Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Metoden bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, kärleksfull vänlighet, medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning. Mindful Self Compassion passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self har goda effekter vid oro,ångest, nedstämdhet, prestationsångest, vid relationsproblem dålig självkänsla, självkritik och stress.
Forskning visar att Mindful Self Compassion, självmedkänsla gynnar återhämtning, resiliens, inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.
Läs mer: Center for mindful self compassion www.centerformsc.org
Baskurs MSC

Baskurs i
Mindful Self-Compassion,
Självmedkänsla 2 dagar

Utbildning för dig som vill få kunskaper och praktiska verktyg i att möta och bemöta svåra känslor som skam, självkritik och otillräcklighet hos dig och dina klienter. Att utveckla motståndskraft och utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet

Förkunskap: Ingen

Datum: 10-11/11 Malmö. NYHET! På distans online
Stockholm: 4-5/5 2021.

I samarbete med Sverigehälsan

Intervju - Vad är Självmedkänsla, Mindful Self Compassion?
Intervju med Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Mindful Self Compassion kan beskrivas som ett varmhjärtat sätt att möta oss själva när det är utmanande och svårt. Metoden har sin utgångspunkt i modern hjärnforskning och bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, compassion och kärleksfull vänlighet med inslag av anknytningsteori. Det ger oss mod att se våra mänskliga tillkortakommanden, att motivera oss med självmedkänsla istället för kritik och att möta oss själva och andra med värme och omsorg. Självmedkänsla är en inre resurs som kan kultiveras och stärkas.När vi kritiserar oss själva uppfattar hjärnan det som ett hot vilket ger ett stresspåslag som aktiverar våra överlevnadsstrategier. Självkritik har tydliga samband med stress och psykisk ohälsa. Mindful Self Compassion är en inbjudan till en mer stöttande och vänlig inställning till sig själv.

Kristin Neff, psykologiprofessor och en av grundarna till Mindful Self Compassion, Självmedkänsla ger denna förklaring:

”Att när vi lider, ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon vi verkligen älskar”.

Hon nämner tre komponenter i Självmedkänsla:

Allmänmänskligt
Vetskapen om att svårigheter och motgångar är något som drabbar alla människor.

Kärleksfull vänlighet
övning i att känna värme och förståelse för sig själv när man har det svårt.

Mindfulness
Övning i att se svårigheter utan att översköljas av dem. Att varken stänga av svåra känslor eller att dränkas av dem.

Hur skiljer sig detta från Mindfulness?
I mindfulness fokuserar vi främst på att vara medvetet närvarande i nuet med tankar, känslor och kroppsförnimmelser och i självmedkänsla fokuserar vi främst på hur vi relaterar till oss själva när vi har det utmanande. Mindfulness gör oss medvetna om vår smärta och stress så att vi har möjlighet att välja att möta oss själva med värme, medkänsla och kärleksfullhet.

Andra saker man lär sig i kursen?
Du lär dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik, hantera svåra känslor – egna och andras, och att möta och hantera svåra och problematiska relationer. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, tillit, trygghet och välbefinnande i livet.

Intervju med 3 socionomer från Stadsmissionen som gått kursen
Kroppen vill oss väl och försöker i alla stunder visa oss vad vi behöver

Vi heter Elsa Stenström, Josefine Lindegren, Maria Svalander och jobbar alla tre som Kuratorer på Unga forum, Stadsmissionen i Göteborg. Vi har gått Sverigehälsans grundutbildning i Mindful Self Compassion. Ingen av oss hade egentligen någon relation till Mindful Self Compassion innan vi kom till Sverigehälsan, vi hade läst delar ur Compassioneffekten av Kristina Andersson och pratat kring att detta är ett viktigt förhållningssätt inom socialt arbete, men inget vi egentligen jobbat mer med.

Utbildningen var mycket givande! Vi var alla tre lite frågande innan vad detta egentligen skulle innebära, men ville våga och satsa på att detta skulle ge oss nya insikter som vi behövde för vårt arbete. Själva kursen är ju upplevelsebaserad med mer fokus på övningar än teori vilket vi tyckte passade ämnet väl. Det var för oss både mycket nytt men även mycket som likande annat vi har läst eller arbetat med, vilket gav en bra helhetskänsla.

 

Efter att ha gått utbildningen har vi har framförallt haft mer ingående diskussioner om hur vi blir påverkade av vårt arbete och de människor vi möter. Vi försöker och kommer fortsätta försöka ha stunder med gemensamma andningsövningar innan vissa aktiviteter för att få landa och hitta in i kroppen. Ett bra ”knep” som vi pratat mycket om är just att hitta tillbaka till andningen när det uppstår situationer som på något sätt känns svåra och på så sätt ge sig själv en bättre chans att hålla lugnet och närvaron.

MSC har hjälpt oss att hålla ett fokus som handlar om att vi måste ha tid och vilja att ta hand om oss själva och inte enbart alla andra. Att sluta kämpa mot kroppens signaler, att kroppen vill oss väl och försöker i alla stunder visa oss vad vi behöver. Vi tror att de flesta som jobbar med någon form av socialt arbete behöver hitta sätt och strategier att ta hand om allt som en får till sig, alla människoöden en blir delaktig i. Detta för att vi ska hålla i längden och inte samla på oss mer och mer av andras känslor och bekymmer tills de står oss upp i halsen. MSC kan verkligen vara en metod för detta, att kunna hjälpa sig själv till mer förståelse för sina reaktioner och känslor, men också ett sätt att hitta vänligheten mot sig själv som är så viktigt.

Vår utbildning i Mindful Self Compassion – självmedkänsla – riktar sig till dig som redan idag arbetar med samtal och människors utveckling och hälsa. Det kan vara inom exempelvis samtalsterapi, företagshälsovård, på vårdcentral, inom psykiatrin eller med socialt behandlingsarbete. Jobbar du med mindfuless är Mindful Self Compassion passande att komplettera med. Det är användbart för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra människor.

DELTAGARRÖST, klicka här…

Utbildningen ger dig

 • grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem
 • verktyg för att förebygga empatiutmattning, reglera svåra känslor med ökad tillit och att möta dig själv med värme och medkänsla i vardagen och på jobbet
 • ökad förståelse för kopplingen mellan känslor, tankar och fysiologi. Du lär dig arbeta och sätta ord på svåra känslor som skam, självkritik, prestationsångest och otillräcklighet
 • övning på att stanna i närvaro med oss själva när vi möter andra, i syfte att fördjupa lyssnandet och alliansen
 • förståelse för hur du motiverar dig själv med vänlighet och medkännande istället för självkritik
 • kunskap i att utveckla motståndskraft och återhämtning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med människors utveckling och hälsa, inom till exempel samtalsterapi, primärvård, psykiatri, socialt behandlingsarbete eller inom pedagogiskt inriktat arbete. Utbildningen är användbar för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra.

I kursen ingår:

 • verktyg för att förebygga vårdgivartrötthet, empatiutmattning
 • att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik
 • verktyg för att reglera svåra känslor med ökad tillit
 • att förstå och sätta ord på känslor och tankar (mentalisering)
 • att hantera utmanande relationer, både gamla och nya
 • grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem
 • att utveckla motståndskraft och återhämtning

 

Vad kan Mindful Self Compassion ge dig?

Forskning i självmedkänsla har bland annat skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskningen visar att självmedkänsla gynnar både motivation, motståndskraft, återhämtning och välbefinnande. Rädslan för att misslyckas minskar och vi blir mer villiga att försöka igen.

Du får praktiska verktyg att använda i möten med patienter/klienter/brukare och medarbetare. Vi övar oss i att stanna i närvaro med oss själva när vi möter andra, vilket fördjupar lyssnandet och alliansen. Utbildningen är användbar i yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra.

Självmedkänsla påverkar vår motivation och bidrar till ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat. Med ökad trygghet ökar vår känsla av gemenskap, kreativitet och arbetsglädje. Självmedkänsla hjälper dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik, och att hantera svåra känslor samt svåra och problematiska relationer.

Kurslängd: 2 dagar

Kurser 2020
Malmö: 28-29/4 2020 samt 10-11/11

Kurser 2021
Stockholm: 4-5/5

Plats: Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3 i Malmö

Pris: 4 800 kr inkl. moms. (för företag exkl. moms)

Litteratur: Mindful Self-Compassion : Så bygger du inre styrka och hållbarhet med själv (2019) – Kristin NeffChristopher Germer

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

För mer information: Sverigehälsan, 0200-89 77 89, info@sverigehalsan.se eller gå in på Sverigehälsans hemsida, www.sverigehalsan.se

Katarina Lundblad leder utbildningen i Malmö och Stockholm. Katarina är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, certifierad lärare i MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Hon har grundläggande psykoterapiutbildning, är lärare i Mindful Self-Compassion (MSC) och Interpersonal Mindful Program, utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi och Mindful Eating och har omfattande erfarenhet av att utbilda och leda grupper. Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar har Katarina bland annat skrivit flera böcker. Läs mer om Katarina här.

Podd

Närvaropodden

Artiklar

Agneta Lagercrantz i Modern Psykologi

Frustrationen av att inte räcka till är gigantisk – SVD

Ny metod lättar det dåliga samvetet hos vårdpersonal – SVD

Att inte hinna med sliter ont på min själ – SVD

Odla din självmedkänsla – Modern Psykologi

Självmedkänsla för chefer och ledare – Arbetsliv

Självmedkänsla gör att chefen orkar – Prevent

Chefer behöver kunna styra sin empati – Prevent

Mindful Self-Compassion – Introduktion i självmedkänsla

Därför behöver vårdgivare professionella och privata Mindful Self Compassion – Huffington Post

Medkänsla och Empati är inte samma sak – Forskning & Framsteg

De vill få oss att sluta hacka på oss själva, DN

Vad är självmedkänsla – SVD

Vara snäll mot sig själv, ett sätt att bli klok – SVD

Medkänsla minskar stressen som anhörig – SVD

Compassion not soft skill – Institute for Mindful Leadership

Forskningsartiklar

A Pilo Study and Randomized Controlled Trial of the Mindful Self-Compassion Program

Self-Compassion in Clinica Practice

Kristin Neffs hemsida med mycket forskning, se länk www.self-compassion.org

Hemsida: center for mindful selfcompassion www.centerformsc.org

Boktips:
The Mindful Path to Self-Compassion Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions Christopher Germer, PhD

Self-Compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind Kristin Neff, PhD

The power of self-compassion, Mary Weldford, Paul Gilbert

Självmedkänsla : hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra av Agneta Lagercrantz

Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson Sofia Viotti

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .