på vår kammare, för att bygga upp lugn och koncentration. Men i vardagen, i kontakt med andra kan det vara väldigt utmanande att behålla lugnet och koncentrationen som kan kännas så självklar när vi sitter hemma på kudden.

Som människor är vi väldigt känsliga och översköljs dagligen av en flod kontakter. Vår värld skapas genom att beröra och bli berörda, känna, uppfatta och tänka. Skulle det vara möjligt att vara mer medvetet närvarande i dessa vardagsögonblick som faktiskt oftast är tillsammans med andra?

Från födelsen är vi gjorda för att känna in andra och en brist i denna förmåga är en enorm källa till stress. Med stöd från varandras medvetna närvaro och vänliga intention att uppmärksamma blir själva samtals-akten i IMP en möjlighet att få syn på automatiserade mönster som aktiveras speciellt i nära relationer. Vi kan också komma till insikt om vår inneboende kapacitet för kärlek, glädje och visdom.

Att bara vara närvarande i sig själv, i utforskandet av den andre, är läkande i sig. Inom terapi pratar man om att generella faktorer är det som påverkar utfallet av terapi allra mest. I IMP övar vi dessa generella faktorer genom medveten närvaro i själva relationsögonblicket. Vi utforskar tillsammans  teman som olikheter, att ge och ta emot, roller, hinder såsom t.ex ilska och tvivel men även goda egenskaper som medkänsla och kärleksfullhet.

I utövandet får vi syn på automatiserade mönster, trossatser vi har och roller vi tar i olika relationer såsom i familjen, bland vänner, på jobbet osv. Vi speglas från olika håll genom att bli hörda och sedda av nya personer om och om igen. Den här sortens möten i medveten närvaro aktiverar empatisk medkänsla genom att våra hjärtan öppnas. Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade. Detta sätt är inte bara djupt berikande utan vi får energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t.ex empatiutmattning.

Vilka vänder sig programmet till?

Till alla som vill lära sig att finnas till för andra utan att förlora sig själv i både goda och mer utmanande möten.

Om du arbetar med individuell terapi eller med grupper är denna form av utövande en mycket bra träning i att stanna i och med dig själv när egna sårbara mönster aktiveras och överlevnadsstrategier som att tillhöra gruppen tar över. I mötet kan detta komma till uttryck genom att t.ex. vara till lags, prestera, vara perfekt osv.

Varifrån kommer programmet?

Florence Meleo Meyer och Phillys Higgs IMP

Florence Meleo Meyer & Phillys Higgs

Det är ett samarbete mellan Center for Mindfulness (CFM), University of Massachusetts Medical School och Metta Organization (Insight Dialouge) i USA.  Programmet är utvecklat av Florence Meleo-Meyer tidigare huvudlärare och utbildningschef vid CFM och Phillys Higgs MBSR-lärare och en av huvudlärarna i Insight Dialouge. Kursen kom till som ett svar på behovet, av att människor som länge arbetat med individuella samtal och grupper i mindfulnessbaserad metodik önskade fördjupa och utveckla sin medvetenhet om gruppprocessen och vad som händer i oss och i möten med olika personer.

Det fanns också önskemål om att öva den infrågande dialogen, s.k ”inquiry” som följer efter olika övningar, där många som leder program upplever det utmanande att ställa reflekterande direkta frågor ifrån ögonblicket. Just detta sätt att följa upp är annorlunda än såsom vi vanligtvis ställer frågor, där svaren ofta kommer från ”min berättelse om mig själv” och inte från det som är just nu.

Vad är skillnaden mellan mindfulnessbaserade program (t.ex MBSR, MBCT), program inriktade på medkänsla (t.ex MSC) och interpersonella mindfulness-program (t.ex IMP)?

I IMP utforskar vi oftast parvis som en gemensam meditation. Vad som händer i oss och mellan oss utifrån olika specifika frågor. Upplägget kan vara att utifrån exempelvis frågan – vilka roller har jag på min arbetsplats? Sedan får man fem minuter att prata medvetet närvarande utifrån frågan och den andre lyssnar i närvaro. Vi växlar vem som talar och vem som lyssnar och slutligen reflekterar man gemensamt om upptäcker och insikter.

I IMP är det relationen som är i fokus för vår uppmärksamhet. I mindfulnessbaserade program är fokus att bli medveten om vad som pågår i tillvaron, inom oss och runt omkring oss och i compassion-program fokuseras hur vi tar hand om oss själva i mötet med svåra känslor.

Vi kommer att öva:

 • utforska var du har din uppmärksamhet i mötet med andra och hur att hitta tillbaka till kroppen och här och nu
 • pröva möta utmaningar i mötet med andra och få syn på olika mönster och strategier som du använder dig av
 • utforska mönster och värderingar vi har om oss själva i relation till andra
 • utforska hur du kan välja var du har din uppmärksamhet för att hitta trygghet, inre stillhet och frihet i mötet med andra bli medveten om hur olika miljöer och människor påverkar oss utan att döma eller värder
 • lyssna djupt och bli lyssnad till i närvaro och öppenhet

Hur går det till:
I varje vecka går vi igenom olika teman och kombinerar teori och övningar i par. Vi kommer framförallt att arbeta i par med varandra med sk inquiry, utforskande frågor och omväxlande lyssna och utforska olika frågor som rör olika frågor kring möten och kommunikation och vad som händer inombords. Utgångspunkten är att alla skall jobba tillsammans som både ökar tillit, gemenskap och ger mest spegling i reflektionsövningarna. . Ibland utforskar vi i hel grupp.

Sex grundstenar
Interpersonal Mindful Program bygger på sex grundstenar: Pause, Relax, Open, Listen Deeply, Trust Emerge ,Speak the truth

 • Pausa-Mindfulness, bli medveten om vad som pågår inombords i stunden
 • Slappna av- mjukna kroppen, lugn, stilla acceptans
 • Öppna –acceptera både det inre och det yttre i stunden
 • Lyssna djupt – pausa, stillhet, acceptans av inre reaktioner och låta det klinga av
 • Tillit- tillit till att inte veta, vila i tillit till det förgängliga nuet
 • Tala sanning –Pausa, sakta ner, tala utan reaktivitet

Våren 2020: Start 17/2 2020.
Måndagar 17/2, 24/2, 9/3, 16/3, 23/3, 6/4, 20/4, 27/4.

Halvdag söndag den 15/3 kl 13-17.

Tid: 18-20, första och sista tillfället 18-20.30

Adress: IOGT, Bantorget 5, första våningen, Lund

För närmare vägbeskrivning klicka här…

Parkering: Vid Malmborgs matvaruaffär, ca 400 meter därifrån finns ett parkeringshus.

Förkunskap: Ingen
Det är välkommet med tidigare erfarenhet av mindfulness och meditation.

Pris: 5900 inkl moms för privatpersoner. Företag och organisationer 7900 exkl moms.

Max 24 deltagare.

Kursledare: Katarina Lundblad

Kursansvarig: Elisabet Lee, elisabet@levnu.net, 073-3853643

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR ( originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Katarina är en av två i Sverige som är utbildad lärare i Interpersonel Mindful Program. Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se och har gjort ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT och Mannen med hästarna, Berättelser och reflektioner i mindfulness, självmedkänsla, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.Besvara följande frågor så uppriktigt som möjligt
Detta formulär är konfidentiellt och ingen annan än du själv och ansvarig på LevNU kommer att ta del av svaren. Efter programmets slut raderas samtliga ifyllda formulär

PrivatFöretag


Om du vill ha faktura till annan adress än ovan
Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .