Nya 8v online 50% och Processhandledning för ledare

Må vi alla få en vilsam och njutningsfull sommar.

Processhandledning för ledare
Start 12/11 Lund (vid behov online)
8 gruppträffar
Utvecklas som människa och ledare med processhandledning i grupp som klargör och förändrar. För dig som leder en verksamhet inom socialt arbete, vård och omsorg. Basen i handledningen är KBT, mindfulness och självmedkänsla.
Läs mer…

8 v Mindful Self Compassion Online 50% rabatt
Start 8/7
Läs mer…

8 v Mindfulness, MBSR Online 50% rabatt
Start 31/8
Läs mer…


meditation-mitt

Övning – Säg Ja.

Du känner glädje, sorg, irritation, uttråkning, har ont någonstans, är orolig, vill bara väck, njuter och önskar att ögonblicket aldrig skall ta slut, jämför dig med andra och lider, gläds åt det du har etc. etc.

Just nu är det som det är. Vare dig vi vill eller inte.

Är det möjligt att öppna dig för din inre verklighet just nu?

Är det möjligt? Är det möjligt?

Kostandsfri ljudfiler i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR… 

heart-mitt

Tack

Celebrate yourself.

Osho

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .