LevNU Mindfulness Katarina Lundblad

LevNU erbjuder skräddarsydda utbildningar, föreläsningar och handledning för arbetsplatser samt håller kurser, resor och retreater i mindfulness.

Kurser: Vi utbildar på alla nivåer, från grundkurser till avancerade instruktörsutbildningar, i egen regi och i samarbeten:
Mindfulness/MBSR
Mindful Self-Compassion MSC
Relationell mindfulness
Mindful Eating.

Terapi: Samtalsterapi på integrativ grund, Traumaterapi, individuellt och i grupp.

Handledning: Implementering av mindfulness i terapeutiskt arbete för grupp/individ.

Katarina Lundblad
LevNu drivs av Katarina Lundblad och hennes personliga längtan efter inre frihet och autenticitet, längtan efter att möta sig själv, andra människor och livet utifrån hjärtats öppenhet och acceptans. Det har varit en livslång resa och utveckling som också varit grunden för hennes omfattande professionella kompetens och erfarenhet. Tillsammans kommer det till uttryck i ett unikt och mycket uppskattat arbetssätt. Signum för Katarinas arbete är hennes klarsynta, intuitiva förmåga att fånga de avgörande ögonblicken som kan öppna upp för djupare insikt och förändring.

Terapeut och certifierad MBSR-lärare
Till utbildningen är Katarina socionom med pågående steg 2 i psykoterapiutbildning. Hon är en av fyra i Sverige som är godkänd certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, USA. Hon är även lärare i Mindful Self-Compassion, MSC, Interpersonal Mindfulness Program (IMP) och Mindful Eating samt är certifierad traumaterapeut.

Uppdrag, utbildningar, handledning, retreater
Katarina kom i kontakt med meditation under 1980-talet och har i mer än 15 år undervisat MBSR i egen regi såväl som på olika utbildningsinstitut. Hon utbildar mindfulnessinstruktörer och är lärare på psykoterapi- och chefsutbildningar. Vidare har hon handledningsuppdrag inom socialförvaltning, sjuk vård och psykiatri. Genom åren har Katarina även lett ett stort antal utbildningar och retreater både i Sverige och utomlands, samt har flitigt anlitats av företag och organisationer. Katarina har också gedigen kompetens i klinisk tillämpning av mindfulness både i grupp och individuellt, från anställningar såväl som uppdrag inom psykiatrin.

Böcker
Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit en rad böcker: Fri från Stress med mindfulness, 99 Berättelser, Mindful Eating, ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT och Mannen med hästarna, berättelser och metaforer i mindfulness, självmedkänsla, KBT.

MER OM LevNU

Lev NU
Katarina Lundblad
tel: 070-2012310
info@levnu.net

F-skattsedel finns Organisationsnummer: 590318-3308

Akademisk utbildning

 • Psykoterapeutprogrammet, Lunds universitet, pågående
 • Socionomprogrammet, Socialhögskolan, Lund

Mindfulness/MBSR, MBKT

Lärarcertifiering i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, från Center for Mindfulness, USA, utförd av dr Saki Santorelli, 2017. Utbildningen omfattade följande:

 • Obligatorisk 8-veckorskurs i MBSR.
 • MBSR, Practicum, 9 dgr, Florence Meleo-Meyer, 2010.
 • Teacher Development Intensive , 8-dgr, Florence Meleo-Meyer och Melissa Blacker, 2011.
 • Handledning under arbetet med egna 8-veckors MBSR-grupper (10 st), Florence Meleo-Meyer vid CFM, USA, 2010-2015.
 • 4 tysta retreater à 10 dagar ledda av godkända lärare i MBSR.
 • Certifieringsprocess med bl a video – ljudfilsinspelningar, framställan av kursmaterial, elevutvärderingar, utlåtande av mentor och kollegor.

Övrigt Mindfulness, MBSR, MBKT
2 dgr Anxiety and mindfulness, MBSR John Katab Zinn.
9 dagars retreat Jon Kabat Zinn, John Teasdale och Christina Feldman.
MBSR in Medicine, 7-Day Professional Trainig, Jon Kabat Zinn och Saki Santorelli.
6 dgr MBKT Antonia Bundman.
6 dgr MBSR Andreis Kroese.

Mindful Self-Compassion

 • 2-Day MSC Core Training, 2017, Christopher Germer och Camilla Sköld.
 • MSC 5-Day Teacher Training, 2016, Steven D Hickman och Christine Brähler.
 • MSC 8-Week Training Program, 2015, Hampus Lund Åberg.
 • MSC 5-Day Training, 2015, Christopher Germer och Christine Brähler.
 • Metta and Insight Dialouge, Gregory Kramer

Relationell mindfulness

 • Interpersonal Mindfulness Teacher Training, 7 dgr, Florence Meleo Meyer och Phyllis Hicks 2015.

Mindful Eating

 • Mindful eating-Councious Living, Jan Chozen Bays, Char Wilkins
 • MB-EAT, Mindfulness Baserad Eating Awareness, 10 dagars lärarutbildning, Prof Jean Kristaller.

Psykoterapi

 • Psykoterapeutprogrammet, Lunds universitet, pågående.
 • Kognitiv psykoterapi steg 1, Cognio.
 • MBKT, Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, 6 dgr Antonia Sumbundo.
 • Orienterande utbildning i Kognitiv psykoterapi, 5 dgr, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi.
 • Dialektisk beteendeterapi, DBT, 8 dgr, Psykolog EM AB, Elizabeth Malmquist, Ass Professor Alan Fuzetti.

Traumaterapi

 • 3×1-Year Advanced Training in Psychotraumatheory and therapy with Dr in Psychology Franz Ruppert, 2013 -2014 and 2015-2016, 2017-2018. Varje utbildningsår omfattar 5 moduler om 15 dgr motsvarande 100 timmar.
 • TRE, Traumatic Release Exercises, David Bercelli.

Kroppsterapi

 • Basal Kroppskännedom 5 dagar, Institutet för basal kroppskännedom.
 • Kinesiologi, USA, Lärarutbildning steg 1-5.

Övrigt

 • Associated Certified Coach, 15 dgr, CTI.
 • Motiverande samtal, MI, 3 dgr, Liria Ortiz.

Urval av uppdrag:

Kommuner och landsting
Kristianstads kommun, workshop i Mindful Self-Compassion och empatitrötthet.
Reumatologen föreläsning, utbildning av personal.
Allmän Psyk Ängelholm, utbildning i MBSR, MSC, föreläsning, handledning.
Linegården, Lund, utbildning i MBSR för all personal under ett år, föreläsningar, handledning.
Po Skåne, terapeutiska samtal, handledning.
Öppenvårdshuset Gustav – Terapeutiska samtal, handledning, utbildning i MSC för all personal.
Lunds kommun – utbildning, föreläsning för personal, kurser för anhöriga.
Lunds universitetssjukhus, psykiatrin.
Socialförvaltningen Landskrona, handledning.
Ungdomsmottagningen Trelleborg, handledning.
Malmö kommun
Haninge vårdcentral och socialförvaltning.
Nacka kommun

Utbildningsinstitut
Sverigehälsan – Bas- och instruktörskurser i MBSR, MSC.
Mindmentor
Humanova i Sverige och Norge.

Svenska kyrkan
Danderyds församling, handledning.
Ystad församling
Diakonerna, Lunds församling

Övriga
Kirunahälsan, utbildning av personal MBSR, MSC, Terapeutiska samtal.
Crescendo, handledning, utbildning i Mindful Eating, MSC.
Lifewise, handledning av socionomer.

Finland
Folkhälsan, MBSR baskus och instruktörskurs.
Korsholms vuxeninstitut
Wasa mentalvårdsbyrå

 • Center for Mindfulness Sweden
 • Sverigehälsan
 • Lifewise
 • Lunds kommun, vård och omsorg
 • Lunds kommun, Anhörigcenter
 • PO Skåne
 • Mindful Eating Center Sweden
Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .