Medvetet och hållbart ledarskap

Processhandledning
-Medvetet ledarskap

Utvecklas som människa och ledare med processhandledning i grupp som klargör och förändrar. För dig som leder en verksamhet inom socialt arbete, vård och omsorg.

Start: 12/11 kl 12-17

Upplägg: 8 gruppträffar samt 2 individuella handledningstillfällen under ett år.

Plats: Lund

Processhandledning Medvetet ledarskap PDF…
Medkänsla i ledarskap och organisation lönar sig, Presentation…

För dig som leder en verksamhet inom socialt arbete, vård och omsorg och som vill utvecklas  och fördjupas i rollen som ledare. Vi vill inspirera, utmana, ge påfyllning och öka självomhändertagande. Vi skapar gemensamt en atmosfär där lekfullhet, nyfikenhet, mod, tillit och icke dömande blir det klimat vi möts i.

Vi erbjuder processinriktad grupphandledning och kompetensutveckling där vi integrerar kognitiv beteendeterapi KBT, mindfulness och compassion. I KBT får vi ökad förståelse för kopplingen mellan tankar, känslor, reaktioner och beteenden. Ett förhållningssätt som också hjälper oss att klargöra nya handlings- alternativ som vi tränar steg för steg.

Mindfulness har goda effekter både på vår psykiska och fysiska hälsa: stressen minskar, fokus ökar och vi blir mindre dömande. Med compassion odlar vi medkänsla och empati med oss själva och andra, på ett sätt som ger, snarare än dränerar oss på energi.

Tillsammans ger KBT, mindfulness och compassion verktygen som hjälper oss att göra hälsosamma och medvetna val även i stunder av stress och krav.

I handledningen jobbar vi med både deltagarens och gruppens processer. Vi arbetar framförallt upplevelsebaserat genom övningar, varvat med teori och aktuell forskning. Mellan träffarna får du praktiska övningsuppgifter kopplat till individuella mål.

Syftet med gruppen är att utvecklas i rollen som ledare. Vi vill inspirera, utmana, ge påfyllning och öka självomhändertagande. Vi skapar gemensamt en atmosfär där lekfullhet, nyfikenhet, mod, tillit och icke dömande blir det klimat vi möts i.

Vilka är vinsterna med att delta?
Du ges möjlighet att få ny klarhet och trygghet i din personliga ledarstil, ökad fysisk och psykologisk stressmedvetenhet och bättre psykologisk flexibilitet och inre balans.

Hur går det till?
Utgångspunkten är att skapa en atmosfär av tillit och trygghet, lekfullhet och nyfikenhet där man kan utforska sig själv tillsammans med gruppen. Vid varje tillfälle får några deltagare möjlighet att dela med sig av något hen vill utveckla i sitt ledarskap och få handledning på det. Vi kombinerar tillfällena med temaundervisning t.ex. hantera utmanande känslor och gör övningar som är kopplade till detta och som deltagarna får öva på tills nästa tillfälle. Vi kommer att göra olika upplevelsebaserade övningar i mindfulness och självmedkänsla, rollspel och gestalt och ta del av olika självskattningsformulär.

Ur innehållet

  • Hantera stress och prestationskrav
  • Återhämtning och empatitrötthet
  • Självkännedom utifrån olika roller
  • Utveckla ett personligt ledarskap
  • Svåra möten och gruppdynamik
  • Lyhördhet för egna gränser
  • Möta egna och andras svåra känslor
  • Balansen mellan att vara chef, medarbetare och medmänniska.

Rekommenderad läsning
Forskning och Framsteg: Empati och medkänsla inte samma sak

Tidningen Chef: Medkänsla i ledarskapet lönar sig

Tidningen Kollega: Chefer som mediterar blir mer strategiska

Tidningen Omtanke: Medkänsla lönar sig

Forskning.se: Mindfulness suddar ut gamla rädslor

Start: 12/11 kl 12-17

Upplägg: 8 träffar under ett år med start en halvdag den 12/11 kl 12-17.
Därefter kl 13-16 den 17/12 och 2021: 28/1, 18/2, 18/3, 15/4, 20/5, 17/6 (sista gången en halvdag kl 12-17).

OBS! Om fysiska träffar skulle vara omöjligt, genomförs handledningen online.

Utöver gruppträffarna ingår även 2 ggr individuell handledning à 30 min.

Plats: Lund, IOGT, Bantorget 5. För närmare vägbeskrivning klicka här…

Antal deltagare: max 12 deltagare.

Kostnad: 19 500 kr. Moms tillkommer.

Anmälan senast: 10/9.

För mer info: Katarina Lundblad, info@levnu.net, 070-20 12 310

Anders GromerAnders Gromer är utbildad socionom och steg1 KBT, samt handledarutbildad i psykosocialt arbete. Han har bred erfarenhet av psykosocial och psykiatrisk behandling av individer, grupper och familjer i öppenvård. Idag arbetar Anders i egen verksamhet med individuell behandling, grupputveckling och psykosocial handledning inom HVB verksamhet, skola och socialtjänst.

 

 

Katarina Lundblad LevNU Mindfulness Mindful Self CompassionKatarina Lundblad är Leg hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina har omfattande erfarenhet av att arbeta med grupp- och individutveckling. Hon är en av få svenskar som har lärarcertifiering i Mindfulness (MBSR) vid CFM, USA. Hon är lärare i Mindful Self-Compassion och medförfattare till flera böcker i mindfulness och självmedkänsla.Besvara följande frågor så uppriktigt som möjligt
Detta formulär är konfidentiellt och ingen annan än du själv och ansvarig på LevNU kommer att ta del av svaren. Efter programmets slut raderas samtliga ifyllda formulär

Om du vill ha faktura till annan adress än ovan
Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .