Ulrika Pohjanen 8v Mindful Self Compassion online via skype
Möt  Ulrika Pohjanen, som gått 8v Mindful Self Compassion online via skype

Jag fick på ett än djupare plan komma i kontakt med min inre röst som ”dömer” mig själv och se vad den gör samt känna på värdet av att ”ta hand” om mig själv.

Läs hela intervjun

Vem är du?
Jag heter Ulrika Pohjanen, jobbar med uppdrag inom Human Resources (HR) i projekt och inom linjen samt med individ, grupp och organisationsutveckling och driver eget privat företag librare.se. Min bakgrund är Civilekonom med en Master i Business & Administration och Master i Business Psychology. Jag är utbildad coach, Instruktör i mindfulness, MBSR . Fn är jag i slutskedet i en utbildning till samtalsterapeut.

Vilken kurs har du gått nu senast?
Jag har gått Mindfulness Self Compassion, 8 veckorskurs via skype.

Vad fick du ut av kursen?
Jag fick på ett än djupare plan komma i kontakt med min inre röst som ”dömer” mig själv och se vad den gör samt känna på värdet av att ”ta hand” om mig själv.  Fick en djupare förståelse för hur vi kan ta hand om oss själva och vad det gör rent fysiskt och mentalt. Bra teori kring trygghets -och hotsystemet, hur det fungerar och vad vi kan själva gör för att stanna en negativ tankespiral.

Jag fick också än mer insikt om skam och vad det faktiskt kan vara och hur djupt det kan sitta och vad svårt det är att få fatt i att bli medveten om den och vad den gör med oss. Kursen var ett bra verktyg för att få syn på vad jag behöver än mer. Jag har verkligen användning av den här kursen både privat för mig och i min professionella yrkesroll där jag möter människor hela tiden.

Hur var det att gå en kurs på skype? 
Tycker att det fungerade toppen, lite tekniska problem i början av kursen innan alla kommer in i vad som gäller. Blir personligt även om man inte sitter fysiskt nära varandra. Perfekt då man kan göra den vart man vill och inte behöver förflytta sig fysiskt om man inte vill eller kan.

Ulrika Linse Strömland psykolog vid Lunds universitet
Möt Ulrika Linse Strömland, psykolog vid Lunds universitet, deltagare i Instruktörsutbildning i MindfulnessMindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR

Ulrika upptäckte en ny dimension hos sig själv – med hjälp av Mindfulness.

Läs hela intervjun

Berätta lite om din bakgrund och vad du jobbar med.
– Jag heter Ulrika Linse Strömland och jobbar som psykolog sedan 25 år tillbaka. Jag är också legitimerad psykoterapeut inom KBT, handledarutbildad och specialist i klinisk psykologi. Sedan åtta år jobbar jag på Studenthälsan i Lund.

I mitt arbete förebygger och behandlar jag lindrig-måttlig psykisk ohälsa hos studenter vid Lunds universitet. Jag arbetar mest med de internationella studenterna, men även en del svenska. Arbetet består i psykologisk behandling, gruppverksamhet samt föreläsningar och kurser. Jag handleder också psykologstudenter och en del verksamheter inom Region Skåne, t ex Ungdomsmottagningar och Första Linjens Barnpsykiatri. Tidigare har jag jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin samt utomlands som skolpsykolog på internationella skolor, med barn och föräldrar från hela världen.

Jag förmår lyssna och ta in patientens upplevelser på ett mer aktivt, tålmodigt och genuint vis.

Nyligen gick du vår Instruktörsutbildning i Mindfulness – Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR. Hur har kursen bidragit till ditt yrkesliv?
– Den har hjälpt mig att förhålla mig annorlunda under patientsamtalen. Speciellt till de patienter där det händer mycket i relationen och energin går åt till att förhålla sig till själva situationen. Framförallt allt har jag lärt mig att inför och under dessa möten kunna grunda mig själv. Ibland gör jag en kort övning, till exempel Andrum, men oftast försöker jag bara grunda mig via fötter, sits och andning.

Hur har utbildningen förändrat dig i mötet med andra?
– Jag har fått mer kontakt med mina egna tankar och känslor. Det gör att jag förmår lyssna och ta in patientens upplevelser på ett mer aktivt, tålmodigt och genuint vis. Jag är mer närvarande i samtalet och vågar stanna längre i tystnaden. Jag rusar inte bara vidare till nästa fråga eller försök till lösning. Vanligtvis intervenerar jag mer via känslor och kropp, mindre ofta via tankar, intellekt och huvud. Öppenheten och den ständiga närvaron gör mig stundtals sårbar. Å andra sidan har jag nu sittställning och andning att återvända till som en trygg bas. Det gör att jag kan återfinna känslan av stabilitet och trygghet.

Att vara så intensivt närvarande i varje möte gör mig ibland också tröttare ­– jag tar ju in och upplever mer i varje samtal och har inte samma hjälp av autopilotens färdiga respons. Å andra sidan har jag noterat att jag sparar energi då interventionerna blivit mer genomtänkta och genuina. Jag har också upptäckt att efterarbetet/journalföringen blivit mindre krävande eftersom jag kunnat vara mer närvarande under samtalet. I gruppsituationer, till exempel i handledningssituationer, blir jag inte lika ofta indragen i gruppens energi och processer. Jag kan ta ett steg tillbaka och pendla mellan närhet och distans på ett mer medvetet sätt än tidigare.

Vad har denna personliga utveckling betytt för dig på arbetsplatsen?
Jag upplever att jag förhåller mig annorlunda till stressen och kraven. Genom att grunda mig själv via sittställning och andning vågar jag tydligare ta ställning och uttrycka avvikande åsikter. Jag upplever också att jag har ett val – jag kan gå in och ut ur besvärliga situationer på ett mer medvetet sätt. Förut var jag mer responsiv. Nu stannar jag upp, noterar inre och yttre skeenden och kan därefter välja hur jag vill agera.

Hur har kursen påverkat dig på det privata planet?
– Jag har fått en stundtals bättre kommunikation med min familj. Framförallt med min tonårsson. Vanligtvis reagerar jag på hans agerande med oro, ilska, frustration. Numera stannar jag upp, landar i kontaktpunkterna, stillar mig och förmår agera mer konstruktivt. Det får ofta till följd att jag får en lugnare reaktion tillbaka. Våra samtal har blivit öppnare och mer förutsättningslösa. Jag upplever också att han fått en ökad tillit till mig.

Jag kan ta ett steg tillbaka och pendla mellan närhet och distans på ett mer medvetet sätt än tidigare.

Vilka viktiga insikter tar du med dig?
– Den kanske viktigaste är att jag har upptäckt en ny dimension hos mig själv. Det kräver dock fortsatt mycket träning. Jag ramlar ofta och mycket tillbaka i vanemönster och autopilot.

En annan insikt handlar om timing. Jag gick en 8-veckorskurs i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, för ca sex år sedan. Då var jag inte redo att ta till mig kunskaperna. Jag hade inte samma förståelse och upplevde inte samma sak under övningarna. På den tiden var min tillvaro full till bristningsgränsen och stressnivån så hög att jag omöjligen kunde landa i något överhuvudtaget. För att kunna ta till mig Mindfulness hade jag först behövt plocka bort något annat.

Det är också viktigt att hitta en instruktör som kan förklara på ett sätt som slår an till det egna sättet att förstå och uttrycka sig. Att förklara Mindfulness verbalt – med ord och intellekt – är en svår uppgift, om än ej omöjlig. Mindfulness måste upplevas genom att insikter byggs inifrån och ut, dvs från det egna icke-verbala upplevandet i kropp och känsla, till en mer verbal, språklig förståelse.

Anna Klint 8 v kurs i Mindfulness Skype
Möt Anna deltagare i 8 v kurs i mindfulness via skype

Mina barn har fått en nyfiknare och busigare mamma, min man har fått en gladare fru med mer energi och ”Blixten” har fått en tålmodigare matte.

Läs hela intervjun

Jag heter Anna Klint och är 27 år gammal. Bor i Ätran med min man Kim, våra barn William 8 år Wanessa 6år och så lillebror ”Blixten” som jag brukar gå underbara morgonpromenader med vilket är balsam för min själ.

Jag arbetar sedan flera år på Gekås i Ullared och favoriten är på frukt&grönt – då går jag verkligen in i mig själv. Jag sniffar på kryddorna och sinnena får jobba när jag fyller på färgbad av äpplen, apelsiner och andra nyttigheter…

Sedan tonåren har jag lidit av ”psykisk ohälsa” från och till men aldrig fått hjälp eller tagit itu med det. December 2013 blev jag sjukskriven för utmattningsdepression vilket  blev en vändpunkt i mitt liv. Jag har nu blivit chaufför i mitt eget liv och börjat hitta tillbaka till mig själv.   Under dessa år har jag utbildat mig till Diplomerad Avspännings och Stresspedagog med kognitiv inriktning och skall nu börja läsa till Diplomerad Hälsovägledare.

HUR VAR DET ATT GÅ 8 V KURS I MINDFULNESS VIA SKYPE?
8 veckor kurs i mindfulnessbaserad stressreduktion via skype kan jag varmt rekommendera – för mig som har småbarn och bor en bit ifrån funkade detta sätt bäst. Vi var så nära varandra i gruppen men ändå satt alla hemma på sin favoritplats eller där man för tillfället befann sig. Jag förberedde med ljus och en kopp te för att komma i stämning . Alla som ville fick chans att dela och berätta om sina känslor och upplevelser och vad som hade hänt under veckan. Att gå 8 veckors kursen var för mig väldigt givande och bra för att få rutin och verkligen göra ”läxan” så gott som dagligen… Mindfulness har gett mig otroligt mycket. Först och främst attityderna – att utforska och lära känna vad dessa ord och känslor verkligen betyder för mig.

  • Avstå från att döma och värdera
  • Tålamod
  • Beginners mind/Nyfikenhet
  • Tillit
  • Avstå från att sträva,
  • Tillåtelse och acceptans
  • Släppa taget
  • Och även vänlighet och tacksamhet

Dessa ord och känslor har hjälpt mig att sätt ord på vad jag känner och vill känna. Jag har lärt mig att känna tillit till mig själv och inte hela tiden döma/värdera mig själv eller andra vilket förr har tagit väldigt mycket energi.

Jag har släppt taget om ” min historia” som inte är värt att älta eller lägga någon energi på.   Istället har jag kunnat accepterat läget och börjat släppa taget om minnen och händelser i vänlighet utan att döma mig själv eller andra. Händelser från det förflutna har tidigare gett mig väldigt mycket ångest och det har varit otroligt stressande bara att komma i kontakt med ett minne. Beginners mind/Nyfikenhet har öppnat många nya dörrar och med lite vänlighet kommer man så så långt.

Jag har fått ett helt nytt liv – mindre stress, ångest och prestationsångest.

Jag känner tacksamhet för vad jag har och för vem jag är – tacksamhet till livet.

Nyhetsbrev Intervju LevNU Katarina Lundblad
Möt Stina Dahan deltagare i 8 veckors kurs i Mindful Self Compassion

Självmedkänsla är en superkraft!

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU
Stina Dahan heter jag, utbildad sjukgymnast med stor passion för hur kroppen och det mentala fungerar och hur vi tar hand om oss på bästa sätt. Genom mitt företag, EatMoveLive erbjuder jag föreläsningar, hälsodagar, program för ledare och medarbetare. I år öppnade jag även en yoga och mindfulnesstudio – YogaSati i Limhamn.

HUR KOM DU I KONTAKT MED SJÄLVMEDKÄNSLA
Jag har utövat mindfulness ett par år och blev nyfiken på Self-compassion som det pratas om alltmer. Efter en introduktionskurs med Katarina växte en stark längtan efter att få ge mig själv medkänsla och kunna stå vid min egen sida när jag behöver mig, vilket resulterade i att jag även gick Katarinas 8- veckorsprogram.

HUR ÖVAR DU SJÄLVMEDKÄNSLA I VARDAGEN
Formellt så använder jag Katarinas ljudfiler. Informellt så använder jag de ”verktyg” som jag har lärt mig i situationer som utmanar. Ibland glömmer jag och ibland kommer jag ihåg. Dock finns de där när jag väl blir medveten igen och då förlorar min inre kritiker sin påverkan. Jag kan fylla på med självmedkänsla förebyggande och rehabiliterande och det känns som en superkraft…

VAD HAR DU UPPTÄCKT FÖR EGEN DEL OCH I DITT ARBETE
Att jag är mycket tryggare i mig själv, låter mig själv ta mer plats och litar på de svar jag bär på. Jag har upptäckt att när jag ger mig själv mer kärlek så är det också så mycket enklare att ge andra kärlek, det är starkt!
I mitt arbete så har det inneburit mindre förberedelser för att jag litar på det jag har inom mig. Jag står där jag står med mer tyngd och tillgång till min kunskap/ erfarenhet och medkänsla till personen/ gruppen jag har framför mig.

HUR ARBETAR DU MED SJÄLVMEDKÄNSLA OCH HUR TAS DET EMOT
Jag sprider self-compassion i mina föreläsningar, grupprogram och individuella sessioner. I mina yin yoga klasser guidar jag numera mycket i self-compassion och det flödar enkelt. Jag kan ge mer konkreta förslag på hur man kan växa i sin självkärlek genom de teorier och den praktik jag själv tillämpar. Och jag upplever att det tas emot väl, även om det för en del känns ovant och nytt, så är det solklart att det är något som saknats och behövs.

Jag är tacksam för att vägen visades och att jag tog chansen, inombords är det stabilare, vänligare och varmare och den upplevelsen omfamnar jag med kärlek.

Text och Intervju: Elisabet Lee, lee@kommunikation.se

LevNU Mindfulness intervju Anette
Möt Anette deltagare i 8 veckors kurs i mindfulnessbasserad stressreduktion, MBSR

Om jag vill ha en förändring i mitt liv, måste jag göra annorlunda.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU
Jag heter Anette, är 47 år, gift och har två barn och bor på landet vid Brösarps backar. Med sjuksköterskeutbildning och specialisering inom anestesi i botten, jobbar jag just nu som vårdlärare. Jag är en aktiv person som håller på med flera olika sporter och gillar att resa. Lite typisk för mig är att vad jag än gör, sätter jag höga krav på mig själv.  Och mycket tack vare det, har yoga och mindfulness blivit en självklar del av mitt liv.

HUR KOM DU I KONTAKT MED MINDFULNESS
Jag har kämpat med migrän i många år och tänkte att yoga kanske kunde hjälpa mig. När jag hade gått min första kurs i medicinsk yoga började jag som jag brukar –  fullt ös, åh vad jag gjorde yoga! Så höll jag på i ett halvår tills jag en dag fick en aha-upplevelse och insåg: ”Anette du gör ju inte yoga, du är inte här och nu. Du tänker enbart på resultatet i framtiden.”  Då började jag på riktigt förstå meningen med att vara här och nu. Jag har gått diverse utbildningar i stress, andning, yoga osv, men det var när jag gick min baskurs i Mindfulness för Katarina som något hände med mig. Jag kände en djupare känsla och närvaro. Nu i höst går jag en 8 veckors kurs i mindfulness, mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR för Katarina.

HUR ÖVAR DU MINDFULNESS I VARDAGEN
Jag integrerar mindfulness med Yinyoga. Att få sitta 5 minuter i varje position och bara känna hur det känns idag. Varje dag är en ny dag med nya upplevelser. Jag lyssnar på Katarinas ljudfiler på kvällarna, i bilen osv. Det kan vara en utmaning att hålla i träningen i  vardagen när allt rullar på, men för mig är det helt avgörande för återhämtning och bibehållen hälsa.

VAD HAR DU UPPTÄCKT FÖR EGEN DEL OCH I DITT ARBETE
Sedan jag började med yoga och mindfulness, har jag inte haft migrän på tre år. Det är inte gjort över en natt utan kräver träning och åter träning. Och det går inte om jag gör det med förväntan utan bara med insikten att jag är mina erfarenheter. Med träningen kommer ökad uppmärksamhet som gör det lättare att stanna upp i vardagen, både hemma och på jobbet och bli medveten om vad jag i stunden gör och känner. Mindfulness-attityderna kommer också helt naturligt och blir lättare att omsätta i praktiken.

HUR ARBETAR DU MED MINDFULNESS OCH HUR TAS DET EMOT
Att leva som jag lär, är egentligen det enda jag behöver göra. Att min egen träning är en naturlig del i livet som finns med mig överallt. Att jag kan vara här och nu. Det skapar förtroende, igenkänning och allians. Ibland gör jag mindfulnessövningar med mina elever och de tycker att det är mycket skönt och avslappnade och de känner sig mycket lugnare.

Text och Intervju: Elisabet Lee, lee@kommunikation.se
Foto: Hasse

Tanja Vebster
Möt Tanja Vebster deltagare i Instruktör i Mindfulness

Familjeterapeut och handledare i psykosocialt arbete.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag heter Tanja Vebster socionom och jobbar som familjeterapeut och handledare i psykosocialt arbete i privat regi.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER?
Jag gick MBSR instruktörsutbildning under ht 2017 steg 1 på Sverigehälsan. Hela utbildningen har varit en oerhörd utmaning och en personlig utveckling för mig. Att se på livet bara som det är utan att förändra eller tillägga är något jag kommer att tillämpa i relation till mig själv.

Det handlar mycket om stress, dåliga tankar och press. När jag känner mig stressad och börjar tänka… älta… då försöker jag se på mina bekymmer och negativa tankar på avstånd och stoppa mig själv från att tänka ännu mer dåliga tankar och på så sätt kan jag bli fri och hitta nya tankar och på så sätt kan andra vägar och lösningar komma.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH EV. KUND-, KLIENT ELLER PATIENTARBETE?
I människovårdande yrken har vi så ofta bråttom med att förstå och åtgärde icke-önskade tillstånd. Mindfulness ger en annan ingång med fokus på varandet och mindre görande.

I Klientarbete kommer jag jobba mer med acceptansen av nuet, kroppsskanning och de 7 attityderna.

Text och Intervju: Peter Augustsson, Sverigehälsan

Maria Tholen
Möt Maria Tholén deltagare i Instruktör i Mindfulness

Egen företagare.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag heter Maria och bor i Malmö. Jag har precis startat ett företag som heter mindful milk. Jag kommer att hålla kurser för gravida med inriktning på mindfulness och amning. Stress påverkar amning väldigt negativt genom att stresshormon (adrenalin) blockerar amningshormon (oxytocin) och gör så att mamman inte släpper ifrån sig mjölk. Amningsstatistiken i Sverige sjunker och skåne ligger näst längst ner i statistiken för bebisar som ammar upp till fyra månader. Jag tror att det finns ett samband mellan den ökade stressen i samhället och minskad amning. Därför tror jag att de gravida behöver verktyg för att hantera stressen och då känns mindfulness som ett självklart val. Jag gick själv en MBSR baserad 8 veckors kurs under min andra graviditet och jag kände att det verkligen hjälpte migrera min inre stress. Genom att ha tränat mindfulness under graviditeten kunde jag tillämpa det när min bebis var född. Jag gjorde andningsankaret när jag kände stress under amningssituationer och jag kände då hur mjölken kom. Detta blev en aha upplevelse för mig och något jag vill lära andra mammor. Mindfulnesskurs för gravida med fokus på amning finns inte idag så jag hoppas att jag kan nå ut till de gravida och att de blir intresserade och förstår hur bra mindfulness är.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER?
Jag gick instruktörsutbildning i Mindfulness för Katarina Lundbladh. Kursen var jättebra och jag blev ännu mer övertygad om hur bra mindfulness är vid stresshantering. Jag fick jättemycket bra idéer till kursen jag vill hålla. Det var också väldigt bra för min personliga utveckling och insikt i att jag är mycket i mina tankar och inte så mycket i mina känslor. Icke strävan är också något jag själv måste jobba med. Jag upplever att det efter kursen är mycket lättare att vara i nuet och vara i Mig samt att uppskatta de små sakerna. Jag försöker vara mer uppmärksam på mina känslor. Katarina ställde bra frågor som fick mig att tänka eller rättare sagt känna.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH EV. KUND-, KLIENT ELLER PATIENTARBETE?
För de nyblivna mammorna tror jag också att det är jätteviktigt att de tillåter känna sina känslor för att få en bra anknytning till sin bebis. Att ha vänlighet till sig själv och tillit till kroppen är två jätteviktiga bitar vid amning och även inom mindfulness. Att inte bli stressad över om en amningssituation inte fungerar är viktigt, och att istället försöka se på situationen det med acceptans för att inte stressa upp sig. Om en stund kommer bebisen vilja äta igen och då är det ett nytt ögonblick. Att amma kan också göra ont och att då inte förstärka det genom att spänna sig och försöka trycka undan smärtan kan mindfulness hjälpa genom acceptans och att se på situationen med nyfikenhet istället för oro och stress. När vi är stressade är vi inte i kroppen utan bara i huvudet/tankarna. När det kommer till amningen är det superviktigt att vara i kroppen och inte stänga av den. Vid amning så suger bebisen på bröstet och då går det signaler till hjärnan som säger till kroppen att tillverka och släppa ifrån sig mjölk men om kroppen är avstäng så fungerar inte den processen. Amning är verkligen mindfulness ”att vara uppmärksam med avsikt i ögonblicket. Utan att värdera det.” Jag vet att de nyblivna mammorna kommer ha nytta av mindfulness jag måste bara få dom att inse det också!

Text och Intervju: Peter Augustsson, Sverigehälsan

Salma Lindholm
Möt Salma Lindholm deltagare i Instruktör i Mindfulness

Kurator på Ungdomsmottagningen i Helsingborg.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?

– Mitt namn är Salma Lindholm, jag är 37 år och jag arbetar för närvarande som kurator på Ungdomsmottagningen i Helsingborg. Jag har 12 års erfarenhet av behandlingsarbete bla inom socialtjänst, psykiatri samt skola. Jag är gift och har två döttrar, 8 och 9 år.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER.

– Jag har gått Mindfulnessinstruktörsutbildning baserad på MBSR för Katarina Lundblad på Sverigehälsan i Malmö.

Jag har under utbildningens gång upptäckt tålamodet, förankringen och en fördjupad tillit till mig själv och till livet. Jag har fått träna på att ‘unfold’:a lagringar som jag lagt märke till och utforskat inom mig med Katarinas stöd och guidning. Jag har övat mig på kärleksfullhet och medkänsla med mig själv.

De insikter som jag tagit med mig från utbildningen är bla ‘Mod att gå vilse’, tillit till underlag som alltid bär och andningen som ankare under min livsresa. Attityderna som vi tränat på att förhålla oss utifrån har förtydligat ramarna för en livsbana som jag har stark tilltro till.

Jag har också blivit än mer medveten om och vänlig mot mig själv gällande de självupptäckter som tidigare närde mitt självdömande och motstånd. Jag är i dagsläget mer på det klara med ‘flodens förgänglighet’ och acceptansens och vördnaden inför ‘att det är som det är just i detta ögonblick’.

”En mycket värdefull investering i mig själv och en fascinerande resa som jag varmt kan rekommendera vidare”

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH EV.KUND/KLIENT/ PATIENT ARBETE? INDIVIDUELLT, GRUPP?

Jag har i mitt arbete än mer införlivat medvetenheten om min egen kropp, förnimmelser, känslor och tankar under samtal med besökare, dvs att medvetet stanna i och lyssna även till min egna kropp vilket medfört ett naturligt ökat öppet lyssnande. Jag återvänder ofta till andningsankaret, attytiderna och sittställningen samt utforskar tillsammans med besökaren hens kroppsförnimmelser som väcks, förändras och pågår under samtalets gång.  I vissa fall leder jag besökaren i en mindfulness meditation under samtalet kopplat till det aktuella temat.

Just idag kommer jag och en kollega som också är instruktör att hålla i mindfulnessgrupp för 9 ungdomar mellan 18-23 år på vår arbetsplats.

Jag är tacksam för att ha haft möjligheten att delta i utbildningen med Katarina, en mycket värdefull investering i mig själv och en fascinerande resa som jag varmt kan rekommendera vidare.

Text och Intervju: Peter Augustsson, Sverigehälsan

Åsa Om interpersonell mindfulness
Möt Åsa Viktorsson som gått 8 v kurs i Mindful Interpersonal Program

Psykolog

Läs hela intervjun

”Det viktigaste är den glädje jag kände växa fram varje gång, en stolt”Det viktigaste är den glädje jag kände växa fram varje gång, en stolt glädje”

Jag heter Åsa Viktorsson och arbetar som psykolog på sjukhus inom rehabilitering av personer med långvarig smärta. I arbetet möter jag mycket lidande genom patienternas ord, känslor, kroppar och livssituationer. Många har blivit känsliga och avstängda på samma gång och fått en påverkad självuppfattning.

Vilken kurs har du gått?
Jag har gått 8 veckors Interpersonell mindfulness i Lund, ledd av Katarina.

Vilket är det viktigaste du tar med dig av kursen?
Jag har fått flera viktiga erfarenheter som jag vill lyfta fram. Atmosfären har varit tillåtande och tempo och timing på olika inslag har varit väldigt stödjande för processen. En stark känsla av gemenskap har vuxit fram samtidigt med ett väldigt välfungerande fokus på det egna lyssnandet. Att lyssna på det som blir sagt och upplevt utan vetskap om den andre utanför den pågående situationen. Att lyssna utan kamp. Jag visste inte ens deras namn, en befrielse. Jag mötte många starka känslor och uppfattningar i mig själv och fick möjlighet att hitta förankring i kroppen som går över tidigare meditationserfarenheter.
Det viktigaste är den glädje jag kände växa fram varje gång, en stolt glädje.

Har du användning av kursen privat?
Ofta, dels i olika övningar som jag kan återvända till men särskilt som en varm grundton av kontakt med mig själv. Kanske som en tröst eller nåd?

Har kursen gett dig ett fördjupat förhållningssätt i ditt arbete med patienterna?
Ja, det tycker jag. Särskilt att bromsa upp tillsammans och låta något få klinga utan kommentarer, både det svåra och det starka, och också kunna iaktta hur det växlar tillsammans. Jag har också lärt mig mer om olikheter och värdet av att var och en finner sitt uttryck. Jag har även lättare att lita på våra grundläggande likheter. Vi är alla mycket känsliga.

Susanne Hornstein
Möt Susanne Hörnstein deltagare i Introduktionskurs Mindful Self-Compassion

Enhetschef inom Socialförvaltningen.

Läs hela intervjun

Mitt namn är Susanne Hörnstein och jag arbetar som enhetschef inom Socialförvaltningen. I oktober 2017 deltog jag i kursen Mindful Self-Compassion via Sverigehälsan ledd av Katarina Lundblad. Anledningen till att jag anmälde mig till kursen var att jag ville vidareutveckla den kunskap jag fått genom Mindfulness. Jag är mycket nöjd med de två dagarna, som var fyllda med teori, övningar och tid för reflektion under trygg vägledning av Katarina vars kunskap jag har stort förtroende för.

Att öva upp självmedkänsla ger mig möjlighet att med omtanke ta hand om förnimmelser, tankar och känslor som jag uppmärksammar genom närvaro i det som pågår vare sig det är behagligt eller obehagligt.

Ju mer självkännedom och självmedkänsla jag kan tillägna mig gör att jag, i min roll som enhetschef, kan möta utmaningar och medarbetare på ett tydligt och balanserat sätt.

”Kan varmt rekommendera kursen i Mindful Self-Compassion!”

Kan jag i mitt ledarskap förmedla närvaro och empati, så kommer medarbetarna ha större förutsättningar att i sin tur möta klienterna inom socialtjänsten på samma sätt.

Kan varmt rekommendera kursen Mindful Self-Compassion!

Text och Intervju: Peter Augustsson, Sverigehälsan

Alexandra Palmblad
Möt Alexandra Palmblad deltagare i Introduktionskurs Mindful Self-Compassion

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Mindfulnessinstruktör och egen företagare

Läs hela intervjun

VAD FICK DU UT AV TVÅDAGARSKURSEN? KUNDE DU TA MED DIG NÅGOT KONKRET ATT OMSÄTTA DIREKT I DITT ARBETE EFTER 2 DAGARS KURSEN?
Jag upplevde kursen som väldigt givande. Den erbjöd en god översikt av såväl teori/forskning som upplevelsebaserade övningar och praktiska tips. Men så är Katarina Lundblad också en mycket tilltalande kursledare; kunnig, erfaren och inbjudande.

Jag har redan hunnit använda mig av en hel del av materialet; gjort några av övningar tillsammans med mina patienter exempelvis.

”Katarina Lundblad är en mycket tilltalande kursledare; kunnig, erfaren och inbjudande”

Jag upplever även att den teoretiska bakgrunden var överskådlig och tydligt presenterad; enkel att ta med sig och direkt applicerbar i mitt patientarbete.

HAR DET INNEBURIT NÅGOT NYTT I DITT PATIENT/KLIENTARBETE I DIN ROLL OCH FÖR PATIENTEN?
Den ganska omedelbara reaktionen har varit, hos såväl mina patienter som hos mig, att vi kunnat närma oss svåra känslor på ett mer öppet och vänligt utforskande sätt. Den gemensamma upplevelsen har varit att känslan av lugn och trygghet (hos oss båda) stärkts, vilket erbjudit en grund för att möta/förhålla sig till även svårare affekter. Här upplever jag att MSC är till oerhört god hjälp.

I min roll som psykolog/psykoterapeut där jag, varje dag, möter lidande och starka känslor kan jag känna att inslaget av MSC dessutom ger en form av långsiktigt omhändertagande även av mig.

HAR MSC ÖPPNAT UPP FÖR NÅGON FÖRÄNDRING ÄVEN PRIVAT FÖR DIG?
Som jag ser det är en ökad medkänsla med sig själv något av det viktigaste att kultivera i vår tid. Känslan av otillräcklighet ligger nära till hands när våra högt ställda krav inte uppfylls; detta skapar stress.

MSC innebär, för mig, att vara uppmärksam på mig själv och min självkritik – för den finns ju där – och möta mig själv med ett ökat mått av förståelse, tillåtande och vänlighet. Det skapar också mer av lust och glädje i vardagen; såväl privat som på jobbet.

Text och Intervju: Peter Augustsson, Sverigehälsan

Ulf Eliasson Intervju Baskurs Instruktörskurs i Mindfulness
Möt Ulf Eliasson deltagare i Baskurs och Instruktör i Mindfulness

Behandlare i Järfälla kommun.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag heter Ulf Eliasson och jobbar som behandlare i Järfälla kommun. Jag arbetar med vuxna missbrukare och dess anhöriga i enskilda -, par- och gruppsamtal.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER?
Jag har gått i Sverigehälsans baskurs i Mindfulness vt 2017 och MBSR instruktörsutbildning under ht 2017. Båda utbildningarna har gett mig möjligheten att komma underfund med mig själv och utveckla relationen till mig själv. Att stanna upp under vardagen och reflektera vad som händer i mig själv och omkring mig är en insikt och upptäckt jag har tagit med mig från utbildningarna. De 7 attityderna har gett mig en ny kunskap att förfålla mig till.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH EV. KUND-, KLIENT ELLER PATIENTARBETE?
I mitt klientarbete har Mindfulness skapt större förutsättningar så att utfallet av behandlingsarbete ska fungera bättre för klienten över en längre tid. Alliansen mellan mig och klienten fungerar avsevärt bättre exempelvis efter det att vi tillsammans har genomför ett ”Andrum” innan sessionen börjar.

De 7 attityderna använder jag i behandlingsarbetet för att klienten själv kan lära sig att utforska sitt förhållningssätt mot sig själv och andra.

Jag och min kollega, som också har gått dessa kurser, kommer att under våren starta mindfulnessgrupp för vuxna missbrukare.

Jag är mycket glad över att fått möjligheten att lära och öva mig i mindfulness med Katarina Lundblads guidning och min plan är att utbilda mig vidare inom Sverigehälsans regi.

Text och Intervju: Peter Augustsson, Sverigehälsan

Malin Sparrman Bildterapeut
Möt Malin Sparrman deltagare Identity Oriented Psychotrauma, (IoPT) Individuella Sessioner

Bildterapeut Lomma.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU?
Jag heter Malin Sparrman och arbetar som bildterapeut i Lomma. Intresset för min egen och andras personliga utveckling liksom kärleken för kreativa processer är något som alltid har funnits inom mig och som jag också förenat i mitt arbete som bildterapeut. Därutöver läser jag gärna, sjunger i gospelkör och vill vara i naturen där jag finner både inspiration, ro och kraft.

VAD HAR IoPT GETT DIG PRIVAT OCH PROFESSIONELLT?
Som terapeut tycker jag det är självklart att jobba med mina egna mönster och beteenden, om jag ska kunna hjälpa andra med dessa saker. Här har jag funnit IoPT helt unikt i sin användbarhet. Metoden innebär en fantastisk möjlighet att frigöra sig själv och sin egen energi på det mest effektiva sätt. Med IoPT har jag kunnat se mönster som grundat sig i omedveten insnärjdhet, vilket är omöjligt att komma åt med t ex samtalsterapi.

Jag har fått hjälp att se och förstå känslomässiga bindningar som funnits i min familj under flera generationer. Med den klarheten har det kommit helande och inre förändring liksom en vidare förståelse och ödmjukhet för människans komplexitet, något jag har nytta av både när jag jobbar och i livet för övrigt.

I sessionerna med Katarina har jag vilat tryggt i respektfullhet och värdighet. Jag fick precis det stöd och den vägledning jag behövde för att våga ge mig in i de sårbara processer det kan innebär att blottlägga det omedvetna. Det har stärkt mig i min vägledning av andra och inspirerat mig mycket som bildterapeut där jag arbetar med liknande processer som i IoPT.

MalinMaria Sparrman
Kurser för grupper i frigörande måleri individuella sessioner i Bildterapi
Holistic Lifestyle, Lomma
0735-997739, malin@holisticlifestyle.se

Text och intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

Pernilla Intervju Mindful Self Compassion MSC
Möt Pernilla deltagare 8 veckors kurs i Mindful Self Compassion MSC

Självmedkänsla är en omfamnande, tillåtande, förlåtande vinge.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU
Jag heter Pernilla, är utbildad socionom och jobbar som sjukhuskurator. Frågor som rör vår existens och läkande har alltid intresserat mig.

HUR KOM DU I KONTAKT MED SJÄLVMEDKÄNSLA
Mindfulness kom in i mitt liv för tio år sedan då jag hade det tufft i arbetslivet samtidigt som jag var mamma till två små tjejer födda relativt tätt inpå varandra. Mindfulness hjälpte mig att förankra mig i min kropp och i min vardag. Självmedkänsla var en naturlig fortsättning på mindfulness och något av en saknad pusselbit.

HUR ÖVAR DU SJÄLVMEDKÄNSLA I VARDAGEN
Självmedkänsla har blivit en omfamnande, tillåtande, förlåtande vinge som bär mig genom dagen. När livet skälver och utmanar i det lilla såväl som i det stora, leder självmedkänslan mig hem till den trygga och tillåtande plats i mitt inre där jag kan andas ut och fylla min brunn.

VAD HAR DU UPPTÄCKT FÖR EGEN DEL OCH I DITT ARBETE
När jag hyser medkänsla med mig själv, är det så mycket lättare att möta människor i kris och utsatta livssituationer med medkänsla. Jag ser det som ett inre odlande som fortgår dag för dag. MSC har gjort mig mer uppmärksam på min kropps signaler och på mina behov. För mig har självmedkänsla bidragit till en ökad känsla av meningsfullhet och förhöjd livsglädje. Kan jag sprida frön av medkänsla i min vardag är jag innerligt tacksam.

HUR ARBETAR DU MED SJÄLVMEDKÄNSLA OCH HUR TAS DET EMOT
Det medkännande förhållningssättet är en stor tillgång i mitt arbete. Jag möter människor som har drabbats av sjukdom, vilket för många innebär ett överaktiverat hot- och stresspåslag, ofta med upplevelsen av ensamhet och isolering. Genom att öka förståelsen för det allmänmänskliga i lidandet, kan känslan av samhörighet istället för isolering, växa fram. Validerandet i MSC ser jag som djupt läkande, och att få vara delaktig i att stödja patienter mot en ökad inre trygghet, tillit och egenomsorg är den rikaste av gåvor.

Text och intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

Harriet Intervju Mindful Self Compassion MSC LevNU
Möt Harriet deltagare i 8 veckors kurs i Mindful Self Compassion MSC

Självmedkänsla särskilt viktig för högkänsliga

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU?

Jag heter Harriet och jag föreläser och håller kurser om personlighetsdraget högkänslighet. Jag är utbildad lärare och folkhälsovetare och har ett eget företag, Inspirationskompaniet.

HUR KOM DU I KONTAKT MED SJÄLVMEDKÄNSLA

Det var när jag tränade basal kroppskännedom som fysioterapeuten berättade om självmedkänsla. Jag började läsa böcker i ämnet, vilket gav mig mycket igenkänning och övertygelse om att självmedkänsla skulle kunna göra positiv skillnad i mitt liv. Ändå var det svårt för mig att på egen hand komma igång med övningarna regelbundet i vardagen.

HUR ÖVAR DU SJÄLVMEDKÄNSLA I VARDAGEN?

På kursen har jag fått hjälp med att komma bort från det intellektuella, som jag lätt hamnar i, och in i känslan. Nu är det lättare för mig att prioritera övningarna och meditationerna.

VAD HAR DU UPPTÄCKT FÖR EGEN DEL OCH I DITT ARBETE?

Det jag framför allt har upptäckt för egen del, är att jag kan hjälpa mig själv att hitta tillbaka till lugnet när jag blir mycket upprörd. Jag har också stor nytta av att påminna mig om att det är mänskligt med fel, brister och misstag. Då behöver jag inte dra mig undan och skämmas som jag gjorde tidigare, utan kan vara snäll och förstående mot mig själv.

HUR ARBETAR DU MED SJÄLVMEDKÄNSLA OCH HUR TAS DET EMOT?

Många högkänsliga personer är mycket samvetsgranna och måna om att alltid göra sitt bästa. De tycker ofta att det är svårt att säga nej till andra, och ställer höga krav på sig själva. Det gör att de lätt blir överstimulerade och stressade. Därför tror jag att självmedkänsla är särskilt viktig för högkänsliga.

Än så länge har jag bara berättat om självmedkänsla på mina kurser och föreläsningar. Det tas ofta emot med nyfikenhet. Framöver hoppas jag att jag kan integrera även praktiska övningar i min undervisning.

Text och intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

Mattias Borg
Möt Mattias deltagare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR

Genom att öva mindfulness trivs jag helt enkelt mer med mig själv och min situation

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU

Jag är utbildad civilingenjör, disputerat i fysik och numera biträdande lektor i Nano elektronik vid LTH. Jag bor i Lund med min familj och på fritiden tycker jag om att fixa i trädgården eller med huset, spela sällskapsspel och äta/dricka gott med vänner.

HUR KOM DU I KONTAKT MED MINDFULNESS

Via min fru Julia som gick en kurs i höstas. Nu bestämde vi oss för att gå kursen tillsammans, både för att vi var nyfikna på Mindfulness, men också för att vi ville göra något sådant tillsammans.

HUR ÖVAR DU MINDFULNESS I VARDAGEN

Jag har ett relativt stressigt arbete där fokus är på hjärnaktivitet snarare än på kroppsaktivitet. Mindfulness har hjälpt mig att återkoppla till min kropp när stressnivån stegras. Då brukar jag flytta iväg stolen från skrivbordet, ta ett djupt andetag och göra en kroppscanning. Dessutom brukar jag, när jag är i en vacker miljö, t.ex. i en park eller i trädgården, stanna upp och i detalj studera min omgivning; färger, strukturer, ljud. Det får mig att uppskatta nuet på ett helt nytt sätt. Jag fokuserar på att inte dras iväg av allt som händer eller ska göras. Med det kommer bättre självmedkänsla, till exempel ”det är ok att du inte hinner med det här idag”, ”det är ok att du inte mår bra idag” etc.

VAD HAR DU UPPTÄCKT

Jag upplever att genom att öva mindfulness så blir min stresstålighet bättre och med det även mitt humör. Jag trivs helt enkelt mer med mig själv och min situation. Det är förstås inte alltid enkelt, men även svåra dagar upplever jag att övningarna åtminstone ger lindring och hjälp.

Text och intervju: Elisabet Lee, info@leekommunikation.se

Intervju Angelica
Möt Angelica deltagare i Instruktör i Mindfulness och Baskurs

“Ganska snart upptäckte jag att mindfulness, kanske framförallt, var värdefullt för mig som människa och inte bara som yrkesperson.”

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag heter Angelica och arbetar som kurator på Reumatologimottagningen i Lund.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER?
Jag har gått instruktörsutbildningen i mindfulness vintern 2017/2018. Dessförinnan har jag våren 2017 gått Baskursen i mindfulness – acceptans och medveten närvaro. Bägge kurserna för Katarina Lundblad.

När jag började första utbildningen hade jag ingen erfarenhet av mindfulness. Jag hade inställningen att det skulle användas i arbetet, av mig som kurator. Ganska snart upptäckte jag att mindfulness, kanske framförallt, var värdefullt för mig som människa och inte bara som yrkesperson. För mig blev kursen en större utmaning än jag tänkte mig. Det var nytt för mig att ha fokus på mig själv på det sättet, att kunna känna/uppleva och tillåta det som är utan att döma. Jag upplever att kursen har lett till ökad medvetenhet om mig själv och en möjlighet att träna på att möta mig själv med mer vänlighet. Jag tror att det jag har med mig från kurserna kommer kunna vara till stor hjälp i mitt arbete. Dels genom att jag kan hjälpa patienterna att använda sig av mindfulness, men även att det påverkar själva mötet med patienterna. Att jag kan vara ännu mer medveten och närvarande i det som sker i mötet.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH EV. KUND-, KLIENT ELLER PATIENTARBETE?
En erfarenhet jag tar med mig är att mindfulnessövningarna i sig faktiskt inte alltid är så lätta, men att attityderna kan hjälpa en att möta det som kanske känns svårt. Jag tror att ”de 7 attityderna” och vänlighet mot sig själv kommer följa med mig i mitt arbete. Jag tror att de patienter jag möter som bla har bekymmer med smärta och trötthet kommer kunna ha nytta av detta. Acceptans; ”kan det få vara som det är just nu eftersom det redan är så?” tycker jag är en befriande inställning. Jag tror att de olika övningarna ex kroppscanning, behagliga/obehagliga upplevelser, andningsankaret, yoga osv kommer kunna vara en hjälp för patienterna att ta hand om sig i sin sjukdom.

Intervju: Sverigehälsan

Möt Maria kursdeltagare i orienteringskurs i Mindful Self Compassion.
Möt Maria deltagare i Orienteringskurs i Mindful Self Compassion

Skillnaden på empati och medkänsla tog mig på sängen och slungade mig rätt in i insikten var all min energi går åt. Jag är så empatisk att jag inte har någon ork till självmedkänsla…

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED? VAR?
Jag är en nyfiken entreprenör som har dåligt med tålamod för stillastående verksamheter/individer. Jag är 44 år, har en smart snart sju år gammal kille och arbetar med inflytandefrågor för personer med psykisk ohälsa och deras nätverk. Är anställd som BISAM – Brukarinflytandesamordnare av Ystad kommun, och verkar i de fem kommunerna SJYSST – Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Skurup, Tomelilla.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT, FÖR VEM OCH VAD TAR DU MED DIG? INSIKTER, UPPTÄCKTER.
Jag gick Mindful SelfCompassion för Katrina Lundblad i våras. Den stora insikten blev när jag kom på att ”Jag måste tro på det jag känner”. Att minska min dömande sida, stärka min självmedkänsla genom att lyssna på mitt självmedkännande jag. Skillnaden på empati och medkänsla tog mig på sängen och slungade mig rätt in i insikten var all min energi går åt. Jag är så empatisk att jag inte har någon ork till självmedkänsla…..

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH HUR TÄNKER DU/ANVÄNDER DET I EV. KUND/KLIENT/PATIENT ARBETE?
Framförallt konsten att lyssna utan att känna empati och att jag måste lösa situationen som personen hamnat i. Att jag kan lyssna aktivt utan att analysera allt som sägs. Att ”slippa prata” och bara vara insåg jag tydigt nu att när jag har den rollen i mitt arbete så trivs jag och kan prestera. Jag kan också då vara mer tydlig i det jag vill förmedla till övriga.

Jag har redan börjat planera för att lyfta in Self Compassion som en del av våra kommande återhämtningsutbildningar som är både för brukare, anhöriga, personal, ja, vem som. Det känns så självklart nu att vi måste börja med oss själva innan vi kan stötta andra. Jag har sagt det i jobbet förut, men när jag satt/låg i övningarna på kursen insåg jag att jo, det ÄR så vi måste jobba.

Intervju: Sverigehälsan

Eva intervju
Möt Eva deltagare i Orienteringskurs i Mindful Self Compassion

Är så tacksam att jag hittat Mindful Self-Compassion, vilket känns som en saknad pusselbit såväl i mitt yrkesutövande som privat.

Läs hela intervjun

Jag är Eva, socionom med lång erfarenhet av socialt arbete, främst inom Socialtjänsten. Efter många utmanande men också roliga år inom framförallt familjehemsvård och barnavårdsutredningar, började jag min nuvarande hittills mest inspirerande anställning som projektledare för ett ESF-projekt inom Svenska Kyrkan. Projektet vänder sig till personer i behov av rehabilitering/arbetsträning för att de så småningom åter ska kunna närma sig arbetsmarknad/utbildning.

Att möta människor i behov av återhämtning, kräver lyhördhet, medkänsla och en förmåga att stötta och stärka. Dessa kvalitéer tycker jag mig besitta i relation till andra men har svårare när det gäller mig själv. Har länge varit intresserad av personlig utveckling och har utövat yoga och meditation under många år. Har också varit i kontakt med mindfulness. Mindful selfcompassion var däremot något nytt för mig.

Intellektuellt har jag varit medveten om vikten av att ta hand om sig själv speciellt inom människovårdande yrken och tror också att jag tillägnat mig en del värdefulla verktyg genom kurser, grupper och egna samtal. Något som jag ändå saknat är vänligheten och ett ickedömande förhållningssätt i förhållande till mig själv, något som delvis bidragit till svår utmattning för ett par år sedan.

Är så tacksam att jag hittat Mindful Self-Compassion, vilket känns som en saknad pusselbit såväl i mitt yrkesutövande som privat. Att verkligen våga utforska egna känslor och att utöva medkänsla gentemot mig själv känns nytt och viktigt. Att låta den ofta närvarande kritiska, dömande rösten ta mindre plats är en utmaning. Två dagars orienterings kurs i Mindful Self-Compassion har gett mig hopp, medkänsla, acceptans och inte minst värdefulla praktiska övningar, något jag kommer bära med mig och förmedla vidare i mitt dagliga arbete som ledare, samtalspartner och medmänniska.

Intervju: Sverigehälsan

Malin Friman
Möt Malin Friman deltagare i Instruktör i Mindfulness

Framförallt tar jag med mig en djupare förståelse för min egen personliga utveckling inom mindfulness och hur betydelsefullt det är att jag som instruktör själv kan erfara och uppleva.

Läs hela intervjun

VEM ÄR DU OCH VAD JOBBAR DU MED?
Mitt namn är Malin Friman och jag läser till Arbetsterapeut på Lunds Universitet. Jag tar examen i juni 2019.

VILKEN KURS HAR DU GÅTT?
Jag går kursen Instruktör i Mindfulness – Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) på Sverigehälsan i Malmö.

VILKA ERFARENHETER TAR DU MED DIG FRÅN KURSEN FÖR EGEN DEL OCH HUR ANVÄNDER DU MINDFULNESS VID PATIENTARBETE INDIVIDUELLT OCH I GRUPP?
Från kursen tar jag med mig många nya erfarenheter och fler tror jag att det lär bli innan kursen är slut.
Framförallt tar jag med mig en djupare förståelse och engagemang för min egen personliga utveckling inom mindfulness och hur betydelsefullt det är att jag som instruktör själv kan erfara och uppleva. I mindfulness måste vi först uppleva för att förstå och därför är det viktigt att jag som instruktör har trygghet och tillit till, och i, mitt eget mindfulnessutövande. Denna trygghet och tillit har jag utforskat, förstärkt och anknutit till på ett djupare plan under kursen.

Jag tar också med mig många givande och utvecklande samtal med de andra kursdeltagarna och med kursledaren Katarina. Att utöva mindfulness i grupp är väldigt värdefullt då vi tillsammans delar en känsla av tillhörighet, trygghet, förståelse och vänskap. Dessa möten har hjälpt mig att utvecklas både som person och som instruktör.

I mitt framtida arbete som Arbetsterapeut och Mindfulnessinstruktör hoppas jag kunna använda mina erfarenheter från kursen i både det individuella patientarbetet samt hålla i mindfulnessgrupper. Inom arbetsterapi ser vi till helheten, där individ, aktivitet och miljö tillsammans i samspel utgör aktivitetsutförandet. Mindfulness, medveten närvaro, tycker jag är så viktigt för hur vi uppfattar vårt aktivitetsutförande. Om en person kan vara mer närvarande i sina dagliga aktiviteter, som sker i en unik kontext, kan detta ha stor betydelse för individens vardag avseende bland annat upplevelse av hälsa, mening och engagemang. Kursen har gett mig djupare förståelse för hur jag kan bemöta personer på ett mer närvarande, medkännande och empatiskt sätt, samtidigt som jag också finns där för mig själv.

Senare i kursen kommer vi lära oss mer om olika verktyg och redskap som är värdefulla i arbetet som mindfulnessinstruktör.

Jag ser verkligen framemot att fortsätta min utveckling.

Intervju: Sverigehälsan

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .